Fik Meijer, “De vele gezichten van Sicilië”, een bijzonder interessante uitgave van Prometheus.

Door zijn strategische ligging heeft Sicilië altijd een magnetische aantrekkingskracht uitgeoefend. In “De vele gezichten van Sicilië” beschrijft Fik Meijer aan de hand van politieke, religieuze, culturele, sociale en economische ontwikkelingen, geïllustreerd door mooie kleurenfoto’s, hoe de culturen van verscheidene volken samensmolten en hoe brute machtspolitiek, Sicilië in een neerwaartse spiraal bracht.Volg in dit boek de bijzonder interessante geschiedenis van het eiland vanaf de Klassieke Oudheid en de Byzantijnse Periode, de Germaanse invallen en de Normandiërs, het huis Hohenstaufen en Sicilië onder Anjou en Aragón en onder Spaans bewind, Savoye, Habsburgers en het huis Bourbon-Sicilië, tot het Koninkrijk der Beide Siciliën en de Italiaanse eenwording. Een bont gezelschap trekt voorbij, koningen, krijgsheren, generaals, hertogen, graven, pausen, bisschoppen, priesters, landbaronnen, kooplieden, boeren, pachters, arbeiders en slaven. Gezamenlijk schreven zij de geschiedenis van Sicilië en van daaruit, een belangrijk deel van de geschiedenis van Europa.Sommige heersers waren heel opvallend aanwezig. In de Oudheid deden vooral de tirannen Gelon en Dionysius I van zich spreken. In de 11de en 12de eeuw leverden de Normandiërs, Rogier I en zijn zoon Rogier II, het bewijs dat uiteenlopende bevolkingsgroepen goed naast elkaar konden leven, en in de 13de eeuw, deed de Hohenstaufen-koning Frederik II de wereld versteld staan.Talrijke monumenten in Sicilië herinneren aan de gloriedagen van weleer. De opstand van de Siciliaanse Vespers in 1282 was een keerpunt. Slecht bestuur in de volgende eeuwen leidde tot opstanden van boeren en arbeiders. De uitbarsting van de Etna, aardbevingen en besmettelijke ziekten zorgden voor een verdere ontwrichting van de maatschappij. De criminaliteit nam toe. Kleine bendes op het platteland konden zodoende uitgroeien tot grote maffiaorganisaties in de steden. In “De vele gezichten van Sicilië” vertelt Fik Meijer op een aanstekelijke manier, het compleet verhaal van dit prachtig en fascinerend eiland.Fik Meijer (°1942) is oudhistoricus. Hij werd bekend door zijn boeken over oude geschiedenis en het vroege christendom, waaronder de bestsellers ‘Keizers sterven niet in bed’, Gladiatoren, Macht zonder grenzen’ en ‘Jezus en de vijfde evangelist’. Bij Prometheus verscheen in 2020, ‘Droom of daad. De terugkeer van de Olympische spelen naar Griekenland’ (foto). Fik Meijer studeerde klassieke talen en oude geschiedenis aan de toenmalige Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1973 op een proefschrift over Catilina. In 1992 werd hij bijzonder hoogleraar Zeegeschiedenis van de Klassieke Oudheid aan de Universiteit van Amsterdam en van 1999 tot 2004, was hij daar gewoon hoogleraar Oude Geschiedenis. Voorts is hij actief als vertaler en schrijver van geschiedkundige werken, heeft hij aan onderwaterarcheologie in de Middellandse Zee gedaan en Klassieke talen gedoceerd. Samen met Marinus Wes publiceerde Meijer een groot aantal vertalingen van klassieke werken. De bekendste daarvan is de vertaling van het compleet oeuvre van de Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus. In het boek ‘Jezus en de vijfde Evangelist’ probeert hij vanuit het perspectief van Josephus het leven van Jezus te reconstrueren. Hij is ook regelmatig te horen op Radio 1, in programma’s die als onderwerp het koningshuis of geschiedenis hebben. Fik Meijer plaatst dan vaak actuele gebeurtenissen in een historische context.Fik Meijer De vele gezichten van Sicilië 399 bladz. geïllustreerd uitg. Prometheus EAN 9789044645279