“An Evening at the Theatre, English Stage and Dance Music”, door The Theater of Music o.l.v. Marion Fermé, op het label Ramée.

“An Evening at the Theatre”, een cd met wel 41! (korte) Tracks, herschept het muzikaal gedeelte van een masque, zoals die zou zijn uitgevoerd in een Londens theater rond 1685. Als hof entertainment combineerde de Engelse masque, instrumentale muziek, dans, theater, zang en pantomime. Gedeeltelijk geïnspireerd door de commedia dell ‘arte en de Franse balletten, kende de masque zijn bloeiperiode tussen 1560 en 1640, aan de hoven van Elizabeth I en Charles I.Op de cd staat werk van Jacob van Eyck (ca.1589-1657), Tobias Hume (1569-1645), William Lawes, (1602-1645), Matthew Locke (ca.1622-1677), Nicola Matteis the Elder, (overleden ca.1695), en John Playford (1623-1686).De countrydans van John Playford en Schotse volksmuziek bv. hadden hun plaats in de muzikale momenten van de masque. Het anti-masque, een bizar spektakel met groteske kostuums en overdreven gebaren van professionele acteurs; die heksen, furiën en exotische dieren tot leven brachten, werd midden in de voorstelling opgevoerd. Dit programma draagt het spoor van dit merkwaardig, hoofs muzikaal erfgoed.John Eccles (1668-1735) bv., geboren in Londen, werd in 1694 lid van de King’s Private Music en in 1700 werd hij Master of the King’s Musick. Dat jaar eindigde hij na John Weldon (1676-1736), als tweede, maar voor Daniel Purcell (de jongere broer van Henry) en Godfrey Finger, in een wedstrijd om muziek te componeren bij de masque, “The Judgement of Paris” van William Congreve (1670-1729) (foto). Weldon werd Gentleman of the Chapel Royal.

Een antimasque bestond uit komische of groteske dansen, die vóór of tussen de handelingen van een masque werden gepresenteerd. Het anti-masque was een wanordelijk schouwspel dat meestal begon of voorafging aan de masque zelf, gespeeld door professionele acteurs, terwijl leden van het hof voornamelijk de rollen van de masque zelf speelden. Het werd gekenmerkt door transformatie van het gegeven in goedheid, fatsoen en orde, door de aanwezigheid van de koning. Het werd ook gecontrasteerd met de eigenlijke masque, door het gebruik van de lagere klasse als karakters. Dit moest nl. harmoniëren met de koning en de hogere klasse. In latere jaren ontwikkelde de anti-masque zich tot een farce of pantomime. Het concept van de antemasque, of anti-masque, werd bedacht door Ben Jonson.  

An Evening at the Theatre English Stage and Dance Music The Theater of Music Marion Fermé cd Ramée RAM2002