“Stijn Streuvels, Ingooigem Herinneringen uit het Lijsternest”, een uitgave van De Arbeiderspers – Privé-domein. “Nulla dies sine linea” (“Geen dag zonder regel”).

Op 19 september 1905 huwde Stijn Streuvels met Alida Staelens (1879-1975) en gingen ze in Ingooigem, in hun pas gebouwd huis, “Het Lijsternest” wonen. Ze kregen vier kinderen. Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Streuvels, verscheen nu de autobiografie van deze grote, misschien wel grootste, Vlaamse schrijver.Stijn Streuvels, eigenl. Franciscus Petrus Marie (Frank) Lateur (1871-1969), maakte vanaf zijn 70ste verjaardag, uitgebreid de balans op van zijn leven met een autobiografische trilogie. De titels verwezen naar de plattelandsdorpen in de Belgische provincie West-Vlaanderen, waar hij gewoond had, Heule, het schattig geboortedorp waar hij zijn jeugd doorbracht, Avelgem, het dorp van zijn adolescentiejaren en beginnend schrijverschap, en Ingooigem, een deelgemeente van Anzegem, het prachtig, rustig dorp, waar hij in 1905 zijn eigen woning, ‘Het Lijsternest’, bouwde en waar hij tot aan zijn overlijden woonde. Vanaf 1896 zocht Streuvels nl. naar een eigen, afgelegen plek, waar hij zich ongestoord aan het schrijverschap kon wijden. In 1903 kon hij met de erfenis van zijn oom Victor Lateur, een stuk grond kopen buiten Ingooigem, waarop hij een door de Kortrijkse architect, Jozef Viérin (1872-1949) ontworpen, villa liet bouwen.

Naast Viérin, die tot zijn vriendenkring behoorde, werkten andere leden van de Kortrijkse Kunstgilde aan de uitvoering mee, Emmanuel Viérin voor het interieur, Jozef en Adolf De Coene voor de meubels, en de beeldende kunstenaars, Arthur Deleu, Victor en Richard Acke, Karel Noppe, Victor Verhougstraete en Jozef Laignel, voor de schilderijen, het aardewerk en de bibelots. Vanuit de bureaukamer, waar hij zijn bezielde, bronstige zinnen en doorleefde gedachten neer schreef, had Streuvels een indrukwekkend zicht (foto) op een buitengewoon mooi, ongerept landschap, in het oosten, het sierlijk heuvellandschap van Tiegem, in het zuiden, de Scheldevallei met het silhouet van de Kluisberg, en in het westen de Triniteitsberg bij Doornik, met een uitzicht naar Henegouwen. Streuvels heeft ruim 60! jaar in zijn Lijsternest gewoond en overleed er op 15 augustus 1969. Op zijn begrafenis met de wijtewagen (huifkar), op de 21ste daaropvolgend, waren zowat 7.000! mensen aanwezig. Overeenkomstig zijn testament heeft de familie het “Lijsternest” en het interieur integraal bewaard en ingericht als museum, als ode aan Streuvels’ verbintenis met de omgeploegde aarde en de sacraliteit van het door Gods hand gezegend, onmetelijk natuurschoon. Zeker lezen!Deze uitgave bevat de volledige tekst van Ingooigem. Streuvels memoreert een aantal sleutelmomenten in zijn volwassen leven en doet uitgebreid verslag van zijn Palestinareis. Het is een tekst vol herinneringen, anekdotes en reflectie op wat er in zijn leven werkelijk toe deed. Deze uitgave is aangevuld met een niet eerder gepubliceerd cahier vol trefzeker geschreven schetsen, die samen een zelfportret van Streuvels’ persoonlijkheid vormen. Bij zijn overlijden in 1969, liet Streuvels nl. een cahier met aantekeningen en citaten na, dat als een slotstuk van Ingooigem kan worden beschouwd. Naar aanleiding van Streuvels’ 150e geboortedag wordt dit cahier hier voor het eerst gepubliceerd.Deze uitgebreide editie van Ingooigem werd samengesteld en van een toelichting voorzien door Jeroen Cornilly (Streuvelsarchief) en Streuvels’ kleindochter, Leentje Vandemeulebroecke. Het boek is geïllustreerd met foto’s die Streuvels zelf maakte. Niet te missen!Stijn Streuvels Ingooigem Herinneringen uit het Lijsternest 416 bladz. uitg. De Arbeiderspers Privé-domein 317 ISBN 9789029545280