Violet Soen, “Geschiedenis is een werkwoord, een inleiding tot historisch onderzoek”, uitgegeven door Universitaire Pers Leuven.

Historici willen antwoorden vinden op vragen over mens en maatschappij in het verleden. Dit boek brengt je achter de schermen van het historisch onderzoek. Het maakt duidelijk wat historici doen, hoe ze dat doen, en waarom ze dat doen.Tijdens hun onderzoek volgden ze een aantal spelregels. Eerst beoordeelden ze op een kritische manier getuigenissen uit eerste hand, teksten, interviews, beelden of artefacten. Vervolgens analyseerden ze de historische context en vergeleken ze hun bevindingen met resultaten van anderen. Ten slotte kwamen ze tot nieuwe historische inzichten in een boeiend geschreven onderzoeksverslag. Daardoor zijn geschiedkundigen voortreffelijke vorsers, verhalenvertellers en schrijvers.Naast een inleiding op de historische kritiek en methode, reflecteert dit boek in 10 hoofdstukken, op de rol van geschiedenis als wetenschap. Geschiedschrijving is immers de geschreven interpretatie van het verleden. Het omvat o.a. Annalistiek, Heiligenlevens en Kronieken, Historisme, Mentaliteitsgeschiedenis, Wereldgeschiedenis en Gendergeschiedenis. Maar, wat zijn de trends en debatten in de geschiedschrijving, in hoeverre kunnen historici kennis over het verleden bereiken, en welke rol hebben historici in de maatschappij? Als appendix, de beknopte geschiedenis van de West-Europese geschiedschrijving, van de Klassieke oudheid, Joods-christelijke traditie, middeleeuwen, humanisme en hervorming, wetenschappelijke revolutie en verlichting, tot na de rankeaanse revolutie, genoemd naar Leopold von Ranke (1795-1886) (foto), een Duits historicus, wiens kritisch-filologische methode, de basis vormde van de moderne geschiedwetenschap.Geschiedenis was tot dan geen wetenschap, maar dat veranderde met Leopold von Ranke. Met het dan populair positivisme als uitgangspunt, wilde Ranke “bloss zeigen wie es eigentlich gewesen”, gewoon laten zien hoe het echt was. Dit grondig handboek is geschreven voor en opgedragen aan eerstejaarsstudenten geschiedenis. Het wil hen niet alleen vormen als historici, maar hen ook helpen nadenken over hun toekomstige rol als historici en als academisch gevormde burgers in de maatschappij. Schitterend! Warm aanbevolen.Prof. dr. Violet Soen is als historica verbonden aan de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd, KU Leuven. Ze doet onderzoek naar religie in de grensgebieden van de Spaans-Habsburgse wereld, en bestudeert de wisselwerking tussen godsdienstoorlogen en -vredes in de 16de en 17de eeuw. Haar studie naar de controverse tussen katholieken en protestanten leidt haar naar archieven in Spanje, Italië, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Haar eerste monografie werpt een licht op inquisitie en pardon in de 16de-eeuwse Nederlanden; haar tweede monografie analyseerde verzoeningspogingen tijdens de religieuze en politieke strijd in diezelfde periode. In deze en andere publicaties toont ze aan dat katholieken en protestanten elkaar met gelijke middelen bestreden, maar daar een andere betekenis aan gaven.Haar onderzoek werd onderscheiden door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten voor beste studie over religieuze geschiedenis, beste historische studie op basis van archivalisch onderzoek en beste tekstuitgave. Ze maakt deel uit van de redactieraad van de Revue d’histoire ecclésiastique, bekleedt bestuursfuncties in (inter)nationale professionele organisaties, en is lid van de Jonge Academie. Ze was fellow aan Columbia University (New York), European University Institute (Firenze), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Parijs) en de Academia dei Lincei (Rome). Violet Soen doet en coördineert onderzoek naar vroegmoderne transregionale geschiedenis, om zo de bewegingen van personen en ideeën langs, doorheen en over politieke grenzen in de nieuwe tijd beter in kaart te brengen. Te lang heeft de staatsgezinde historiografie die constante uitwisselingen en bewegingen onderschat.

Violet Soen Geschiedenis is een werkwoord een inleiding tot historisch onderzoek 383 bladz. uitg. Universitaire Pers Leuven EAN 9789462700833