Imme Dros, “Gisterland”, een roman over de vrouw van Shakespeare, uitgegeven door Van Oorschot.

In november 1582 trouwen Anne Hathaway en William Shakespeare. Anne is een jonge en zelfbewuste vrouw afkomstig van een boerderij nabij Stratford, en is zwanger van William. Hij is acht jaar jonger dan zij, houdt er verschillende baantjes op na en verlangt naar het toneel. Door te trouwen beginnen ze allebei de regie over hun eigen toekomst te nemen. Imme Dros schreef het fictief maar literair verhaal over de veelzijdige, drijvende kracht achter de jonge schrijver Will, en haar invloed op zijn werk. Een aanrader.

Over Anne Hathaway (1555/1556-1623), de vrouw van William Shakespeare, is er weinig bekend. Over de eerste paar jaar van Shakespeare’s leven na zijn huwelijk is trouwens ook weinig met zekerheid bekend. Anne Hathaway trouwde met Shakespeare in november 1582 toen ze al zwanger was van Susanna, haar eerste kind. Hathaway was bij haar huwelijk zesentwintig jaar of ouder, Shakespeare was pas achttien. Het paar zou 3 kinderen krijgen, Susanna en de tweeling Hamnet en Judith. Susanna, die 65 jaar zou worden, trouwde op 5 juni 1607 met John Hall, een arts en een vooraanstaande, lokale puritein, die sinds 1600 zijn eigen praktijk had. Een jaar later schonk Susanna het leven aan een dochter, Elisabeth. Zij was het enig kleinkind dat William Shakespeare heeft gekend, aangezien de kinderen van zijn dochter Judith na zijn dood zijn geboren. Susanna en John kregen het grootste deel van Shakespeare’s nalatenschap.Twee jaar na de geboorte van Susanna, in 1585, beviel Anne van een tweeling, Hamnet en Judith. Hamnet overleed op 11-jarige leeftijd aan de vreselijke builenpest. Het overlijden van zijn enige zoon, zou Shakespeare tussen 1600 en 1602, aangezet hebben tot het schrijven van zijn tragedie “Hamlet”. Judith zou 61 jaar worden. Zij trouwde in februari 1616, met Thomas Quiney, een wijnboer en herbergier. Anne Hathaway werd naast haar echtgenoot begraven in Holy Trinity Church, de anglicaanse parochiekerk in Stratford-upon-Avon. Shakespeare werd er op 26 april 1564, gedoopt en werd er op 25 april 1616, begraven. De kerk bezit trouwens nog steeds het oorspronkelijk Elizabethaans register met de vermelding van zijn doop en begrafenis.In de roman, bespreken Anne en William (Will), samen ideeën voor toneelstukken als Het temmen van de feeks, en zij moedigt hem aan om zijn ambitie na te jagen. Shakespeare verliet Stratford in 1586 of 1587, en arriveerde omstreeks 1588 in Londen. Daar duurde het echter nog vier jaar voor hij als acteur en schrijver, succes kreeg. Als Will naar Londen gaat, ontplooit zijn vrouw haar eigen talenten in Stratford. Terwijl haar man in Londense toneelkringen langzaamaan beroemd wordt, runt zij thuis in Stratford-upon-Avon nl. een soort kledingzaakje. Aan het eind van zijn leven schrijft Shakespeare in zijn testament dat hij Anne zijn ‘op een na beste bed’ nalaat. Wat dat betekent blijft onzeker. Imme Dros weigert zich neer te leggen bij de heersende ideeën over Anne Hathaway en richt zich juist op háár kant van het verhaal. Ze geeft niet alleen gestalte aan het leven van Anne en Will, maar maakt het zich ook op weergaloos creatieve wijze eigen. In Gisterland combineert ze een nieuw perspectief met haar talige rijkdom en deze van Shakespeare zelf.De nu 85-jarige Imme Dros (°1936), een Nederlandse schrijfster van jeugdliteratuur, werd geboren op Texel. Na het gymnasium ging ze in Amsterdam Nederlands studeren en ontmoette ze Harrie Geelen, met wie ze in 1963 trouwde. Harrie Geelen (°1939) is een Nederlandse animator, dichter, illustrator, regisseur, (scenario)schrijver, stemacteur, tekenaar en vertaler. Imme Dros’ eerste boek ‘Het paard Rudolf’ verscheen in 1971, maar pas na haar vierde boek ‘De zomer van dat jaar’ (1980) oogstte zij succes. Haar boeken werden bekroond met de Nienke van Hichtumprijs, de Woutertje Pieterse Prijs (o.a. voor ‘Annetje Lie in het holst van de nacht’) en een record aantal van wel 16 Zilveren Griffels voor Nederlandstalige jeugdliteratuur. In de jaren ’90, heeft zij zich onder andere toegelegd op de bewerkingen van Homeros en van de Griekse mythen, o.a. “Odysseia: de reizen van Odysseus; een metrische vertaling van de Odyssee van Homerus.” was daar in 1991, het resultaat van. In 2003 werd haar de Theo Thijssenprijs toegekend voor haar gehele oeuvre, en in 2006, schreef ze het libretto van de opera “Styx”, uitgevoerd door Xynix Opera (regie Joke Hoolboom), met muziek van Chiel Meijering (°1954), een gewezen leerling van Ton de Leeuw, door De Volharding, een ensemble dat in 1972 werd opgericht door Louis Andriessen en de saxofonist Willem Breuker. Veel van haar boeken zijn geïllustreerd door Harrie Geelen.

Imme Dros Gisterland 263 bladz. Uitgeverij G.A. Van Oorschot B.V. ISBN  9789028212411