Manon Duintjer, Marlies Visser, “Zelfdenkboek, Zelf filosoferen en schrijven over liefde en vriendschap”, een originele uitgave van ten have.

Wat betekenen liefde en vriendschap? Is eigenliefde positief? Is een digitale vriend een echte vriend? Dit eerste Zelfdenkboek gaat over liefde en vriendschap. Het daagt je uit om op verschillende manieren na te denken over alledaagse thema’s en filosofische vragen. Je eigen antwoorden kan je spiegelen aan de ideeën van bekende filosofen, zoals Hannah Arendt, Aristoteles, Thich Nhat Hanh en Simone de Beauvoir, om uiteindelijk dieper inzicht te krijgen.

Dit boek daagt je uit op verschillende manieren na te denken over alledaagse filosofische vragen. Door dezelfde vraag eerst met ja en daarna met nee te beantwoorden en door daarvoor zoveel mogelijk argumenten, overwegingen en voorbeelden te bedenken ga je vanzelf verder kijken dan je eerste idee. Jouw antwoorden worden aangevuld met ideeën van filosofen omtrent dezelfde vragen. Ze mengen zich als het ware in het gesprek en vergroten zo je denkraam. Je kunt dit boek als een dagboek beschouwen waarin je terug kunt lezen waar je staat in de wereld en wat je belangrijk vindt. Tegelijkertijd kan het je op ideeën brengen en je stimuleren om verder te denken en te lezen. Aan de hand van dit boek leer je zelf denken over de grote vragen van het leven.

Je noteert je antwoorden op filosofische vragen over dit thema in het boek. Daarna kun je je eigen ideeën vergelijken met die van bekende filosofen, om zo dieper inzicht te krijgen. Duintjer en Visser baseerden het boek op hun succesvolle spel Nomizo. Dit spel daagt mensen uit om zich gezamenlijk te verdiepen in verschillende kanten van filosofische vragen. Met het Zelfdenkboek kan de lezer dit alleen doen en zijn er per vraag bemerkingen van telkens 3 filosofen over het thema van de desbetreffende vraag.

De vragen zijn, Is eigenliefde positief? Bestaat de romantische liefde? (Descartes, Connie Palmen, Alain de Botton), Heeft seks liefde nodig?, Kun je meer dan één beste vriend hebben? (Montaigne, Aristoteles, Seneca), Is liefde een voorwaarde voor geluk?, Is een huwelijk uit liefde beter dan een gearrangeerd huwelijk? Hoort jaloezie bij liefde? (Iris Murdoch, Jan Drost, Simonne van Saarloos), Is een digitale vriend een echte vriend? (Katie Roiphe, Paul van Tongeren, Schopenhauer), Mag je geheimen hebben voor je geliefde?, Is vriendschap waardevoller dan liefde? (Epicurus, Joke Hermsen, Coen Simon), Wat is liefde voor jou? en Wat is vriendschap voor jou? (Daan Rovers, Nietzsche, Hannah Arendt).

Vul je antwoorden een voor een in. De vragen zijn zo gesteld dat ze allemaal met ja of nee te beantwoorden zijn. Geef als eerste het antwoord dat spontaan bij je opkomt. Vervolgens verdedig je de ‘ja’ en de ‘nee’ kant met alle argumenten die je daarbij kunt bedenken. Gebruik voorbeelden uit je eigen leven en probeer zo overtuigend mogelijk te zijn (al denk je zelf totaal de andere kant op). Lees daarna de inbreng van de filosofen en kijk wat dat met je gedachten doet. Schrijf je antwoord op de eerder gestelde vraag nogmaals op. Hebben de stappen je denken dan verandert of ben je juist bevestigd in je eerdere reactie op de vraag?

Marlies Visser is grafisch ontwerper, art director, curator en als opleidingshoofd verbonden aan ARTez. Ze ontwierp vele covers voor boeken en muziek. Ook schreef ze kinder- en informatieve boeken die ze ook illustreerde. Ze is oprichter van de Illustratie Biënnale en creatief directeur van de Illustratie Ambassade.

Manon Duintjer (1969) schrijver is schrijfdocent en journalist. Van haar hand verschenen de romans “De S-machine” en “We zijn verdwaald”. Zij geeft les aan de Schrijversacademie, de Querido Academie en Creating Insights en houdt regelmatig openbare interviews met auteurs. Daarnaast geeft zij workshops Storytelling en coacht zij mensen middels autobiografisch schrijven.

Manon Duintjer en Marlies Visser bedachten samen het filosofiespel Nomizo. Dit spel bevat 175 verrassende vragen rondom zeven thema’s, waaronder Leven & Dood, Liefde & Vriendschap, Goed & Kwaad en Natuur & Technologie. Het Zelfdenkboek over liefde en vriendschap is de eerste in de reeks Nomizo Zelfdenkboeken.

Manon Duintjer, Marlies Visser Zelfdenkboek Zelf filosoferen en schrijven over liefde en vriendschap 134 bladz. uitg. ten have ISBN 9789025909970