Jürgen Osterhammel, “De metamorfose van de wereld Een mondiale geschiedenis van de negentiende eeuw”, een monument, uitgegeven door atlas contact.

“De metamorfose van de wereld” is een monumentale geschiedenis van de 19de eeuw. Jürgen Osterhammel vertelt een waarlijk mondiale (geen eurocentrische) geschiedenis met een adembenemende reikwijdte en een immense eruditie. Hij neemt u mee van Londen naar New Delhi, van de Latijns-Amerikaanse revoluties naar de Taiping opstand, van de opera van Parijs naar die van Manaus in Brazilië, en van Europese emigranten naar de bedreigde nomadische stammen overal op onze planeet.

Osterhammel vertelt over een wereld die steeds meer vervlochten raakt door de telegraaf, het stoomschip en de spoorweg. Hij onderzoekt de veranderende relatie tussen mens en natuur, gaat uitvoerig in op de rol van de slavernij en de afschaffing ervan bij de opkomst van nieuwe naties, en vecht de wijdverbreide overtuiging aan dat in de 19de eeuw de natiestaat triomfeerde. De metamorfose van de wereld werpt een nieuw en opwindend licht op de eeuw die korte metten maakte met eeuwen stilstand en, ten goede én ten kwade, de fundamenten legde voor onze hedendaagse wereld – de eeuw die de loop van de geschiedenis een geheel nieuwe wending gaf. In deze grandioze wereldgeschiedenis van de 19e eeuw vertelt Jürgen Osterhammel het verhaal van een wereld in beroering op een deskundige, pittige en veelzijdige manier. Uit een weelde aan materiaal en verschillende perspectieven ontstaat het diepgaand portret van een fascinerend tijdperk.

Osterhammel stelt daarbij vragen over structuren en patronen, markeert cesuren en continuïteiten, overeenkomsten en verschillen. Zijn op een interculturele, thematische tabel gebaseerde representaties en analyses, vormen samen een gedurfd historisch panorama dat niet alleen de traditionele eurocentrische benaderingen ver achter zich laat, maar ook aanzienlijk meer biedt dan de gebruikelijke historiografische paradigma’s zoals industrialisatie of kolonialisme. De ontwikkeling van verschillende kennissamenlevingen, de relatie tussen mens en natuur of het omgaan met ziekte en anders-zijn, evenals de eigenaardigheden van verstedelijking, verschillende vormen van bourgeoisie of de contrasten tussen migratie en sedentariteit, aanpassing en opstand, secularisatie en religiositeit. Tegelijkertijd blijft Osterhammel bij dit alles, verwijzen naar het heden. Indrukwekkend!

Verdeeld in 3 uitgebreide delen, krijgt u eerst de chronologie en samenhang, kalender en periodisering, waarna u over demografische rampen en demografische overgang en de erfenis van vroegmoderne migraties van creolen en slaven leest, gevolgd door levensstandaard en de kwaliteit van leven, medische angsten en preventie. Daarna heeft de auteur het over natuurrampen, honger landbouwrevoluties, armoede en rijkdom, geglobaliseerde consumptie en verstedelijking en stedelijke systemen, het Noord-Amerikaanse Westen, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, kolonialisme en nederzettingen.

In deel III ten slotte, gaat het over het belang van landarbeid, fabriek, bouwterrein, kantoor, emancipatie in de wereld van de arbeid: slaven, lijfeigenen en boeren, geld en financiën, alfabetisering en schoolonderwijs, de emancipatie van de slaven en de witte suprematie, ‘rassenstrijd’ en antisemitisme, en de ideeën over religie en het religieuze. Monumentaal! “Die Verwandlung der Welt” werd vertaald door Wil Hansen.

Jürgen Osterhammel (°1952) begon zijn academische loopbaan als student onderzoekskosten aan de London School of Economics in 1976/77 en studeerde en werkte daar onder professor Ian Nish. In 1980 behaalde hij zijn Ph.D. van de Universiteit van Kassel (Duitsland) in moderne geschiedenis. Twee jaar later begon Osterhammel als fellow aan het German Historical Institute in Londen en van 1986 tot 1990 was hij hoofddocent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Freiburg. Osterhammel werkte vervolgens zeven jaar als hoogleraar moderne geschiedenis aan de FernUniversität Hagen. Hij was ook professor moderne geschiedenis aan het Graduate Institute of International Studies in Genève voor hij in 1999, dezelfde functie opnam aan de Universiteit van Konstanz. In 2001-2002 was Osterhammel fellow bij het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences en in 2014, werd hij verkozen tot Corresponding Fellow van de British Academy. Osterhammel publiceert over de Europese en Aziatische geschiedenis vanaf de 18de eeuw. Op zijn naam staan ook overzichtswerken over kolonialisme en globalisering die in zijn ‘De metamorfose van de wereld’, dan ook belangrijke onderwerpen zijn.

Jürgen Osterhammel De metamorfose van de wereld Een mondiale geschiedenis van de negentiende eeuw 1178 bladz. uitg. atlas contact  9789045030135