Henk van Nierop, Ineke Huysman, Johan Visser, Judith Pollmann, Marianne Eekhout, “Willem van Oranje in brieven De opstand van 1572”, een opvallend interessante uitgave van Waanders.

De Nederlandse Opstand was de strijd van het opstandig deel van de Nederlandse gewesten tegen de Spaans-Habsburgse Filips II die uiteindelijk leidde tot een splitsing van de Nederlanden in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. In het noorden werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gevormd. De Zuidelijke Nederlanden, grotendeels het latere België, bleven onder Habsburgs bewind. Het noorden, het huidige Nederland, werd mede door de oorlog ongelooflijk welvarend én een wereldmacht.

In de Tachtigjarige Oorlog was het jaar 1572 zeer bewogen. Vanaf de Inname van Den Briel veroverden de Geuzen en Willem van Oranje met zijn familie vele steden in de Nederlanden in slechts enkele maanden tijd. Maar Don Frederik, de leider van de troepen tijdens de veroveringen van Mechelen, Zutphen, Naarden en Haarlem en aanvoerder van de Spaanse troepen tijdens het beleg van Alkmaar. heroverde bijna al deze steden de volgende maanden tijdens zijn strafcampagne, zodat van veel steden niet bekend is of zij in opstand zijn gekomen (veroverd door de Geuzen of Oranjes), of waarvan de inname ten onrechte ontkend wordt. Hoe dan ook zijn de bezettingen van 1572, de steden die in de maanden april tot en met september 1572, zijn veroverd door de Staatse partij (de opstandelingen tegen het Spaans gezag, geleid door de Staten-Generaal van de Nederlanden), tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

In “Willem van Oranje in brieven”, volgt u aan de hand van 40 brieven, Willem van oranje in 1572, dat belangrijk keerpunt in de Nederlandse geschiedenis. Op 1 april van dat jaar namen de Watergeuzen bij toeval Den Briel in. Terwijl in het westen en noorden steeds meer steden en gewesten zich (noodgedwongen) aansloten bij zijn opstand, probeerde Oranje’s legers in het oosten en zuiden, steun af te dwingen. De strijd die in april 1572 met verrassend succes begon, leek aan het einde van het jaar vrijwel hopeloos. De brieven, ingeleid door experts, laten zien hoe Oranje probeerde Nederlanders voor zich te winnen en misstanden aan de kaak te stellen. De weg naar vrijheid en verdraagzaamheid bleek immers weerbarstiger dan de prins had gehoopt. Bij elke brief leest u in detail over de historische achtergrond. Een aanrader.

Henk van Nierop, Ineke Huysman, Johan Visser, Judith Pollmann, Marianne Eekhout Willem van Oranje in brieven De opstand van 1572 geïllustreerd 255 bladz. Waanders Uitgevers ISBN 9789462624047