Froukje Wattel, “Huismusea van Amsterdam / Visiting historic houses”, een prachtuitgave van Waanders.

Een tocht langs de kleurrijke Amsterdamse huismusea is een historische ervaring. In deze magnifieke gids met wel 150 illustraties in kleur, volgt u het spoor van o.a. de grachtengordeladel, VOC-bestuurders, arbeiders, weeskinderen, Multatuli, Anne Frank en Willem Witsen, en kan u ervaren hoe ze woonden, werkten, aten en sliepen.

In dit prachtboek snuift u o.a. de verflucht op in het atelier van Rembrandt, bewondert u de rijk gedekte eettafel van de familie Van Loon, ervaart u de sfeer van het 18de-eeuws damessalon van Louisa Willet-Holthuysen, en ontdekt u een verborgen zolderkerk of een holle pianola, waarin onderduikers zich schuilhielden. Maar, u maakt ook kennis met het bedompt leven in een krotwoning, want hoe at men in een armoedige, 19de -eeuwse krotwoning of aan rijk gedekte tafels in de grachtenhuizen van Van Loon of Bartolotti?

Na de introductie door Froukje Wattel, schrijft de huidige bewoner, Femke Halsema, over de sfeer van haar burgemeesterswoning aan de Herengracht, Het Huis met de Kolommen. Daarna volgen bezoeken aan de huismusea zelf, ingedeeld in 4 hoofdstukken, “Wonen aan de Gracht”, “Schuilkerken en Poppenhuizen”, “Kunstenaars en Onderduikers” en “De Gewone Amsterdammer”.

In “Wonen aan de gracht” komen achtereenvolgens Het Grachten Museum, Huis Van Loon, Museum Van Brienen en Museum/Huis Willet-Holthuysen, Huis Bartolotti, het Kattenkabinet, en een thema als verborgen black heritage, aan bod. In “Schuilkerken en poppenhuizen”, ontdekt u het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en Poppenhuizen, en in het hoofdstuk “Kunstenaars en onderduikers”, bezoekt u Museum Het Rembrandthuis en het Multatuli Huis, Het Witsenhuis, (het voormalig atelier van Willem Witsen (1860-1923)), Atelier Volten (van de abstract-expressionistische schilder en later non-figuratief beeldhouwer, André Volten (1925-2002)), en het Anne Frank- en Harry Mulisch Huis. Het laatste hoofdstuk De gewone Amsterdammer, toont Het Kleine Weeshuis, het Amsterdams School Museum Het Schip, een Arbeiderswoning in Tuindorp Oostzaan, het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-West, gewijd aan architect en stedenbouwkundige, Cornelis van Eesteren, en het Woonbootmuseum Amsterdam.

In deze rijk geïllustreerde museumgids vol onbekende weetjes, bv. hoe ging men in het geheim biechtten bij Pater Parmentier in de verborgen zolderkerk, leert u het onbekende Amsterdam kennen en maakt u virtueel de bouw mee van de grachtengordel of het dagelijks leven in het Achterhuis. Het boek is een speurtocht langs de kleurrijke Amsterdamse huismusea, het is één grote historische en esthetische sensatie. Niet te missen!

Huismusea van Amsterdam / Visiting historic houses Nederlands-/Engelstalig 304 bladz. geïllustreerd uitg. Waanders ISBN 978 94 6262 237 1