Emile Kossen, “Station Amerika”, een prachtuitgave van Unieboek | Het Spectrum.

Een verrassend, verrijkend, journalistiek verslag van een treinreis kriskras door Amerika, een gids bij 11.267 kilometer! over het spoor dat het land verbindt…

De Founding Fathers waren de grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika. Na het ondertekenen van de “Declaration of Independence”, de Onafhankelijkheidsverklaring, stelden ze, geïnspireerd door het Europese verlichtingsdenken, de Amerikaanse grondwet op. Ze gaven daarmee een staatkundige, republikeinse vorm aan de Britse koloniën in Noord-Amerika die tegen de Engelsen in opstand waren gekomen. Daarmee legden ze de stevig gebleken basis voor het land dat nu nog altijd de belangrijkste westerse democratie is. Toen Abraham Lincoln overleed, reikte Amerika over het hele continent en was het één geheel met het zelfbeeld van één verenigde natie.

Niet met de auto of het vliegtuig, maar per trein doorkruiste correspondent Emile Kossen deze Verenigde Staten. Het vervoersmiddel dat 150 jaar geleden de twee kusten van Amerika voor het eerst verbond, is nog altijd een plek waar reizigers van verschillende achtergronden urenlang met elkaar doorbrengen. Kossen probeerde te achterhalen wat het zo verdeeld Amerika, het Amerika van het koloniaal tijdperk, de revolutionaire periode, de vroege republiek en de burgeroorlog, wederopbouw, het verguld en het progressief tijdperk, de Eerste Wereldoorlog, de Grote Depressie, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, burgerrechten, Vietnam en Watergate, nog samenbrengt. “American Notes” is overigens een reisverslag van Charles Dickens waarin hij zijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten beschreef.

Hij stapte uit op plekken die door anderen worden overgeslagen, van vissersdorpjes in Maine tot romantisch Mississippi en van indianenreservaten tot overblijfselen van het Wilde Westen, en hij reisde langs Dickens’ Oostkust, ging op zoek naar het nieuwe Zuiden, trok van het Midwesten naar het Wilde Westen, ondernam de grootste noordelijke trek, om te eindigen in Emeryville en Los Angeles in Californië.

Na duizenden kilometers op het spoor, 33 staten, bezoeken aan o.a. Boston, Georgia, New Orleans, Chicago, Illinois, Kansas, Minneapolis, North Dakota, Montana en Oregon, en talloze persoonlijke en vaak ontroerende interviews, maakte Kossen de balans op. Het resultaat werd een prachtig portret van een al even prachtig land, waar veel te vrezen valt, maar waar hoop en dromen nooit ver weg zijn. De geschiedenis van de Verenigde Staten en de Amerikaanse droom zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Amerika is de som van onze dromen’, zo verwoordde oud-president Barack Obama het treffend. Een vlot, boeiend en tegelijk heel intellectueel en onderbouwd geschreven boek. Niet te missen!

Emile Kossen (°1992) behaalde een bachelor American Studies en een master Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds maart 2017, correspondent Verenigde Staten in Washington D.C. voor EW (voorheen Elsevier Weekblad) en andere Nederlandse media.

Emile Kossen Station Amerika 292 bladz. uitg. Unieboek | Het Spectrum ISBN 9789000374410