Kees Nieuwenhuijsen, “Robrecht de Fries Graaf van Vlaanderen, held van Holland”, een uitgave van Omniboek.

Graaf Robrecht de Fries (1071-1093) behoeft in Vlaanderen geen toelichting. Maar, hoewel hij een cruciale rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het graafschap Holland, weten daarentegen nog maar weinig Nederlanders wie hij was.

Robrecht dankte bv. zijn bijnaam De Fries (‘De Hollander’, zouden we nu zeggen) aan zijn huwelijk met Geertruida van Saksen, de weduwe van graaf Floris I van Holland. Robrecht nam zijn bruid mee naar Vlaanderen en plaatste haar zoon uit haar eerste huwelijk, Dirk V, in Holland op de troon. Dirk werd door de bisschop van Utrecht verdreven, maar Robrecht wreekte die daad, waarna Dirk zijn rechtmatige plaats weer kon innemen en diens nakomelingen nog meer dan twee eeuwen lang over het graafschap heersten.

De roem van Robrecht de Fries reikte tot ver over de grenzen van Vlaanderen en Holland. Ook in kronieken uit Normandië, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en zelfs Byzantium werden de belevenissen van onze hoofdpersoon opgetekend. In deze toegankelijke biografie van de tweede zoon van graaf Boudewijn V van Vlaanderen en van Adela van Frankrijk, schetst Kees Nieuwenhuijsen een zo compleet mogelijk beeld van Robrecht en de tijd waarin hij leefde.

Hij leefde nl. in een roerige tijd, waarin de Investituurstrijd oplaaide, een Normandiër de troon van Engeland veroverde en de kruistochten zich aandienden. De zelfstandigheid van het naburig graafschap Holland werd bedreigd door Willem van Gelre, de bisschop van Utrecht, gesteund door Keizer Hendrik IV, de derde keizer van de Salische dynastie en een van de machtigste en belangrijkste figuren van de 11de eeuw.

Ondanks al dat tumult ontwikkelde Vlaanderen zich tot een van de machtigste en welvarendste regio’s in Europa. Robrecht wist het bestuur over dit graafschap te verwerven en te behouden, en ondertussen ook nog goed voor zijn directe familie te zorgen. Een belangrijk aandachtspunt in deze biografie is de beeldvorming omtrent de hoofdpersoon. Deze biografie probeert om uit het beschikbaar bronnenmateriaal zo goed mogelijk de werkelijke gang van zaken te distilleren. Een aanrader.

Dr. Kees Nieuwenhuijsen (°1954) schreef in 2012 het bij Uitgeverij Verloren verschenen Ad Flaridingun, Vlaardingen in de elfde eeuw. De auteur studeerde aan de universiteiten van Utrecht en Rotterdam. Hij is amateurhistoricus en een actief re-enactor.

Kees Nieuwenhuijsen Robrecht de Fries Graaf van Vlaanderen, held van Holland 269 bladz. geïllustreerd uitg. Omniboek ISBN 9789401917490