James Poskett, “Horizonnen Een mondiale geschiedenis van de wetenschap”, nu in vertaling uitgegeven door ambo/anthos.

James Poskett schreef een onnoemelijk interessant en boeiend boek over niet-westerse wetenschappers en denkers. Hij toont daarin aan dat wetenschappelijke vooruitgang niet enkel een Europese maar een Internationale aangelegenheid was, en dat die vooruitgang, al eeuwen lang, het resultaat was van interculturele uitwisseling. Een revelatie!

Het boek “Horizonnen” is een radicale herziening van de manier waarop de wetenschap zich heeft ontwikkeld. De geschiedenis van de wetenschap is nl. nooit een uitsluitend Europees avontuur geweest. De laatste vijf eeuwen van wetenschappelijke onderneming, was daadwerkelijk een wereldomspannend project. Er waren met name Chinese, Japanse, Indiase, Afrikaanse astronomen, wiskundigen, evolutionaire denkers, genetici, scheikundigen, die heel belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van de moderne wetenschap. Copernicus bv. maakte gebruik van mathematische kennis uit Arabische en Perzische geschriften, Newtons bewegingswetten waren gebaseerd op astronomische waarnemingen in Azië en Afrika, en voor zijn “Over het ontstaan van soorten”, raadpleegde Darwin een 16de-eeuwse Chinese encyclopedie. Daarenboven was de Bengaalse natuurkundige, Satyendra Nath Bose, de inspiratiebron voor Einsteins studie van quantummechanica…!

Na de inleiding over de oorsprong van de moderne wetenschap, volgen 4 chronologisch opeenvolgende perioden, deze van wetenschappelijke revolutie (ca. 1400-1700), deze van wereldrijken en van de Verlichting (ca. 1650-1800), de periode van kapitalisme en conflict (ca. 1790-1914), en deze van de ideologie en de nasleep ervan (ca. 1914-2000). Als epiloog, waagt Poskett zich zelfs aan de toekomst van de wetenschap.  In “Horizonnen” zingt James Poskett, naast de Europese beroemdheden, de lof van helden die nooit enige erkenning kregen en toont hij aan dat de geschiedenis van de wetenschap er een was en bleef, van mondiale, culturele uitwisseling.

U maakt o.a. kennis met de zoöloog Ilja Metsjnikov (foto), bekend voor zijn werk naar het immuunsysteem, de natuurkundigen, Jagadish Chandra Bose (onderzoek naar laser), Zhou Peiyuan (quantummechanica), Aikitsu Tanakadate (transliteratie van het Japans naar het Latijn) en Hideki Ykawa (Nobelprijs voor Natuurkunde, 1949) en met de genetici, Obaid Siddiqi, Veronica Rodriges en Elisabeth Goldschmidt.

Naast hen, ontmoet u o.a. nog Graman Kwasi (foto), de Afrikaanse slaaf, die in Suriname, een medicijn (thee van Bitterhout of kwasibita in het Surinaams), tegen malaria ontdekte, Hantaro Nagaoka (foto), de Japanse wetenschapper die in 1904, eerder dan Rutherford, een overzicht gaf van de structuur van het atoom en Zhao Zhongyao (Chung-Yao Chao) (1902-1998) (foto), de Chinese natuurkundige, die reeds in 1930, het positron als antimaterie ontdekte, maar wiens Amerikaanse collega, Carl David Anderson, er in 1936, de Nobelprijs voor kreeg… Een uitermate erudiet, verrijkend en verruimend meesterwerk, dat mooi kadert in de mondialisering en globalisering van de vernieuwende, interculturele en multiculturele kijk op geschiedenis, in dit geval op de geschiedenis van de moderne wetenschap. “Horizons. A Global History of Science” werd vertaald door Vanja Walsmit.

James Poskett, historicus van wetenschap en technologie, is universitair hoofddocent in de geschiedenis van wetenschap en technologie aan de Universiteit van Warwick. Voor Warwick, voltooide hij zijn doctoraat aan de Universiteit van Cambridge en bekleedde hij de Adrian Research Fellowship aan het Darwin College, Cambridge. Zijn onderzoek is in grote lijnen de wereldwijde geschiedenis van wetenschap en technologie, van 1750 tot heden. Hij schrijft regelmatig voor landelijke dagbladen, websites en tijdschriften, en staat ook op omroepmedia. Zijn laatste boek, Horizons: A Global History of Science , werd in 2022 uitgegeven door Penguin (VK) en HarperCollins (VS). Zijn eerste boek, Materials of the Mind, werd in 2019 gepubliceerd door de University of Chicago Press. Hij stond op de shortlist voor de BBC New Generation Thinker Award en won de Newcomer of the Year Award van de Association of British Science Writers

James Poskett Horizonnen Een mondiale geschiedenis van de wetenschap 495 bladz. geïllustreerd uitg. ambo/anthos ISBN 978 90 263 4761 0