Steven Van Hecke, Kamiel Vermeylen, “Waarom Europa? kleine geschiedenis van een groot project”, een boeiende uitgave van Lannoo Campus.

De Europese Unie oefent een grote invloed uit op het leven van haar burgers. Dat is soms controversieel, en beslissingen van de EU leveren vaak onbegrip en wrevel op. Voorbij de controverses is het echter duidelijk: het Europa dat we vandaag kennen, is het resultaat van talloze keuzes van beleidsmakers door de jaren heen. Steven Van Hecke en Kamiel Vermeylen schreven er een boeiend boek over.Met een goed overzicht van die keuzes en van de recente geschiedenis van de Europese Unie kunnen we beter begrijpen welke impact Europa heeft, en waarom bepaalde onderwerpen moeilijk te kaderen zijn. Door de juiste vragen te stellen, gaat dit boek op zoek naar de kern van het Europese project. Waarom Europa? biedt een essentieel inzicht in de ontwikkeling en het belang van de Europese Unie. Aan de hand van actuele vragen en met aandacht voor sleutelfiguren en hoofdrolspelers gaat dit boek op zoek naar de momenten die beslissend zijn geweest in zeventig jaar integratie.“Dat het geheel erop vooruit is gegaan, lijdt geen twijfel, zo lezen we. “Amper vijf jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 9 mei 1950, presenteert Frans minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman in het Salon de l’Horloge in Parijs, de geboorteakte van wat we vandaag als de EU kennen. Wie had zich op dat moment kunnen inbeelden dat huidig voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zeventig jaar later de rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers in een coronaproof Europees Parlement zou toespreken met een State of the Union? Van een nationale minister die de idee opwerpt om meer met andere landen samen te werken, tot een politiek systeem waarin het kopstuk van de Europese uitvoerende macht tekst en uitleg verschaft aan Europarlementsleden uit 27 verschillende lidstaten: wat in de jaren ’50 begint als een beperkte internationale organisatie is intussen uitgegroeid tot een systeem met federale, confederale, nationale en supranationale kenmerken waarin natiestaten zijn geëvolueerd tot lidstaten of zelfs deelstaten. Hoe dat proces is verlopen, vertelt dit boek op twee manieren, thematisch en chronologisch”.Hoe kunnen we de evolutie van de Schumanverklaring van 1950 tot aan de State of the Union van Ursula von der Leyen, proberen te vatten? In dit boek worden daarvoor 6 cruciale vragen gesteld en beantwoord, waarom bestaat er nog geen Europees leger? waarom is de interne markt nooit voltooid? Waarom willen de Britten een eigen koers varen? Waarom betalen we met de euro? Waarom treden er telkens nieuwe landen toe? en, Waarom maakt elke crisis Europa sterker?Aan de hand van deze vragen worden de voorbije 75 jaar in één beweging overschouwd, van de totstandkoming en inhoud van de Europese verdragen en de juridische basis waarop het Europees project tot stand is gekomen, tot de geografische uitbreiding. Want, nog meer dan de stelselmatige verbreding en verdieping van de verdragsbasis, is de letterlijke omvang van de EU, ronduit indrukwekkend geworden. Schuman en zijn generatiegenoten hadden dit succes wellicht nooit kunnen vermoeden. Van zes relatief vergelijkbare lidstaten in West-Europa is de EU uitgegroeid tot een pan-Europese organisatie die bijna een volledig continent beslaat. “Aan de hand van verschillende uitbreidingsrondes”, zo lezen we nog, “is het Europees integratieproces uitgegroeid tot een agora waar talrijke staatshoofden en regeringsleiders, bevoegde vakministers, diplomaten, parlementsleden en vertegenwoordigers van allerhande belangenorganisaties voortdurend de koppen bij elkaar steken”. Een boeiende, verruimende uitgave. Warm aanbevolen.

De Europese Unie oefent een grote invloed uit op het leven van haar burgers. Dat is soms controversieel, en beslissingen van de EU leveren vaak onbegrip en wrevel op. Voorbij de controverses is het echter duidelijk: het Europa dat we vandaag kennen, is het resultaat van talloze keuzes van beleidsmakers door de jaren heen. Met een goed overzicht van die keuzes en van de recente geschiedenis van de Europese Unie kunnen we beter begrijpen welke impact Europa heeft, en waarom bepaalde onderwerpen moeilijk te kaderen zijn. Wordt Oekraïne ooit lid van de EU, waarom bestaat er nog geen Europees leger, maakt elke crisis de EU sterker, waarom is de interne markt nooit voltooid en waarom willen de Britten een eigen koers varen, en waarom treden er telkens nieuwe landen toe?  “Waarom Europa?” biedt een essentieel inzicht in de ontwikkeling en het belang van de Europese Unie. Aan de hand van deze actuele vragen en met aandacht voor sleutelfiguren en hoofdrolspelers gaat dit boek op zoek naar de kern van het Europees integratieproces en de momenten die de voorbije zeventig jaar beslissend zijn geweest. In de tweede editie bleef het verhaal van de Europese integratiegeschiedenis, verteld aan de hand van een zestal vragen, behouden. Wat gewijzigd werd, zijn de toevoegingen van de dramatische gebeurtenissen van de eerste helft van 2022. Warm aanbevolen.

De Belgische politicoloog, docent en columnist, Steven Van Hecke (°1974) studeerde wijsbegeerte en politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en European Integration and Co-operation aan de Universiteit van Hull in het Verenigd Koninkrijk. In 2005 promoveerde hij tot doctor in de sociale wetenschappen aan de KU Leuven. Hij was assistent en onderzoeker aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen en visiting fellow aan het Robert Schuman Centre for Advanced Studies in Italië. Sinds 2017 is hij hoofddocent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven, waar hij verbonden is aan het Instituut voor de Overheid. Hij doceert tevens aan de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Hij schrijft columns voor De Tijd en Tertio en was ervaringsdeskundige voor de christelijk geïnspireerde denktank, Logia. Zijn eerste boek “Christian democratic parties in Europe since the end of the Cold War”, schreef hij in 2004 samen met de vooraanstaande, Belgische/Westvlaamse historicus en emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, Emmanuel Gerard (°1952), specialist van de politieke Geschiedenis van België en de Belgische Politiek sinds 1945. Kamiel Vermeylen is journalist buitenlandse politiek bij Knack en gespecialiseerd in Europese Unie en politiek.

Steven Van Hecke Kamiel Vermeylen Waarom Europa? kleine geschiedenis van een groot project 208 bladz. uitg. Lannoo Campus EAN 9789401477703

Steven Van Hecke Kamiel Vermeylen Waarom Europa? (nieuwe editie) Van vredesproject tot oorlog in Oekraïne 216 bladz. Uitg. Lannoo Campus  ISBN 9789401487634

https://www.stretto.be/2018/09/25/een-naoorlogse-achtbaan-europa-1950-2017-van-ian-kershaw-uitgegeven-door-prometheus-zeker-lezen/