“Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland”, alweer een indrukwekkende uitgave van ambo anthos.

“Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland”, de opvolger van “Wereldgeschiedenis van Nederland” uit 2018, is opnieuw een monumentaal en origineel standaardwerk over de internationale wortels van de Nederlandse nationale identiteit. Niet te missen!

De Nederlandse geschiedenis is nauw verbonden met die van de wereld als geheel. Door migratie, handel en kennisuitwisseling beïnvloedden mensen elkaar over grotere afstanden en intensiever dan we lang dachten. “Wereldgeschiedenis van Nederland” toonde in meer dan honderd verhalen, hoe internationaal de geschiedenis van Nederland van 70.000 v. Chr. tot 2017, écht was. In ‘Wereldgeschiedenis van Nederland’ vertelden meer dan honderd aanstormende en gevestigde Nederlandse onderzoekers op het gebied van geschiedenis en cultuur, onder wie Martine Gosselink, Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Gert Oostindie, Lodewijk Petram en Suze Zijlstra, en m.m.v. Marijcke Schillings, het wereldwijd verhaal van Nederlands geschiedenis. In dit verhelderend en prikkelend boek lieten zij zien hoe Nederland de wereld door de eeuwen heen mede heeft vormgegeven, en andersom, hoe Nederland zich onder invloed van verre en nabije buren heeft ontwikkeld. Van de vondst van oermens Krijn in de Noordzee tot orkaan Irma op Sint Maarten en van Bonifatius tot Pim Fortuyn, aan de hand van talloze grote en kleine historische ontwikkelingen en gebeurtenissen, liet ‘Wereldgeschiedenis van Nederland’ zien hoezeer Nederland verbonden is met de wereld, en de wereld met Nederland.

Beide boeken willen de internationale wending in de geschiedschrijving presenteren aan de hand van bekende en minder bekende gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. Sommige bijdragen bekijken een bekende gebeurtenis vanuit een verrassende invalshoek, andere vragen de aandacht voor een ontwikkeling waaruit een onverwachte verstrengeling van Nederland met het buitenland blijkt. In “Wereldgeschiedenis van Nederland”, kon u o.a. lezen over Caesar en zijn massamoord in het Nederlands rivierengebied in 55 v. Chr., het begin in 1417, van zeshonderd jaar Republiek der Letteren, de Europeaan, Willem van Oranje (1569), de internationale nationale Synode van Dordrecht in 1619, Braziliaanse indianen in de Republiek (1628), de Portugese slavenlobby in 1642, een nieuwe visie op de islam in Nederlands-Brazilië in 1705, nationalisme en internationalisme in de muziekgeschiedenis (1868), Nederlandse sigarenmakers in 1872, de Hongerwinter van 1944, Lockheed en de herontdekking van corruptie in 1976, de Rushdie-affaire, islamofobie en het neoconservatisme in 1989, en over de orkaan Irma in 2017.

In “Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland”, opgebouwd uit 104! korte hoofdstukken, telkens gekoppeld aan een specifiek jaartal, lopend van de prehistorie (250.000 v. Chr.) tot het heden, gebundeld rond 6 thema’s, komen in de bijdragen van o.a. Sandra Langereis, Lotte Jensen, Wim Blockmans, Jan Luiten van Zanden, Ido de Haan, Beatrice de Graaf, nu onderwerpen aan de orde als geuren en smaken, Nederland als fietsland, Bataven in het Romeins leger, slavenhandel, het eerste hoerencongres, genocide op Ambon en in Atjeh, de verspreiding van het Nederlands over de wereld en de gevolgen van de Nederlandse exploitatie in Sri Lanka en in de Kaapkolonie, van de olifant. Daarnaast verneemt u hoe in 991, Sint-Nicolaas in Nederland verscheen, leest u over de suikerrevolutie in Frans West-Indië in 1654, sodomie(processen) in 1737, als exportproduct, het Rotterdams aandeel in de kolonisering van Afrika in 1879, en over de Nederlandse stikstofcrisis en de Zuid-Amerikaanse ontbossing in 2019. 

“Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland”, geschreven en chronologisch samengesteld door wel meer dan honderd Nederlandse wetenschappers, is opnieuw een originele en uitdagende, globale geschiedenis over de internationale wortels van de Nederlandse nationale identiteit. Beide mooi uitgegeven boeken kwamen tot stand in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Prof. dr. Lex Heerma van Voss studeerde sociale en economische geschiedenis in Utrecht en Parijs. Hij doet onderzoek naar geschiedenis van de sociale zekerheid, de vergelijkende wereldwijde lange termijn geschiedenis van beroepen (havenarbeiders, textielarbeiders, prostituees) en de geschiedenis van het Noordzeegebied in de vroegmoderne periode, vooral de invloed van de Nederlandse Republiek als de eerste moderne economie in dit gebied. Hij is directeur van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW).

Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland Onder redactie van Lex Heerma van Voss, Nadia Bouras, Marjolein ’t Hart, Manon van der Heijden en Leo Lucassen 720 bladz. geïllustreerd uitg. ambo anthos ISBN 9789026354489

https://www.stretto.be/2021/06/13/marieke-van-delft-reinder-storm-de-geschiedenis-van-nederland-in-100-oude-kaarten-een-prachtuitgave-van-lannoo/