Sieg Monten, “Historische atlas van de Lage Landen 814-1256”, alweer een heel bijzondere uitgave van Omniboek.

In deze historische atlas wordt de geschiedenis van de Lage Landen tussen de 9de en de 13de eeuw verteld. Over deze periode waarvan geen landkaarten van bekend zijn, ontkiemden voorheen Frankische gouwgraafschappen zich onder de Franse koning en de koningen en keizers van het Heilig Roomse Rijk, tot soevereine vorstendommen. De kaarten zijn nieuw, informatief en innovatief. Aangevuld met stambomen, illustraties en beschrijvingen worden vier eeuwen uit de geschiedenis van België en Nederland uitvoerig in kaart gebracht. Uniek!

Onder de Nederlanden, verstaan we geografisch, het gebied van de laagvlakte in Noordwest-Europa. Tussen de 9de en 13de eeuw, groeiden in de Lage Landen Frankische gouwgraafschappen uit tot soevereine vorstendommen. Sindsdien domineerden de hertogen van Brabant en Gelre en de graven van Vlaanderen, Holland en Loon het middeleeuwse politieke landschap.

In deze Historische atlas brengt Sieg Monten vier eeuwen Nederlandse en Belgische geschiedenis in kaart. De eerste graven en hertogen in de Lage Landen, de opkomst van de Franse koningen en de teloorgang van de Rooms-Duitse keizers komen aan bod. Van Lodewijk de Vrome en Karel de Kale (814-854) tot Otto IV, Frederik II en Willem van Holland (1198-1256), plaatst Sieg Monten hun doen en laten binnen de context van de Deense en de Hongaarse invallen, de eerste kruistochten en de Investituurstrijd en staat stil bij gebeurtenissen in de Friese Landen, de Waalse Ardennen en het Keuls Rijnland.

Aan de hand van 27 speciaal voor dit boek vervaardigde kaarten, illustreert de auteur hoe politieke en militaire gebeurtenissen en natuurlijke veranderingen, zoals stormvloeden, de middeleeuwse landsgrenzen van de Lage Landen wijzigden.

Sieg Monten (°1972) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij werkt in het volwassenenonderwijs in Brussel.

Sieg Monten “Historische atlas van de Lage Landen 814-1256” 366 bladz. uitg. Omniboek ISBN 97894011919005