Vadim S. Jigoulov, “De Feniciërs, De grootste zeemogendheid uit de oudheid”, een fascinerende uitgave van Omniboek.

Tussen 1500 en 400 v.Chr. waren de Feniciërs (Fenicië stemt ongeveer overeen met het huidige Libanon), de belangrijkste en succesvolste zeevaarders en handelaars rond de Middellandse Zee. Zij stichtten overal koloniën, waarmee ze, na het verval van het Minoïsche Kreta, handel dreven. Ze konden stand houden tot de Romeinen hun suprematie in het Middellands Zeegebied overnamen. Jigoulov vertelt hun fascinerende geschiedenis. Niet te missen!

De belangrijkste bijdrage aan de wereld was hun alfabet, een aanzienlijke vereenvoudiging van het Assyrisch spijkerschrift en de ideografische Egyptische hiërogliefen. Het Aramees en Grieks alfabet werden trouwens afgeleid van het Fenicisch alfabet, maar nog veel meer andere schriftstelsels werden afgeleid van die twee alfabetten, het Oud-Latijnse in West-Europa, vermoedelijk het Germaans runenschrift, het Cyrillische in Oost-Europa, het Hebreeuwse en het Arabische alfabet in het Midden-Oosten. Sommigen menen zelfs in het Indiase Devanagari-alfabet van het Sanskriet, Fenicische invloeden te zien. Verder ontwierpen zij de verfstof purper, afkomstig van een zeeslak (de purperslak), o.a. gebruikt voor koningsmantels (Fenicië werd soms in antieke verslagen het ‘Purperland’ genoemd), doorzichtig glas, en indrukwekkende slagschepen, die door de Grieken werden overgenomen.

 

The Phoenicians is een fascinerende verkenning van dit veel gemythologiseerd volk, hun geschiedenis, artistiek erfgoed en de reikwijdte van hun maritieme en koloniserende activiteiten in de Middellandse Zee. Jigoulov beschrijft hun geschiedenis en archeologie, hun portretten van Feniciërs in Grieks-Romeinse bronnen, de Feniciërs in de Bijbel, hun geschriften, muntstelsel, religies, kunst en handel, de hun trek naar het westen. Vadim S. Jigoulov analyseert hun verschillende artefacten hun epigrafische, numismatische en materiële overblijfselen en gaat na hoe historici informatie hebben verkregen over een volk met weinig overgebleven literatuur. Dit alles omvat een kritische blik op klassieke, Nabije-Oosterse en Bijbelse primaire teksten, de relatie tussen de Fenicische en Punische werelden, Fenicische interacties met de Grieken en anderen, en de herbestemming van Fenicisch erfgoed in de moderniteit. Gedetailleerd en meeslepend, werpt The Phoenicians een nieuw licht op deze raadselachtige beschaving.

In zijn uniek toegankelijke en passende bijdrage aan de reeks “Lost Civilizations” redt Jigoulov op kundige wijze deze raadselachtige volkeren uit een schijnbaar ondoordringbaar verleden. Hij neemt ze virtueel mee naar de 21ste eeuw en biedt ons de ongekende kans om ‘de Feniciër’ in een nieuwe, sterk gemetamorfoseerde vorm te ontmoeten. Het boek bevat kaarten en treffende foto’s van objecten. “The Phoenicians: Lost Civitizations”  werd vertaald door Pieter de Smit. Zeker lezen!

Vadim S. Jigoulov is docent aan de Morgan State University en het Maryland Institute College of Art in Baltimore. Zijn boeken omvatten The Social History of Achaemenid Phoenicia: Being a Phoenician, Negotiating Empires.

Vadim S. Jigoulov De Feniciërs De grootste zeemogendheid uit de oudheid 256 bladz. geïllustreerd uitg. Omniboek  ISBN 9789401918985