Pieter Serrien, “In Opstand! Geuzen in de Lage Landen 1565-1578”, uitgegeven door Horizon. Een indrukwekkend relaas!

Na zijn succesvolle boeken over de beide wereldoorlogen, neemt de historicus Pieter Serrien u met dit boek mee naar een cruciale episode uit de geschiedenis van de Lage Landen. In zijn gekende stijl vertelt hij aan de hand van persoonlijke verhalen en aangrijpende getuigenissen, het vergeten verhaal van de geuzen. “In opstand!” is een totaal nieuwe blik op geschiedenis, zowel voor Nederland als voor België.

De twee belangrijkste oorzaken van de Nederlandse Opstand waren godsdienst en geld. De ideeën van de Reformatie verspreidden zich razendsnel door Europa. De Spaanse vorst Filips II liet protestanten in zijn rijk vervolgen, en dat leidde ook in de Lage Landen tot zware conflicten tussen protestanten en rooms-katholieken. Daarnaast maakte zijn landvoogd, de hertog van Alva, zich bijzonder gehaat in de Lage Landen vanwege zijn strenge belastingmaatregelen en zijn hardhandig optreden. Uiteindelijk zou de Nederlandse strijd om onafhankelijkheid enorme economische, religieuze, culturele en politieke veranderingen teweegbrengen, en dat zou de inleiding vormen tot een ongekende bloeiperiode: de Gouden Eeuw.

In de Lage Landen van de 16de eeuw kwamen 4 figuren samen. Dit leidde een bonte groep rebellen in opstand. Ze noemden zich geuzen en streden tegen de katholieke onderdrukking, het bewind van de Spaanse vorst Filips II en zijn behoudsgezinde regering in Brussel. Wat volgde, was een jarenlange spiraal van geweld met beelden stormen, zeeroverij en bloedbaden. De geuzenopstand resulteerde in waanzinnig religieus geweld tussen katholieken en protestanten, een bloedige burgeroorlog, de revolutie van de Lage Landen, de stichting van calvinistische stadsrepublieken en de uiteindelijke breuk tussen noord en zuid, het latere Nederland en België. Die geuzenopstand mondde uit in religieuze polarisatie, een brutale burgeroorlog en een woelige strijd tegen het machtige Spanje. De daaropvolgende breuk tussen Noord en Zuid zou de verdere geschiedenis van de Lage Landen bepalen.

Een actuele geschiedenis in 5 uitgebreide delen met zowel lokale verhalen als nieuwe inzichten over het verleden van de Lage Landen, waarin de opstandelingen zelf de hoofdrol spelen. Door persoonlijke getuigenissen, brieven en dagboeken te gebruiken brengt Serrien deze geschiedenis dichter bij dan ooit en dat in het herdenkingsjaar (1572-2022, 450 jaar na het slagen van de geuzenopstand). Ontdek hoe de eerste geuzen, na een bad in Spa en een bezoek aan een bruiloft, uitgroeiden tot een breed gedragen verzetsbeweging, hoe ze een door klimaatverandering, prijsstijgingen en oorlogsdreiging, geteisterde bevolking meekregen, en hoe ze alles opofferden voor hun rebelse vrijheidsdroom.

Het boek is daarenboven voorzien van illustraties van etsen van de Brabantse cartograaf, Frans Hogenberg (1535-1590). Die sympathiseerde met de Hervorming en vluchtte van Antwerpen naar Duitsland. In Keulen richtte hij een cartografische drukkerij-uitgeverij op. Hogenberg bleef bekend door zijn tekening van de kaart van Nederland in de vorm van een leeuw, “Leo Belgicus”. Indrukwekkend!

Pieter Serrien (°1985) is historicus en auteur van succesvolle boeken waarin persoonlijke getuigenissen van soldaten en burgers tijdens de twee wereldoorlogen centraal staan: Tranen over Mortsel (2008), Oorlogsdagen (2013), Zo was onze oorlog (2014), Van onze jongens geen nieuws (2015), Elke dag angst (2016) en Het elfde uur (2018). Samen met Eva Fastag en Louis Boeckmans schreef hij in 2019 de reeks De laatste getuige. In 2009 richtte Pieter met Geheugen Collectief het eerste Vlaamse historisch onderzoeksbureau op. In opdracht van overheden, musea, erfgoedinstellingen en particulieren doet dit jonge projectbureau aan historisch onderzoek met aandacht voor een professionele aanpak en een lage drempel. Sinds 1 juli 2014 is Pieter geen onderzoeker meer bij Geheugen Collectief, om zich te focussen op het schrijverschap en het lesgeven. Pieter is de oudere broer van filosoof Tomas Serrien, die het opiniërend, vrij en onafhankelijk internet platfom Mirari oprichtte. Eind 2017 kwam Tomas’ eerste boek KLANK uit. Daarin neemt hij de lezer mee een indrukwekkende reflectie over onze muziekervaring. Pieter werkt en woont samen met zijn vriendin, dochtertje en twee zoontjes in Mortsel.

Pieter Serrien In opstand! 623 bladz. geïllustreerd uitg. Horizon ISBN 9789464103182