Verfijnde en intieme “Vincenzo & Michelangelo Galilei, Musiche per liuto”, door Christian Zimmermann, luit, op het label Tactus.

Vincenzo Galilei was een Italiaanse luitist, componist en muziektheoreticus. Tot zijn kinderen behoorden de astronoom en natuurkundige Galileo Galilei en de luitvirtuoos en componist Michelangelo Galilei. Vincenzo droeg in de late renaissance in belangrijke mate bij tot de muzikale revolutie die het begin van de barok markeerde.

Christian Zimmermann (foto) geboren in 1954 in Freiburg im Breisgau, die gitaar en luit in Karlsruhe en in Keulen en bij Eugen M. Dombois aan de Schola Cantorum Basiliensis studeerde, brengt deze interessante bloemlezing van de luitwerken van de Galilei-familie op twee historische kopieën van renaissance-instrumenten. Vincenzo, ook klavecinist, gamba-violist en theoreticus, introduceerde zijn beide zonen in de muziekkunst en hoewel we weten dat Galileo zelf ook een uitstekende luitist was, zijn er echter geen sporen van zijn composities, terwijl zijn vader en broer, auteurs waren van verschillende collecties gedrukt van 1563 tot 1620. De door Zimmermann voorgestelde muziek bestaat uit een gevarieerd overzicht van de muzikale vormen gewijd aan de luit in het renaissancetijdperk. U ontdekt Correntes, Voltae, Toccata’s en Saltarelli van Michelangelo Galilei, en Passamezzi, Fantasia ottava, Ricercare terzo, Gagliarda, Gagliarda Moravia, Ruggieri, Ricercare sesto, Gagliarda La caccia, Cantilene a due voci intravolata nel Liuto, diverse Contrapunti, Ricercare del primo tuono per naturale, Gagliarda Euterpe en Gagliarda Calliope, van Vicenzo.

De Italiaans luitist, componist en muziektheoreticus, Vincenzo Galilei (ca.1520-1591) leverde een belangrijke bijdrage aan de muzikale veranderingen die het begin van de barok inluidden. Hij werd geboren omstreeks 1520 in Santa Maria a Monte in Toscane en leerde reeds op vroege leeftijd luit spelen. Voor 1562 verhuisde hij naar Pisa, waar hij trouwde en zo verwant werd aan een adellijke familie. In 1564 werd zijn zoon Galileo geboren, de eerste van zes of zeven kinderen. Een andere zoon, Michelangelo (geboren in 1575) werd ook een begaafd luitist.

Al vroeg trok hij de aandacht van machtige werkgevers met de nodige connecties. In 1563 stuurde de Florentijnse mecenas Giovanni de’ Bardi hem naar Gioseffo Zarlino, de belangrijkste muziektheoreticus van de 16e eeuw in Venetië, om bij hem te studeren. Samen met Bardi’s Camerata werkte hij mee aan pogingen om het oude Griekse drama weer leven in te blazen, geïnspireerd door hun contacten met Girolamo Mei. Hij droeg bij tot de ontwikkeling van de monodie. Hij schreef twee madrigaalboeken, luitmuziek en een aanzienlijke hoeveelheid muziek voor stem en luit, die zijn meest progressieve werken zijn.

Als muziektheoreticus leverde hij enkele belangrijke bijdragen. Vooral wat de behandeling van dissonantie betreft ontwikkelde hij nieuwe inzichten. Onvoorbereide dissonantie was toegestaan mits een vlotte stemvoering, net als het oplossen van vertragingen (dissonantie op de tel, die normaal dalend moet oplossen) door middel van een sprong voor de uiteindelijke oplossingsnoot. Naar het einde van zijn leven toe deed hij enkele belangrijke ontdekkingen in de akoestiek, in verband met trillende snaren en luchtkolommen zoals die in respectievelijk snaar- en blaasinstrumenten gebruikt worden. In zijn studie van toonhoogte en snaarspanning produceerde Galilei misschien wel de eerste niet-lineaire wiskundige beschrijving van een natuurverschijnsel dat de geschiedenis kent. Het was een uitbreiding van een traditie van Pythagoras, maar ging verder dan dat.Vincenzo Galilei – Musicista Fiorentino - Alpha & Omega - Musica & Arte

Michelagnolo (Michelangelo) Galilei (1575-1631) leerde op jonge leeftijd luit spelen, net als zijn vader. Hoogstwaarschijnlijk was hij voorbestemd voor een carrière in Florence, maar toen zijn vader in 1591 stierf, kreeg de zestienjarige luitist de leiding over zijn oudere broer Galileo Galilei, die in Padua was. Er moest een andere baan voor Michelagnolo worden gevonden, dus ging hij in 1593 naar het Pools-Litouwse Gemenebest, waar veel vraag was naar buitenlandse musici. Hoogstwaarschijnlijk ging hij daarheen met de machtige Litouwse familie Radziwiłł. Het Pools-Litouwse Gemenebest had aan het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw verschillende verfijnde muzikale vestigingen, vooral in Krakau. Luca Marenzio, een van de beroemdste madrigaalcomponisten van Italië , ging daar een tijdje heen, net als de luitisten Diomedes Cato en Valentin Bakfark. Er was vooral veel vraag naar luitisten en er werd een aanzienlijke hoeveelheid luitmuziek gedrukt in Polen en Litouwen, in steden als Krakau, Gdańsk, Toruń en Vilnius. Michelagnolo kwam in 1599 terug uit Polen. Na een tweede mislukte poging om werk te vinden in Florence aan het hof van groothertog Ferdinando de ‘Medici, keerde hij in 1600 terug naar zijn vorige werkgever in Polen-Litouwen. Hij bleef daar tot 1607, toen hij werd ingehuurd door de Hofkapelle in München van hertog Maximiliaan I.

München was sinds het midden van de 16e eeuw een van de meest vooruitstrevende muzikale centra in de regio, met Orlande de Lassus in dienst. Galilei was een van de vele getalenteerde Italiaanse musici die daar gingen wonen en werken. Hij bleef de rest van zijn leven in München en had er acht kinderen, van wie er minstens drie ook luitist werden. Zijn relatie met zijn broer Galileo werd in zijn laatste jaren bijzonder moeilijk. Veel van de brieven tussen de twee zijn bewaard gebleven, Michelagnolo smeekte zijn oudere broer onophoudelijk om geld en om hulp bij zijn moeilijke kinderen (Vincenzo, geboren in 1608, was naar het schijnt bijzonder lastig).

De meeste muziek van Galilei was voor luit met tien snaren, en de meeste werden gepubliceerd in zijn eerste boek, Il primo libro d’intavolatura di liuto (München, 1620), waarin tabulatuurnotatie werd gebruikt. Sommige van zijn stukken verschenen afzonderlijk in andere publicaties. Zijn muziek bestond uit dansen zoals galliard, volta en corrente, losjes gegroepeerd in suites, georganiseerd op muzikale wijze. Elke suite werd voorafgegaan door een toccata en werd afgesloten met twee gepaarde passamezzo’s en saltarello ‘s. Stilistisch waren ze gecomponeerd naar de modernste manier van die tijd, met dissonanten, ornamenten en functionele tonale progressies, die wezen op de zich ontwikkelende vroege barokstijl. Zijn muzikale stijl was vooral invloedrijk in Zuid-Duitsland, zoals blijkt uit de vraag naar zijn muziek, zelfs toen hij nog in het Pools-Litouws Gemenebest werkzaam was.OnThisDay: Vincenzo Galilei was born 500 years ago (possibly!) | Jerwood  Library of the Performing Arts blog

OnThisDay: Vincenzo Galilei was born 500 years ago (possibly!) | Jerwood  Library of the Performing Arts blog

Vincenzo & Michelangelo Galilei Musiche per liuto Christian Zimmermann cd Tactus TC520004