Robert D. Kaplan, “De Geopolitieke Tragedie, De rol van angst, macht en het noodlot op het wereldtoneel”, een alweer schitterende uitgave van Spectrum. Zeker lezen!

The Tragic Mind' Review: Reckoning the Danger of Anarchy - WSJ

The Tragic Mind' Review: Reckoning the Danger of Anarchy - WSJ

In “De geopolitieke tragedie” verkent Kaplan centrale thema’s uit de internationale politiek – orde, wanorde, rebellie, ambitie, geweld en macht – door de lens van de tragedie. Aan de hand van het werk van de oude Grieken, Shakespeare, Duitse filosofen en moderne tragedieschrijvers als Arthur Miller toont hij hoe de menselijke drama’s, conflicten en dilemma’s die zij uitdiepten, weerklinken in de internationale politiek. Een schitterend voorbeeld van journalistieke non-fictie!

Robert Kaplan's tragic realism - New Statesman

Dit boek is een ontroerende meditatie over recente geopolitieke crises, bekeken door de lens van oude en moderne tragedie. Robert D. Kaplan heeft uit een carrière waarin hij verslag deed van oorlogen, revoluties en internationale politiek in Europa, het Midden-Oosten en Oost-Azië, geleerd dat de essentie van geopolitiek, tragedie is. In “The Tragic Mind” gebruikt hij het werk van oude Griekse toneelschrijvers, Shakespeare, Duitse filosofen en de moderne klassiekers om de centrale onderwerpen van de internationale politiek te onderzoeken: orde, wanorde, rebellie, ambitie, loyaliteit aan familie en staat, geweld en de machtsmisbruik. De grote dilemma’s van de internationale politiek, stelt hij, worden niet gevormd door goed versus kwaad – een duidelijke en gemakkelijke keuze – maar door wedstrijden tussen goed en goed, waarbij de keuzes vaak verschroeiend, onverenigbaar en vol consequenties zijn. Een diep geleerde en diep gevoelde meditatie over het belang van geleefde ervaring bij het voeren van internationale betrekkingen, dit is een boek voor iedereen die een diepgaand begrip wil van de tragische politiek van onze tijd.Ep. 102 — The Tragic Essence of Geopolitics - Yale University Press

Robert Kaplan heeft zijn vele indringende studies van samenlevingen, regio’s en strategieën aangevuld met “The Tragic Mind”. Het behandelt op briljante wijze de impact op de menselijke geest van de veranderingen die zijn teweeggebracht door conflicten en transformaties in verschillende historische perioden. Een ontroerend hoogtepunt van een van Amerika’s meest doordachte waarnemers van internationale trends. Dit is een briljante en unieke filosofische reis van de oude Grieken via de canon van Shakespeare naar moderne existentiële literatuur. Maar bovenal is het een meditatie over geopolitiek, gebaseerd op een leven lang wereldwijde verslaggeving. Robert Kaplan combineert zijn kennis van de klassiekers met vier decennia ervaring uit de eerste hand met oorlogen en crises om ahistorische Amerikanen wijselijk te waarschuwen dat ze allemaal geholpen hadden kunnen worden door een grotere tragische gevoeligheid. Hij laat zien dat tragedie geen fatalisme of wanhoop is, maar begrip. Een prachtig doordacht essay. “De internationale politiek door de lens van de klassieke en de moderne tragedie, De geopolitieke tragedie” verkent op briljante wijze de impact van conflicten en transformaties gedurende verschillende historische periodes op de mens” (Henry Kissinger). “The Tragic Mind – Fear, Fate, and the Burden of Power”” werd vertaald door Fred Reurs.The Official Site of Robert D. Kaplan – Author, Foreign Correspondent,  Geopolitics

Robert David Kaplan (1952) is een Amerikaanse auteur van vele boeken over politiek, voornamelijk buitenlandse zaken en reizen, wiens werk gedurende drie decennia is verschenen in The Atlantic, The Washington Post, The New York Times, The New Republic, The National Interest, Foreign Affairs en The Wall Street Journal, onder andere kranten en publicaties. Zijn meer controversiële essays over de aard van de Amerikaanse macht hebben geleid tot debat en kritiek in de academische wereld, de media en de hoogste regeringsniveaus. Een van Kaplans meest invloedrijke artikelen is onder meer “The Coming Anarchy”, gepubliceerd in The Atlantic Monthly in 1994. Critici van het artikel hebben het vergeleken met Huntingons Clash of Civilizations-thesis, aangezien Kaplan conflicten in de hedendaagse wereld presenteert als de strijd tussen primitivisme en beschavingen. Een ander veel voorkomend thema in het werk van Kaplan is het opnieuw opduiken van culturele en historische spanningen die tijdens de Koude Oorlog tijdelijk waren opgeschort. Van maart 2008 tot het voorjaar van 2012 was Kaplan Senior Fellow bij het Center for a New American Security in Washington, waar hij in 2015 weer bij kwam. Tussen 2012 en 2014 was hij hoofd geopolitiek analist bij Stratfor, een particulier wereldwijd prognosebureau. In 2009 benoemde minister van Defensie Robert Gates Kaplan tot lid van de Defense Policy Board, een federale adviescommissie van het Amerikaanse ministerie van Defensie. In 2011 noemde het tijdschrift Foreign Policy Kaplan een van ’s werelds “top 100 wereldwijde denkers”.The Downside of Imperial Collapse | Foreign Affairs

The Downside of Imperial Collapse | Foreign Affairs

Robert D. Kaplan De Geopolitieke Tragedie, De rol van angst, macht en het noodlot op het wereldtoneel 176 bladz. uitg. Spectrum ISBN 978 90 00 38615 4

https://www.stretto.be/2022/04/30/robert-d-kaplan-de-adriatische-zee-een-geopolitieke-reis-door-zuidoost-europa-een-meesterlijke-uitgave-van-spectrum/