“Wijsheid voor iedere dag, geschreven en geselecteerd door Leo Tolstoj, 365 inspirerende gedachten van de grootste denkers op aarde”, nu voor het eerst in het Nederlands, uitgegeven, door Luitingh Sijthoff.

Leo Tolstoy | Books, Quotes, Facts, & Mind Maps

Leo Tolstoy | Books, Quotes, Facts, & Mind Maps

Hoe ziet een goed leven eruit en welke weg is voor ons de juiste? Wat zijn onze verplichtingen? Hoe kunnen we voor onszelf opkomen? Voor zijn innerlijke oriëntatie verzamelde Lev Tolstoj grote gedachten en inzichten uit drie millennia, die hij toekende aan de 365 dagen van het jaar om dagelijks te lezen. Voor deze uitgave selecteerde en vertaalde Theo Veenhof uit de Engelse editie, 365 aforismen en citaten uit de vele, vele gedachten van schrijvers over waarheid, leven en gedrag, die Tolstoj tussen 1904 en 1908, verzamelde en rangschikte voor elke dag van het jaar.

If you want to be happy, try only to please God, not people. - MagicalQuote

Lev Tolstoj (1828-1910) geloofde dat zijn meest essentiële werk niet zijn romans waren, maar zijn eigen collectie van wijsheden die hij in de loop der jaren had verzameld bij het lezen van filosofische en religieuze teksten, voorzien van eigen overpeinzingen. Het lezen van een wijsheid aan het begin van elke dag zag hij als cruciaal voor persoonlijke groei. Lev Tolstoj schreef grote gedachten en inzichten, “kennis die de geest versterkt en het hart vult”. In deze citaten en overpeinzingen kwamen zijn fundamentele overtuigingen tot uiting: geweldloosheid, afwijzing van oorlog en militaire dienst, respect en respect ook voor dieren, gebrekkigheid en het nut van boerenwerk, afwijzing van eigendom en onvoorwaardelijke liefdadigheid, afwijzing van kerkelijke instellingen.Leo Tolstoy on identifying God. | People quotes, Leo tolstoy, Tolstoy quotes

Zijn opvattingen worden verdiept door verdere, deels ongepubliceerde teksten voor wekelijkse en maandelijkse lectuur. In zijn laatste grote werk spreken bekende denkers – zoals Confucius, Gandhi of Schopenhauer – tot ons, maar vooral Tolstoj zelf. De citaten, reflecties en verhalen raken actuele levensvragen tot op de dag van vandaag: Wat betekent onvoorwaardelijke naastenliefde? Welk respect zijn we dieren verschuldigd? Welke machtiging hebben kerkelijke instellingen? En hoe kunnen we de kloof tussen arm en rijk overbruggen?Leo Tolstoy Love Quotes and Sayings

A Calendar of Wisdom by Leo Tolstoy (Deep Book Summary) | Sloww

Tijdens de laatste jaren van zijn leven bewaarde Lev Tolstoj dit boek op zijn bureau, las en herlas het aan zijn familie en raadde het aan al zijn vrienden aan: een compendium van wijze gedachten die hij in de loop van een decennium verzamelde uit zijn brede variërende lezingen in filosofie en religie, en van zijn eigen spirituele meditaties. Het werd verboden onder de communisten en slechts één deel, “A Calendar of Wisdom”, grotendeels ontleend aan de geschriften van andere beroemde denkers, werd eerder in het Engels gepubliceerd. Wijze gedachten voor elke dag is het boek met Tolstoj’s eigen meest essentiële ideeën over spiritualiteit en wat het is om een goed leven te leiden. Ontworpen door Tolstoj als een cyclus van dagelijkse lezingen, biedt dit boek gedachten en aforismen voor elke dag volgens een opeenvolging van thema’s die elke maand worden herhaald – zoals God, de ziel, verlangen, onze passies, nederigheid, ongelijkheid, kwaad, waarheid, geluk, gebed en de zegeningen van liefde. Het is een onuitputtelijke bron van zingeving en geruststellende warmte.

 

‘Dagelijkse studie is noodzakelijk voor alle mensen. Dit is een boek dat bestaat uit een wijze gedachte voor elke dag van het jaar, van de grootste filosofen aller tijden en alle mensen… Epictetus, Marcus Aurelius, Lao-Tzu, Buddha, Pascal.’ (Tolstoj). Niet te missen!Leo Tolstoy on Kindness and the Measure of Love – The Marginalian

Leo Tolstoy on Kindness and the Measure of Love – The Marginalian

Wijsheid voor iedere dag geschreven en geselecteerd door Lev Tolstoj, 365 inspirerende gedachten van de grootste denkers op aarde 428 bladz. uitg. Luitingh Sijthoff ISBN 9789021040530Opdrachtgevers | IDforyou - voor logo, huisstijl en website