Peter Neumann, “Vuurland, Een reis door de lange eeuw van utopieën 1883-2020”, een meesterwerk, uitgegeven door Unieboek | Het Spectrum

Hölderlin·Passion | Bergmann Filme in Berlin

Hölderlin·Passion | Bergmann Filme in Berlin

Het begint allemaal met een enorme knal die over de hele wereld gevoeld wordt: de uitbarsting van de Krakatau vulkaan in Indonesië, in 1883. Deze uitbarsting staat in “Vuurland”, symbool voor de enorme kracht van de utopische ideeën die in de lange 20ste eeuw zijn ontstaan. De historische en politieke achtergronden van o.a. ontmoetingen tussen Franz Kafka en Else Lasker-Schüler, Salvador Dali en Sigmund Freud of Adorno en Gottfried Benn, maken van dit boek heel vermakelijke maar ook heel verrijkende, erudiete geschiedschrijving.

Walter Benjamin au micro. Un philosophe sur les ondes (1927-1933) | FMSH

Gedurende deze periode volgde het ene utopisch wereldbeeld op het andere. Vandaag lijkt de tijd van utopieën echter louter tot het verleden te behoren. In zijn boek blikt Neumann terug op de hoogtijdagen van de utopie en onderzoekt wat we ervan kunnen leren. Van Nietzsche’s übermensch en Wittgensteins taalrevolutie tot de utopie van grenzeloze vooruitgang en de revolutionaire kunst van Käthe Kollwitz en Freuds verovering van het onbewuste. Aan de hand van de levens van deze en van veel andere denkers en wetenschappers, brengt Neumann de lange eeuw van utopieën meesterlijk tot leven.

Voltaire schreef zijn “Poème sur le désastre de Lisbonne” naar aanleiding van de aardbeving van 1755, in Lissabon. Dit gedicht, waarin Voltaire zijn twijfel uitdrukte over de goedheid van God, zou de aanzet worden tot zijn beroemdste verhaal, “Candide, ou l’optimisme”. Als het ware in navolging van Voltaire, opent Neumann zijn boek met een proloog over de uitbarsting van de Krakatau in 1883. In de daarop volgende 3 delen staan 30 eigentijdse en enkele historische personages, de meesten schrijvers en filosofen, en 16 steden centraal. De historische personages zijn Goethe, Hölderlin en de schilder Caspar David Friedrich. Stéphane Hessel : retour en images sur le parcours d'un indigné - Elle

De andere personages zijn Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Käthe Kollwitz, Gerhart Hauptmann, Franziska zu Reventlow en Thomas Mann, Else Lasker-Schüler en Franz Kafka, Ludwig Wittgenstein, Georg Trakl, Ernst Bloch, Max Weber, James Joyce en Marcel Proust, Samuel Beckett, Caspar David Friedrich, Salvador Dalí Sigmund Freud, Hannah Arendt, Karl Jaspers, Gottfried Benn, Theodor W. Adorno, Martin Heidegger, Friedrich Hölderlin, Johann Wolfgang von Goethe, Christa Wolf en Jürgen Habermas, Susan Sontag, en Stéphane Hessel (foto) en Walter Benjamin. De steden zijn Rapallo, Berlijn, München en Praag, Krakau, Locarno, Parijs, Dresden, Londen, Bazel, West-Berlijn, Weimar, Oost-Berlijn, Frankfurt am Main, Graz en Wuhan.

Else Lasker-Schüler's Berlin - Slow Travel Berlin

When James Joyce & Marcel Proust Met in 1922, and Totally Bored Each Other  | Open Culture

Verdeeld over 3 delen en 2 intermezzi, leest u 17 gebeurtenissen, portretten of verhalen in een bepaalde stad in een specifiek jaar, waarbij telkens 2 van die personages centraal staan. Zo ontmoet u bv. Nietzsche en Wagner (foto) in Rapallo in 1883, Else Lasker-Schüler (foto) en Kafka in Praag in 1913, James Joyce en Proust (foto) in Parijs in 1922, Salvador Dali en Freud in 1938 in Londen, Hannah Arendt en Karl Jaspers in 1949 in Bazel, of Christa Wolf en Habermas in Oost-Berlijn in 1991. Dit alles vormt met veel anekdotes, een boeiende, originele en uitermate erudiet samengestelde caleidoscoop van de historische en cultuurhistorische ontwikkelingen van de periode 1883-2020. “Vuurland” is een boeiende reis naar het tijdperk van de grote utopieën, die ons, ondanks hun vaak destructieve energie, tot op de dag van vandaag blijven fascineren. “Feuerland. Eine Reise ins lange jahrhundert der Utopien 1883-2020“ werd vertaald door Fred Reurs.Feuerland | Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar DNT

Peter Neumann (1987) is schrijver, dichter en universitair docent. Hij is gepromoveerd in de filosofie en doceerde aan de universiteiten van Jena en Oldenburg. Voor zijn poëzie ontving hij verschillende prijzen en beurzen. Sinds 2021 werkt hij als redacteur voor het feuilleton van weekblad Die Zeit. Eerder verscheen in het Nederlands De republiek der vrije geesten, over het verleden van Jena als intellectueel centrum.The Hölderlin Path – Nemorino's travels

The Hölderlin Path – Nemorino's travels

Peter Neumann “Vuurland Een reis door de lange eeuw van utopieën 1883-2020” 264 bladz. uitg. Unieboek | Het Spectrum ISBN 9789000388363

https://www.stretto.be/2019/03/11/peter-neumann-schreef-de-republiek-der-vrije-geesten-over-jena-het-duits-stadje-waar-de-briljantste-intellectuelen-samenkwamen-in-1800-een-bijzondere-uitgave-van-spectrum/