Jacob F. Field, “Een kleine wereldgeschiedenis in 50 plekken”, een uitgave van Spectrum.

undefined

undefined

Ontdek de meest indrukwekkende gebeurtenissen uit onze wereldgeschiedenis, van het prehistorisch tijdperk tot het begin van de 21ste eeuw, verteld aan de hand van de 50 belangrijkste plekken ter wereld. Historicus Jacob F. Field ging nl. op zoek naar plekken die van grote invloed zijn geweest op politiek, economisch, cultureel, religieus of maatschappelijk vlak. Veel van deze plekken waren en zijn bovendien verbonden aan bekende historische figuren, zoals Nelson Mandela, Alexander de Grote en Boeddha.

undefined

Van de Olduvai-kloof in Tanzania, waar overblijfselen van enkele van onze vroegste gereedschap gebruikende voorouders werden gevonden, tot het CERN-laboratorium, waar revolutionaire technologieën zoals het World Wide Web werden ontwikkeld, elke inzending toont zijn invloed niet alleen op de politiek, maar ook op de economie, cultuur, religie en samenleving, evenals hun banden met grote historische figuren zoals Alexander de Grote, Boeddha en Nelson Mandela. De grootte van de plaatsen varieert van kleine geografische kenmerken, zoals een grot in Saoedi-Arabië waar de islam begon, tot grotere gebieden of regio’s, zoals Hollywood. Veel inzendingen zijn steden, zoals Jeruzalem, Amritsar en Rome, sommige andere zijn gebouwen, zoals het Anne Frank Huis in Nederland of de Confuciustempel in China, en er zijn er zelfs enkele die kamers zijn, zoals de Spiegelzaal in het Paleis van Versailles.undefined

Field neemt je in 8 chronologisch geordende hoofdstukken, mee van het Huis ter Beurze in Brugge tot de Olduvaikloof (foto) in Tanzania en van het CERN-laboratorium in Genève tot het Anne Frank Huis in Amsterdam. Of het nu een stad, een gebouw of een ruimte is, bv. de Tempelberg, het Pantheon in Rome, de Itsukushima-schrijn (foto), het Alhambra, Angostura, de Zuidpool of Amritsar, geen plek is te groot of te klein om onbesproken te blijven in dit boek – zolang ze maar een cruciale rol speelde in de geschiedenis.Itsukushima-schrijn

“Het boek is chronologisch ingedeeld en beschrijft de impact, erfenis en rol van vijftig plekken die onze geschiedenis hebben bepaald”, zo lezen we. “Het begint met de opkomst van vroege mensen in Afrika en de Olduvaikloof in Tanzania, waar onze vroegste voorouders eenvoudige gereedschappen begonnen te gebruiken die hun in staat stelden zich over de hele wereld te verspreiden en hun stempel te drukken op elk continent, van Australazië tot het Amerikaanse continent. Vervolgens wordt de vroege oudheid behandeld, met de opkomst van de eerste beschavingen in de Vruchtbare Sikkel, de Nijlvallei en het stroomgebied van de Gele Rivier. Het derde hoofdstuk behandelt de late oudheid en plekken zoals de Tempelberg in Jeruzalem, die heilig werd voor drie religies, en de Akropolis van Athene, een monument voor de glorietijd van de oude Grieken.”undefined

“In hoofdstukken 4 en 5”, zo vervolgt de auteur, “gaan we naar de middeleeuwen: van de Universiteit van Timboektoe, een van de grootste studiecentra van de islamitische wereld, tot Samarkand in het tegenwoordige Oezbekistan, een belangrijke halteplaats op de zijderoute; en van Tenochtitlan (foto) in Mexico, het grote centrum van het Aztekenrijk, tot de Bosporus en de Dardanellen, samen een van de strategisch belangrijkste waterverbindingen ter wereld. In hoofdstuk 6 gaan we naar de vroegmoderne tijd, met plaatsen zoals de parochie van Belém die het verhaal vertelt van hoe Portugal en andere Europese naties begonnen met de eeuwenlange opbouw van hun imperium, en Cape Coast Castle in Ghana, dat een centrale positie had in de Atlantische slavenhandel”.New Lanark

“De reeks revolutionaire gebeurtenissen waarmee de moderne wereld een aanvang nam”, zo gaat het verder, “wordt beschreven in hoofdstuk 7, met onder meer New Lanark, het Schotse dorp dat het begin van de gemechaniseerde fabrieksindustrie inluidde, en het huis in Venezuela waar Simón Bolívar en zijn bondgenoten de basis legden voor een onafhankelijk Latijns-Amerika. Tot slot behandelt hoofdstuk 8 de moderne wereld: van Hollywood, waar een zo groot deel van het hedendaagse medialandschap wordt bepaald, tot de Koreaanse gedemilitariseerde zone, een van de laatste overgebleven symbolen van de spanningen in de Koude Oorlog, die ooit de wereld op de rand van nucleaire vernietiging leek te brengen”. Ongemeen boeiend! “A Short History of the World in 50 Places” werd vertaald door Paul Janse. Warm aanbevolen.Jacob F. Field - Bertrand Livreiros - livraria Online

Jacob F. Field (1983) is historicus en auteur van verscheidene boeken waarin hij de wereldgeschiedenis vanuit een bijzonder perspectief bekijkt. Daarnaast werkte hij als onderzoeker aan Cambridge University en werd hij in 2019 uitgeroepen tot Fellow of the Royal Historical Society in het Verenigd Koninkrijk. Eerder schreef hij “Een kleine wereldgeschiedenis in 50 dieren”.undefined

undefined

Jacob F. Field Een kleine wereldgeschiedenis in 50 plekken 336 bladz. uitg. Spectrum ISBN 9789000391257

https://www.stretto.be/2022/08/01/daniel-smith-een-kleine-wereldgeschiedenis-in-50-boeken-een-uitgave-van-unieboek-het-spectrum-niet-te-missen/

https://www.stretto.be/2023/03/30/natasha-tidd-een-kleine-wereldgeschiedenis-in-50-leugens-een-uitgave-van-spectrum/