Balthasar Thomass, “Met Nietzsche aan de keukentafel, Ontwikkel je denken, luister naar je instinct en omarm je tekortkomingen met de filosofie van Friedrich Nietzsche”, uitgegeven door Meulenhoff.

“Deze reis door de ideeën van een negentiende-eeuwse filosoof”, schrijft Thomass, “zal je ook naar je diepste zelf brengen. Laat je dus leiden, door de bladzijden van dit boek heen, door de vragen en ideeën heen, om te ontdekken hoe het denken van Nietzsche je leven kan veranderen”. Een praktische gids met de ideeën van de beroemde filosoof Friedrich Nietzsche, uit het Frans vertaald, als leidraad voor een intenser en creatiever leven. Niet te missen!

In elk van de 4 hoofdstukken wordt de beschreven theorie gevolgd door gedetailleerde vragen over je leven. Wees niet passief, stroop je mouwen op om je manier van leven te bevragen en geef eerlijke en duidelijke antwoorden. Concrete oefeningen helpen je op weg om de lessen van de filosoof in je eigen leven toe te passen. Doe je best je die lessen eigen te maken en vind geschikte gelegenheden om ze serieus in praktijk te brengen.

“Met Nietzsche aan de keukentafel” leert je met andere ogen kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Aan de hand van praktische vragen en oefeningen word je uitgedaagd je opvattingen kritisch te bevragen en eerlijk te kijken naar wat jij belangrijk vindt. Hoe blijf je jezelf in een groep? Hoe vind je je sterke kanten en valkuilen? En bovenal: hoe geef jij betekenis aan een in wezen doelloos bestaan? Friedrich Nietzsche geloofde dat er geen vaststaande waarheid bestaat, geen absolute moraal, geen god en geen hoger doel. In plaats daarvan herhaalt de geschiedenis zich eindeloos, zonder ooit een bestemming te bereiken. Is het leven daarmee zinloos? Verre van! Volgens Nietzsche lag de uitweg uit het nihilisme namelijk in jezelf: door je niets aan te trekken van bestaande conventies maar juist je eigen waarden te scheppen, kun je de nutteloosheid van het bestaan ontstijgen.

“Le nihilisme, cette maladie humaine, trop humaine”. Nietzsche zag de filosoof zelfs als een arts die verantwoordelijk is voor het genezen van ons van een cultuur – het nihilisme – die, door het niets op waarde te schatten tot op het punt dat het leven waardeert, ons ziek heeft gemaakt van wrok en een slecht geweten. “Ce sont nos maladies qui nous guérissent”. Maar het gaat er niet om de tragedie van het bestaan te verhullen met een laagje gelukzalig optimisme. Ja zeggen tegen het leven is integendeel het aangrijpen van wat er pijnlijk aan is, als een stimulans om op een intensere, creatievere manier te leven. Hoe kunt u uw uniciteit laten gelden door af te stappen van het ‘kuddeformaat’? Hoe kunt u uw sterke punten ontdekken en uw zwakke punten begrijpen? Hoe kun je het lijden onder ogen zien zonder je toevlucht te zoeken in de steriele droom van zacht geluk? Nietzsche’s kritiek is niet abstract, hij stelt nauwkeurige methoden voor om ons van boven naar beneden te transformeren. In een tijd van de terugkeer van fundamentalistische religie, puriteinse moraliteit en millenniumangsten is de Nietzscheaanse remedie voor een radicale levensbevestiging heilzamer dan ooit. “S’affirmer avec Nietzsche” werd vertaald door Ellis Booi.

Balthasar Thomass (1967) is jazzpianist, filosofiedocent en de bedenker en samensteller van de boekenserie, “Vivre en Philosophie” (‘Leven in de filosofie’) (Editions Eyrolles). Voor deze serie schreef hij naast “Met Nietzsche aan de keukentafel”, in 2008, “Être heureux avec Spinoza”, het eerste boek in de reeks.

Balthasar Thomass Met Nietzsche aan de keukentafel 268 bladz. uitg. Meulenhoff ISBN 9789029099165