John O’Donohue “Anam Cara Mystiek uit de Keltische wereld”, uitgegeven door Ten Have.

In ‘Anam Cara’ (zielsvriend) neemt de Ierse dichter, priester en filosoof John O’Donohue u mee naar het ‘Eiland van heiligen en geleerden’, om uw eigen Anam Cara te ontdekken. Hij onderzoekt een wereld waarin alles is vervuld van goddelijkheid, de rivieren, de heuvels, de zee en de lucht, de dieren en de planten.

In een combinatie van filosofie, onderricht en spiritueel inzicht introduceert O’Donohue de spirituele nalatenschap van de oude Kelten. Hij voert u mee naar een plaats waar de schikgodinnen niet worden gevreesd, waar Gods gepassioneerde kant wordt verheerlijkt en waar de mysteries van het dagelijks leven worden gevierd. De cycli van leven en natuur naspeurend, put dit inspirerend boek uit de heilige wateren van Ierlands spirituele nalatenschap – van de Kelten en hun druïden, van de ‘imbas’ (sagen) van de rondzwervende barden en van de gewijde bronnen van de christelijke kloosters. O’Donohue onthult geheimen die ons opnieuw in verbinding brengen met de wereld om ons heen en de schatten in onze eigen ziel. In Anam Cara moedigt hij ons aan om thuis te komen bij onszelf en te leven in heilige verbinding met elkaar en de landschappen die we bewonen.

In de Keltische traditie bestaat er nl. een prachtig begrip van liefde en vriendschap. Een van de fascinerende ideeën hier is het idee van zielsliefde, de oud-Gaelische term hiervoor is anam cara. Anam is het Gaelische woord voor ziel en cara is het woord voor vriend. Dus anam cara was in de Keltische wereld de ‘zielenvriend’. In de vroege Keltische kerk werd iemand die optrad als leraar, metgezel of spirituele gids een anam cara genoemd. Het verwees oorspronkelijk naar iemand aan wie je bekende, waardoor de verborgen intimiteiten van je leven werden onthuld. Met de anam cara kun je je diepste zelf, je geest en je hart delen. Deze vriendschap was een daad van herkenning en verbondenheid. Als je een anam cara had, doorkruiste je vriendschap alle conventies, moraliteit en categorie. Je was op een eeuwenoude en eeuwige manier verbonden met de ‘vriend van je ziel’. Het Keltische begrip legde de ziel geen beperkingen op qua ruimte of tijd.

Ontdek de Keltische cirkel van verbondenheid. John O’Donohue leidt je door het spirituele landschap van de Ierse verbeelding. In Anam Cara, Gaelic bieden de oude leringen, verhalen en zegeningen van de Keltische wijsheid zulke diepgaande inzichten over de universele thema’s vriendschap, eenzaamheid, liefde en dood als: ‘Licht is genereus, het menselijk hart wordt nooit volledig geboren’. “Het lichaam is de engel van de ziel, eenzaamheid is lichtgevend, schoonheid houdt van verwaarloosde plaatsen, het hartstochtelijke hart veroudert nooit, natuurlijk zijn is heilig, stilte is de zuster van het goddelijke, de dood de uitnodiging tot vrijheid”, zo lezen we.

In een combinatie van filosofie, onderricht en spiritueel inzicht onthult O’Donohue de spirituele nalatenschap van de oude Kelten en viert hij de mysteries van het dagelijks leven, waarbij hij geheimen onthult die ons opnieuw in verbinding brengen met de wereld om ons heen en de schatten in onze eigen ziel. O’Donohue behandelt verschillende onderwerpen, waaronder lichtgevende eenzaamheid, wijsheid, tijd en plaats, vreugde, mysterie, dood, transformatie, dualisme in meditatie, spiritualiteit van de zintuigen en het mysterie van vriendschap. Dit is een spiritueel boek, maar niet gebonden aan één geloof. “Anam Cara: A Book of Celtic” met een voorwoord van Michael D. Higgins en het nawoord van Pat O’Donohue werd vertaald door Bert van Rijswijk en Abhinabha Tangerman.

John O’Donohue Anam Cara Mystiek uit de Keltische wereld 256 bladz. uitg. Ten Have ISBN9789025912222

https://www.stretto.be/2022/02/23/john-odonohue-gezegend-de-ruimte-tussen-jou-en-mij-nu-in-vertaling-uitgegeven-door-ten-have/