Anthony Trollope, “Hij wist dat hij gelijk had”, uitgegeven door Ijzer.

De Engelse romanschrijver en ambtenaar uit het Victoriaans tijdperk, Anthony Trollope (1815-1882) schreef lijvige romans over politieke, sociale en genderkwesties en andere actuele zaken met rake portretten van rijke landeigenaars en de gentlemen. Eén van zijn meest succesvolle werken verscheen nu in Nederlandse vertaling

Anthony Trollope was een van de meest succesvolle en gerespecteerde 19de-eeuwse Engelstalige schrijvers. Thomas, de vader van Anthony Trollope beweerde dat hij een afstammeling was van de Brugse protestantse edelman, Adolf van Meetkerke (1528-1591) (foto), die tot de notabelen van het Brugse Vrije behoorde, en die in 1588, naar Londen was gevlucht. In het voorjaar van 1834 vluchtte Thomas op zijn beurt met zijn familie naar Sint-Andries nabij Brugge, om te ontsnappen aan schuldeisers na mislukte zakenexperimenten. Hij en zijn zoon, Henry, overleden er, en werden begraven op de Centrale Begraafplaats van Steenbrugge.

Het gezin keerde daarna terug naar Engeland, waar moeder Frances doorging met het schrijven van reisverhalen om de kost te verdienen en Anthony een baan kreeg bij de Britse post. Als postbeambte ontwierp de schrijver de bekende rode brievenbussen (foto) die nog steeds dienstdoen in het Verenigd Koninkrijk. Na een mislukte poging tot verkiezing in het parlement wijdde hij zich vanaf 1867, geheel aan het schrijven. Anthony Trollope is vooral bekend geworden door zijn 2 x 6 romans over het fictief graafschap Barsetshire, over verwikkelingen rondom de Anglicaanse Kerk, en de Pallisers-serie, over politiek.

In “He Knew He Was Right” (“Hij wist dat hij gelijk had”), een roman uit 1869, beschreef Trollope, enigszins vergelijkbaar met Tolstoï’s “Kreutzersonate”, het mislukken van een huwelijk, veroorzaakt door de onredelijke jaloezie van een echtgenoot, verergerd door de koppigheid van een eigenzinnige vrouw. Zoals ook in zijn andere werken, waren er weliswaar ook verschillende substantiële subplots. Trollope maakte in de roman bv. voortdurend toespelingen op Shakespeare’s “Othello”, een tragedie over liefde, jaloezie, het vermoeden van ontrouw en wraak. Trollope zelf beschouwde zijn roman echter als een mislukking. Hij beschouwde de hoofdpersoon Louis Trevelyan, nl. als onsympathiek, en de 21! secundaire personages en de andere plots, veel levendiger en interessanter. Desondanks is “Hij wist dat hij gelijk had” een van zijn bekendste romans geworden.

Het verhaal gaat over Louis Trevelyan, die op één van zijn verre reizen, verliefd raakt op Emily, de dochter van de gouverneur van een fictieve, Britse kolonie. Zij vestigen zich in Londen, waar een zoontje wordt geboren, maar al snel verschijnen er barstjes in hun jong geluk. Tegen de zin van haar man ontvangt Emily veelvuldig bezoek van kolonel Osborne, een charmeur maar ook een oude vriend van haar vader, en peetvader van Emily. Emily neemt het haar man kwalijk dat hij haar ervan verdenkt hem ontrouw te zijn. Trevelyan neemt het haar kwalijk dat ze zich niet voegt naar zijn wensen en kolonel Osborne maar blijft ontvangen. Geen van beiden weet van toegeven, en er is geen weg meer terug van het door hen ingenomen standpunt. Emily heeft een hekel aan zijn gebrek aan vertrouwen en doet geen poging dit te verbergen. Hun relatie verslechtert tot het punt dat ze uit elkaar gaan. Emily moet met haar zus en zoontje Louey elders onderdak zien te vinden, terwijl Trevelyan langzaam gek wordt van jaloezie. Trevelyan regelt dat Emily en Nora bij Hugh’s moeder en haar andere dochter, Priscilla, gaan wonen. Emily krijgt echter hardnekkig bezoek van kolonel Osborne, tegen alle adviezen van het tegendeel in. Trevelyan komt erachter en wordt nog meer gek.

Zoals gewoonlijk zijn er nog veel andere subplots en personages waarmee Trollope de thema’s uit die tijd aansnijdt. Een ander subplot betreft Jemima Stanbury, de grillige, formidabele vrijster-tante van Hugh. In haar jeugd was ze verloofd met de oudste zoon van een vooraanstaande bankier. Ze hadden ruzie gehad en waren uit elkaar gegaan, maar na zijn overlijden had hij alles aan haar nagelaten, waardoor ze erg rijk werd. Zich bewust van de armoede van Hughs tak van de familie, had ze royaal voor zijn opleiding betaald en hem geholpen een start in het leven te krijgen. Toen hij er echter voor koos om te werken voor wat zij beschouwde als een radicale publicatie, trok de trouwe Tory haar steun in. Ze biedt vervolgens aan om een van Hughs zussen als metgezel te accepteren. “He knew he was right” werd vertaald door Marijke Loots. Van Anthony Trollope verscheen in Nederlandse vertaling: “De toren van Barchester”, “Het leven anno nu” en “Orley Farm”, ook alle in uitstekende vertalingen van Marijke Loots.

Anthony Trollope Hij wist dat hij gelijk had 826 bladz. uitg. Ijzer ISBN 9789086842926