Leen Huet, “Pieter Brueghel, De biografie”, een uitgave van Polis. Niet te missen!

Van alle kunst uit de Vlaamse school lijkt het werk van Pieter Bruegel (1525?-1569) wel het meest kenmerkend voor de Lage Landen. Schilderijen als “De spreekwoorden”, “De kinderspelen”, “Dulle Griet”, “De boerendans” en “Luilekkerland” zijn herkenbaar en geliefd. Ze maakten van Pieter Bruegel een populair, folkloristisch icoon, maar dat strookte niet helemaal met zijn levensloop.Leen Huet schreef met “Pieter Bruegel” de eerste echte biografie van de 16de eeuwse grootmeester. Ze plaatste Bruegel in zijn milieu, in de toen bruisende steden Antwerpen en Brussel. Daar woedde echter jarenlang een ideologische strijd om godsdienst en Europese eenheid, die in 1566 uitbarstte in de Beeldenstorm. Tegen deze achtergrond schetste Huet Bruegels evolutie van tekenaar en grafisch ontwerper tot een schilder die in enkele jaren tijd een indrukwekkend oeuvre creëerde maar veel te jong overleed.

Deze caleidoscopische biografie is in meerdere opzichten magistraal, niet in het minst om de magnifieke kleurfoto’s, maar vooral omdat Leen Huet een nieuwe interpretatie geeft aan Bruegels raadselachtige “Dulle Griet”. Ze weet daarenboven haar immense eruditie te vertalen in een boeiende, heldere en vlotlezende schrijfstijl. Subliem!Leen Huet (°1966) studeerde kunstgeschiedenis en wijsbegeerte in Leuven en Firenze. Ze publiceerde romans, verhalen en essays. In 2006 maakte ze de eerste Nederlandse vertaling van Rubens’ brieven. Samen met Jan Grieten schreef ze in 2010 een biografie van Rubens’ vriend en patroon, de tot de verbeelding sprekende Antwerpse burgemeester Nicolaas Rockox (“Nicolaas Rockox 1560-1640. Burgemeester van de Gouden Eeuw”). Met haar boek over Bruegel keert ze nu terug naar haar vroege liefde, de kunst van de enigmatische 16de eeuw. Prachtig, niet te missen!Leen Huet Pieter Bruegel De biografie 472 bladz. geïllustreerd Uitg. Polis ISBN 978-94-6310-217-9