De apostel Paulus

Woensdag 26 april stelde exegeet en monnik Benoît Standaert zijn nieuw boek over Paulus voor in de abdij van Zevenkerken in Brugge. Paulus of “Saul van Tarsus” speelde een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom in de landen rond de Middellandse Zee, in het bijzonder in wat nu Turkije en Griekenland is.

Paulus was een “zoon van een Farizeeër” en bezat het Romeins staatsburgerschap door geboorte. Hij was hij een actieve vervolger van de eerste christenen. Een voorbeeld hiervan wordt beschreven in de Bijbel wanneer hij zijn goedkeuring geeft aan de dood van een Joodse christen uit de eerste eeuw. Een deel van de Bijbelteksten uit het Nieuwe Testament wordt aan Paulus toegeschreven

Paulus wordt bemind en gehaat om zijn egalitaire mensbeschouwing en universalistische overtuiging of om zijn paradox dat zwakheid ware kracht is. Sommigen zeggen dat hij het christendom heeft uitgevonden, anderen zeggen dat hij de boel verziekt heeft, o.a. door zijn vrouwonvriendelijke benadering. Maar klopt dat wel? Was en is Paulus niet het slachtoffer van vooroordelen, al decennia lang? Benoit Standaert geeft antwoord.

Paulus, de eerste grote denker binnen de christelijke beweging, blijft voor velen een onbekende en vaak zelfs een miskende. Zijn brieven vormen nochtans de oudste kern van het Nieuwe Testament. In dit boek biedt de erudiete Bijbelkenner Benoît Standaert  een drievoudig pad aan om binnen te treden in de leefwereld van de apostel. Wat was zijn gebed? Hoe beoefende hij de liefde? En, hoe stond hij onder het Woord om te verstaan wat hem overkwam en met inzicht alles te beleven? Langs deze drie invalshoeken, die beantwoorden aan de bekende ‘drie pijlers van de wereld’, krijgen we een nieuwe toegang tot de gerijpte visie van Paulus. Tegelijk reikt de schrijver dingen aan voor onze levenskunst vandaag, voor ons denken, bidden en liefhebben.

Na de Inleiding en een eerste kennismaking, stelt de auteur Paulus en de drie pijlers van de wereld voor. In Hoofdstuk 1 heeft hij het over Paulus al leerling, levend onder Gods woord met de voorstelling van het expliciet citaat en de impliciete citaten. Hoofdstuk 2 is gewijd aan het gebedsleven van de apostel en Paulus’ catechese over de kunst van het bidden. Hoofdstuk 3 gaat over De praktische catechese. De principes, De concrete catechese in een viertal brieven en “Over de vriendschap” Tot slot, de veertien brieven in het kort en de chronologie van leven en werken van Paulus. Een aanrader.

Benoît Standaert De apostel Paulus Meesterlijk in denken, bidden en liefhebben 242 bladz. Uitg. Halewijn ISBN 978-90-8528-418-5