Frans Verhagen, Biografie van Abraham Lincoln, de grondlegger van het moderne Amerika, een niet te missen uitgave van Omniboek.


Volgens Amerikakenner Frans Verhagen was Abraham Lincoln de belangrijkste president van de VS. In zijn boek vertelt hij het fascinerend levensverhaal van Lincoln en hoe dat zijn presidentschap en zijn geniaal politieke inzicht bepaalde.

Lincoln werd geboren en groeide op in Kentucky, veel verder naar het westen reikte Amerika toe nog niet. De boerenzoon zonder schoolopleiding werkte zich op tot advocaat en werd afgevaardigde van de “United States Whig Party”. Later sloot hij zich aan bij de Republikeinen en terwijl Amerika zich uitbreidde van kust tot kust en ternauwernood de oorlog overleefde, werd Lincoln uiteindelijk op 4 maart 1861 president. Hij volgde de democraat James Buchanan op. Op 20 december 1860 had de eerste zuidelijke staat, South Carolina zich reeds afgescheiden. Op 6 februari 1861 sloten Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana en Texas zich aan en verenigden ze zich in de “Geconfedereerde Staten van Amerika” met een eigen grondwet, een eigen hoofdstad in Montgomery in Alabama en… een eigen president, Jefferson Davis. De burgeroorlog tussen de Noordelijke Staten en de Zuidelijke Staten begon op 12 april 1861.

Lincoln woonde aanvankelijk in New Salem in Menard County in de staat Illinois. In 1839 ontmoette Lincoln Mary Todd, in Springfield. Na drie jaar trouwden ze en in de volgende elf jaar kregen ze vier kinderen: Robert, Edward, William en Thomas. Springfield, de nieuwe hoofdstad van de groeistaat Illinois, zou hun vaste woonplaats worden. In die periode was Lincoln een succesvol advocaat. Lincoln was het product van de vroege Amerikaanse geschiedenis en zorgde er tegelijkertijd voor dat het land in 1865 een wedergeboorte kon doormaken als een eenheidsnatie die de idealen van vrijheid en democratie beter vertegenwoordigde dan voor de oorlog. De Amerikaanse Burgeroorlog tussen de Noordelijke Unie en de Zuidelijke Confederatie woedde van 1861 tot 1865.

De zestiende president werd op Goede Vrijdag 1865 neergeschoten in “Ford’s Theatre” in Washington door de 27-jarige John Wilkes Booth, een fanatieke aanhanger van de Geconfedereerde Staten. Een paar dagen eerder had het Zuiden nl. de wapens neergelegd en was de Burgeroorlog afgelopen. De president woonde die avond in het theater een opvoering bij van de komedie “Our American Cousin” van de toen succesvolle Britse auteur Tom Taylor (1817-1880).

Toen Lincoln overleed, reikte Amerika over het hele continent en was het, dankzij Lincoln, één geheel met het zelfbeeld van één verenigde natie. Lincoln werd een martelaar voor een verenigd land, door alle Amerikanen erkend als de belangrijkste en beste president die Amerika ooit had, besluit Verhagen. Historische foto’s, kaarten en een literatuuropgave vervolledigen dit bijzonder interessant en belangrijk boek. Een aanrader.

Frans Verhagen Lincoln – De grondlegger van het moderne Amerika 384 bladz. geïllustreerd Uitg. Omniboek ISBN 9789401910378

https://www.stretto.be/2020/04/01/frans-verhagen-over-pilgrim-fathers-van-leiden-naar-het-beloofde-land-1620-en-de-founding-fathers-de-grondleggers-van-de-verenigde-staten-twee-opvallend-interes/