Frans Verhagen over “Pilgrim Fathers, Van Leiden naar het beloofde land, 1620” en “De Founding Fathers, De grondleggers van de Verenigde Staten”, twee opvallend interessante uitgaven van Omniboek.

In “Pilgrim Fathers” vertelt Frans Verhagen het historisch verhaal van de reis met de Mayflower en de Leidse periode van deze ‘eerste kolonisten’ van Amerika. Een groep elf jaar eerder uit Engeland gevluchte puriteinen vroegen zich af hoe ze hun geloof zuiver konden houden in het libertijnse Nederland? In zijn boek “Founding Fathers”, vertelt hij het verhaal van zeven mannen die een wereldmacht stichtten.

Deze ‘dissenter’ besloten de oceaan over te steken, om in de Nieuwe Wereld een nieuw bestaan op te bouwen. Oorspronkelijk zouden ze op twee zeilschepen reizen, de Mayflower (foto’s) en de Speedwell, maar de Speedwell was lek en kon niet mee uitvaren. Het schip vertrok op 6 september 1620 uit Plymouth en had 102 kolonisten aan boord, voor een deel leden van een kolonie die een aantal jaren in Leiden hadden gewoond. Voor de oostkust van de huidige Verenigde Staten ondertekenden 41 van die kolonisten het “Mayflower Compact” (foto), waarin ze bepaalden om een gemeenschap met zelfbestuur op te richten (foto’s).

De ondertekening vond plaats toen ze voor anker lagen voor het huidige Provincetown op Cape Cod, het schiereiland dat nu deel uitmaakt van Massachusetts. Ze stichtten de Plymouth Colony, een kolonie op religieuze basis, en hingen een sobere levensstijl aan. Bijna de helft van de kolonisten overleefde de eerste winter in Plymouth echter niet. Onder de slachtoffers was hun eerste gouverneur, John Carver. Om te overleven kregen ze hulp van opperhoofd Massasoit of Ousamequin en de tolk Squanto. In naam van zijn bondgenoten onderhandelde Edward Winslow (foto) met de naburige inheemse bevolking van Amerika en raakte bevriend met het opperhoofd, Massasoit.

In 1643 was hij een van de gevolmachtigden van de Verenigde Koloniën van New England. Frans Verhagen vertelt in “Pilgrim Fathers” op toegankelijke wijze het intrigerend verhaal van hun vlucht, de oversteek, het leven in de VS en de mythische rol van deze ‘eerste kolonisten’ in New England. Hij heeft het over de ontdekking van Noord-Amerika, de opkomst van de puriteinen, van separatisten naar Pilgrims in Leiden, de reis met de Mayflower en de bouw van New Plymouth, en tot slot, over New England na de Pilgrims. Een aanrader.

De Founding Fathers waren de grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika. Na het ondertekenen van de “Declaration of Independence”, de Onafhankelijkheidsverklaring, stelden ze, geïnspireerd door het Europese verlichtingsdenken, de Amerikaanse grondwet op. Ze gaven daarmee een staatkundige, republikeinse vorm aan de Britse koloniën in Noord-Amerika die tegen de Engelsen in opstand waren gekomen. Daarmee legden ze de stevig gebleken basis voor het land dat nu nog altijd de belangrijkste westerse democratie is. Maar wie waren deze mannen als George Washington, James Madison, Thomas Jefferson en Benjamin Franklin, en wat was hun betekenis voor de moderne geschiedenis?

De groep bestond uit personen met uiteenlopende achtergronden. Zo was Benjamin Franklin drukker en uitgever, John Adams jurist, Thomas Jefferson plantagehouder en George Washington een herenboer. Frans Verhagen beschrijft hun leven en werk, hoe hun gedachtegoed zich ontwikkelde en hoe de geesten rijp werden voor onafhankelijkheid. Het door de Founding Fathers uitgewerkt politieke stelsel bleek een succes. Het is immers nog steeds de grondslag van de Verenigde Staten als machtigste federale staat ter wereld.

Toen de dertien kolonies zich losmaakten van Engeland, namen deze mannen het voortouw. Als groep werden ze de Founding Fathers genoemd en afhankelijk van de gebruikte criteria bestond die groep uit enige tientallen personen. In dit boek worden zeven van deze Amerikaanse grondleggers besproken, de zeven die met recht de naam Founding Fathers mogen dragen. Wat hen onderscheidde van de tientallen anderen die een rol speelden bij de onafhankelijkheid en het inrichten van de Verenigde Staten, is dat deze zeven allen aanwezig waren op cruciale momenten en zich deden gelden.

Het waren deze zeven mannen,Benjamin Franklin, George Washington, John Adams, John Jay, Alexander Hamilton, James Madison en Thomas Jefferson, die deelnamen aan drie revoluties. James Madison werd de vierde president van de Verenigde Staten, Alexander Hamilton was als advocaat en econoom, de eerste minister van Financiën, James Madison werd de vierde president van de Verenigde Staten en John Jay was minister van Buitenlandse Zaken en de eerste Opperrechter van het Amerikaans Hooggerechtshof.

Ze verwierven onafhankelijkheid, ze zetten een grondwet in elkaar die recht deed aan hun idealen en tegelijk bijzonder praktisch was, en ze voerden ook uit wat ze bedoeld hadden met die eerste twee revoluties. Want de derde revolutie was die van 1800, toen de politieke oppositie, een element dat ze nooit voorzien hadden, vreedzaam aan de macht kwam. Het project was echter niet af. Er was nog een vierde revolutie nodig, de Burgeroorlog, om alle elementen van het ideale model op z’n minst formeel tot stand te brengen.Beide boeken warm aanbevolen!Frans Verhagen (°1954) is één van de grootste Amerikakenners van Nederland. Hij behaalde zijn doctoraal rechten en zijn kandidaats sociologie in Groningen, een Masters in Internationale Betrekkingen aan Columbia University in New York, en promoveerde in 2015 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij was jarenlang Amerikacorrespondent voor Knack, de VARA en de Volkskrant. Amsterdammer. Tussen 1993 en 2003 was Frans Verhagen uitgever in eigen beheer en hoofdredacteur van het kwartaalblad Amerika. Hij is hoofdredacteur van www.meiguo.nl, een site over Amerika en Nederlandse politiek en tegenwoordig schrijft hij naast opiniestukken voor Nederlandse dagbladen vooral voor De Groene Amsterdammer. Verhagen publiceerde eerder bij Veen Media, Nieuw Amsterdam en Bert Bakker.

Frans Verhagen Pilgrim Fathers, Van Leiden naar het beloofde land, 1620 geïllustreerd 208 bladz. uitg. Omniboek ISBN 9789401916349 

Frans Verhagen De Founding Fathers, De grondleggers van de Verenigde Staten geïllustreerd 272 bladz. uitg. Omniboek ISBN 9789401907699

https://www.stretto.be/2020/01/26/frans-verhagen-paul-verhagen-over-het-amerikaanse-presidentschap-het-machtigste-ambt-ter-wereld-een-uitgave-van-omniboek/

https://www.stretto.be/2017/06/29/biografie-van-abraham-lincoln/