Gustav Mahler, Handbuch

De prestigieuze, Duitse uitgeverij Metzler/Bärenreiter publiceerde een indrukwekkend boek over Gustav Mahler. Alles wat u  altijd al over Mahler wilde weten maar nooit durfde te vragen, staat nu heel uitvoerig, uitermate deskundig en netjes geordend, in dit  prachtboek. Niet te missen!

De eminente Duitse musicologen Bernd Sponheuer (°1948) en Wolfram Steinbeck (°1945) hebben een uitgebreid Mahler handboek gepubliceerd. Tal van deskundige auteurs hebben een zeer uitgebreid portret, analyse van Mahlers werken, inclusief chronologie, een lijst van werken, namen- en werkregister samengesteld. Alleen al het gedetailleerd tijdschema (‘Zeittafel’) aan het begin van het boek, is buitengewoon interessant.

U kunt daarin, in drie chronologisch biografische kolommen, Mahler als dirigent en als componist volgen. De essays verwijzen er trouwens naar. Na de introductie/Einleitung  is het boek verdeeld in vier grote delen. Achtereenvolgens worden leven, esthetische en compositorische aspecten, oeuvre en  interpretatie en receptie besproken. Alleen al de biografie van Jens Malte Fischer is zowel voor de leek als voor de  Mahler kenner, meer dan interessant. Hoogtepunten en details worden aan onderzoek onderworpen en in hun context geplaatst, antisemitisme, Mahlers operahervorming, zijn huwelijk, zijn medische geschiedenis (‘Der patient Mahler’), Mahler in New York, zijn houding ten opzichte van literatuur, en nog veel meer. Jens Malte Fischer is trouwens ook de auteur van het indrukwekkend boek “Gustav Mahler, Der fremde Vertraute”.

Bijzonder verrijkend

De kracht van het ‘handboek’ steekt in een enorm goed onderbouwde analyse van het werk van Mahler, geplaatst in de omstandigheden van zijn tijd. Dit is trouwens het meest uitgebreide deel van het boek. Auteurs als o.a. Mathias Hansen, Barbara Meier, Martin Geck, Peter Revers of Jörg Rothkamm, bespreken respectievelijk de liederen, de symfonieën (elke symfonie wordt door een andere auteur besproken en geanalyseerd), en Mahlers arrangementen, niet onbelangrijk, wel integendeel De receptie geschiedenis met haar in de eerste decennia, nogal fluctuerende beoordeling van Mahler als componist, wordt overtuigend aangetoond.  Alleen het onderzoek naar de interpretaties en opnamen had misschien wat gedetailleerder mogen zijn. De bespreking van bepaalde heel belangrijke opnamen ontbreekt nl. Dat is jammer.

Nu ja, een boek dat alle vragen over Mahler beantwoordt en alle aspecten van zijn nauwelijks te bevatten universum volledig behandelt, is wellicht onmogelijk. Het bijzondere aan deze uitgave is dat het boek zich richt tot de muzikale leek, dat bepaalde gegevens, feiten, veronderstellingen en onvoorstelbaarheden, volkomen begrijpelijk worden en dat het immens genot bij het beluisteren en ondergaan van Mahlers geniale muziek door het lezen van dit prachtboek wordt verhoogd. Dit boek is voor uw muzikaal inzicht in Mahlers kosmopolitisch, muzikaal planetair universum, buitengewoon verrijkend. U mag het dan ook  voor geen geld ter wereld missen ! Warm, warm  aanbevolen !

Mahler-Handbuch Uitg. J.B. Metzler Duits 504 bladz. Bernd Sponheuer (Herausgeber) geïllustreerd ISBN 3476022773

https://www.stretto.be/2021/05/25/hubert-stuppner-ich-der-unbekannte-sohn-gustav-mahlers-een-intrigerende-uitgave-van-hollitzer-verlag/