Bossuyt, “Van noten en tonen”, Davidsfonds

Wat is een toon, een noot, een interval, een diatonische toonladder, hoe ontstaan dissonanten en boventonen? Prof. Bossuyt, emeritus hoogleraar musicologie aan de KU Leuven, schreef een herziene versie van zijn boek over de basisbegrippen en de terminologie van (klassieke) muziek.

“Van noten en tonen” is een toegankelijke en heldere inleiding tot de technische en theoretische begrippen van de muziek, de historische achtergrond van muzieknotatie en de terminologie. Het boek biedt inzicht in tonen, ritme, melodie, tempo en klankkleur. De vele voorbeelden uit het werk van wel 400 componisten maken de termen levendig en verbinden de theorie met de praktijk.

Het eerste deel is een inleiding in de grondbegrippen geluid en tonen, de noten en het notatiesysteem, metrum en ritme, consonantie en dissonantie, grote en kleine toonaarden, modulatie, tempo, en klankkleur.

Deel I Muzikale elementen is onderverdeeld in melodie, metrum en ritme, harmonie, tonaliteit, tempo, dynamiek en timbre. In “Melodie” verduidelijkt hij o.a. geluiden en tonen; Toon en interval, Reine kwinten en overmatige kwarten. In “Maat en ritme” verneemt u het verschil tussen loeiend metrum en gebonden ritme en gaat het over maatstrepen en halve cirkels. “Harmonie” belicht de akkoorden, drieklanken en hun omkeringen, “Tonaliteit” maakt u wegwijs in de wereld van majeur en mineur, tonica, dominant en kruisen, subdominant en mollen. In de volgende hoofdstukken gaat het over de metronoom van Mälzel (“Tempo”), luid en stil, van pppp naar ffff (“Dynamiek”), kleurenklavieren en boventonen (“Timbre). Deel II bevat het lexicon met ca. 850 bevattelijk verklaarde, muzikale begrippen en componisten van A tot Z, geïllustreerd met luistervoorbeelden, en de Bibliografie.

Ignace Bossuyt Van noten en tonen – Wegwijs in muzikale begrippen Uitg. Davidsfonds 176 bladz. ISBN nummer 9789059088771