Gezongen melancholie aan het begin van de 17de eeuw

Op de cd staan 19 songs van Robert Jones, Tobias Hume, Thomas Simpson en William Wigthorpe o.a. uit het “Second Booke of Songs or Ayres” en de zeven pavanes “Lachrimae or Seaven Teares” van John Dowland. Uitvoerders zijn James Akers (luit), Emma Kirkby (sopraan) en het gamba ensemble Chelys Consort of Viols.

Met de woorden “A pleasant melancholy” beschreef Robert Burton in 1621 in zijn “The Anatomy of Melancholy”, de gevoelens die bepaalde muziek kan oproepen. Ongeveer 20 jaar eerder had John Dowland (1563-1626), de melancholicus par excellence, een soortgelijk idee uitgedrukt in zijn “Lachrimae, or Seven Tears”. Tijdens de periode 1600-1617 was melancholie in Engeland modieus geworden, vooral in culturele en literaire kringen. Er ontstonden talloze gedichten, schilderijen en liederen rond het thema. Toen Dowlands song met luitbegeleiding, “Flow My Tears” in 1600 werd gepubliceerd, was de instrumentale “Lachrimae” Pavane waarop het was gebaseerd, al enkele jaren in omloop en was de componist er mee bekend in Engeland en op het continent. Vier jaar later keerde hij naar de muziek terug en varieerde het als “seven tears” voor een consort van gamba’s en luit.

Collega’s van Dowland zoals Robert Jones en John Danyel hebben ook soortgelijke stemmingen en emoties in hun eigen liedjes uitgedrukt. Vaak baseerden zij zich daarbij op hun beurt op Dowlands beroemde pavane, zoals Danyel in zijn “Eyes look no more”

Het “Chelys Consort of Viols” werd voor deze cd bijgestaan door de luitspeler James Akers en de Engelse sopraan Emma Kirkby, reeds lang de gevestigde waarde op het vlak van de uitvoering van oude muziek. Een bijzonder mooie cd.

A Pleasing Melancholy John Dowland’s  Lachrimae Pavans ans sundry sorrowfull songs Chelys Consort of Viols James Akers Emma Kirkby cd BIS BIS2283