Nieuwe cd “Ararat” door Canticum Novum. Heel, heel bijzonder!

Als “Ararat”, de vulkanische massa van de Armeense hooglanden, het symbool van een hele natie oproept, zal deze tweede cd van het ensemble “Canticum Novum”, na “Aashenayi”, ongetwijfeld opnieuw een grote ontdekking zijn.

Gelovigen beschouwen de Ararat als een heilige berg omdat volgens het Oude Testament, toen het water van de zondvloed zakte, de ark van Noach landde op de berg,  De letterlijke tekst (Genesis 8:4 en 8:5) luidt: “Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Ararat gebergte. Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar”. Daarenboven wordt het Armeens hoogland ook gezien als één van de mogelijke locaties van de Hof van Eden

Deze cd is een aangrijpende en welsprekende dialoog geworden tussen twee culturen, de Franse en de Armeense, door middel van verschillende korte, luchtige stukken, waarmee “Canticum Novum” de verbinding tussen Franse muziek en traditionele muziek uit het Oosten en Oost-Europa verder verkent. Een boeiend programma dat de interculturele verbintenis van het vocaal en instrumentaal ensemble met verschillende culturen verklankt.

Gedichten, liturgische oden, hymnen, volksliedjes, hofdansen, Judeo-Spaanse romances en ballingsliederen worden hier sfeervol gezongen door Emmanuel Bardon en Barbara Kusa, gesteund en ingekleurd door een instrumentarium dat uitstekend geschikt is voor een toch wel, een uur en tien minuten durende, verrassend nieuwe klank. Alweer onbetwistbaar geslaagd, een heel, heel bijzondere cd. Warm aanbevolen.

ARARAT France-Arménie, un dialogue musical Ensemble Canticum Novum Emmanuel Bardon Barbara Kusa cd Ambronay AMY049