Jan Brokken schreef “De gloed van Sint-Petersburg”. Niet te missen!

Brokkens nieuw boek is De hartstocht van De Kozakkentuin, gecombineerd met de kennis van Baltische zielen en het inlevingsvermogen van In het huis van de dichter. In 1975 bezocht Jan Brokken voor het eerst Sint-Petersburg, toen nog Leningrad genaamd. Het communisme was nog verre van voorbij.
Nu, veertig jaar later, keertde hij terug om de stad ter herontdekken. Zijn wandelingen door heden en verleden roepen de geest op van dichters en dissidenten, van gekken en genieën, van wanhopigen en geliefden, Achmatova, Mandelstam, Brodsky, Dostojevski, Toergenjev, Nabokov, Berberova, Tsjaikovski, Rachmaninov, Stravinsky en vele anderen.

In “De gloed van Sint-Petersburg” dompelt Jan Brokken de lezer onder in de culturele rijkdom van deze stad. “Ik dwaal nog één keer door de stad. De mist trekt langzaam op. Het vriest niet meer maar het voelt kouder dan toen het min tien was, ik word ingehaald door haastige mensen, op weg naar een warm metrostation of een trolleybus. Ik neem een brede straat en dan een smalle, ik loop langs de bochtige Mojka en herinner me een gedicht van Achmatova: “De een loopt in een rechte baan / De ander loopt in kringen / En wacht om weer naar huis te gaan, / Naar vroegere beminden. / En ik – rampzalig en berooid, / Ik loop in zigzaglijnen, / Ik ga naar nergens en naar nooit, / Zoals ontspoorde treinen”. Alles in deze stad stemt tot kijken, nadenken, herinneren, de melancholie is alom. Ware Sint-Petersburg er niet geweest, dan had ik de aan de rivier sluimerende stad zelf uitgevonden, als een humeur dat voor eeuwig bij me past.”

Brokkens boek is een melancholisch portret van een bewogen stad, de ideale gids voor een biografische excursie doorheen de 19de- en 20ste-eeuwse Russische cultuurgeschiedenis. Zijn boek is een aanstekelijke reisgenoot, een ode aan een stad vol schimmen uit het verleden, het Russisch leven, de literatuur, de muziek en de beeldende kunst. Schitterend! Warm aanbevolen.

Jan Brokken De gloed van Sint-Petersburg 224 bladz. Uitg. Atlas Contact 9789045033303