Jill Lepore, “Deze waarheden, een geschiedenis van de Verenigde Staten”, een fenomenale uitgave van De Arbeiderspers.

“Deze waarheden” is de briljante weerslag van de bewogen geschiedenis van de Verenigde Staten. In fonkelend proza beschrijft Jill Lepore de worsteling van Amerika met haar eigen historie en met de fundamentele waarheden waarop zij als natie is gebouwd, gelijkheid van alle mensen, soevereiniteit, en het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk.Alom geprezen om haar ‘ingrijpend, ontnuchterend verslag van het Amerikaans verleden’ (New York Times Book Review), plaatst Jill Lepore’s geschiedenis van Amerika, de waarheid zelf centraal, een toewijding aan feiten en bewijzen in de geschiedenis van het land. Het Amerikaans experiment beruste op drie ideeën, noemde Jefferson ze waarheden, politieke gelijkheid, natuurlijke rechten en de soevereiniteit van de mensen. Maar heeft de natie, en de democratie zelf, die belofte waargemaakt? “Deze waarheden” vertelt dit uniek Amerikaans verhaal, beginnend in 1492, met de vraag of de gang van zaken gedurende meer dan vijf eeuwen de waarheden van de natie heeft bewezen, of ze heeft verloochend. Om die vraag te beantwoorden, worstelt Lepore met de staat van de Amerikaanse politiek, de erfenis van de slavernij, de hardnekkige ongelijkheid en de aard van technologische veranderingen. “Een natie geboren in tegenspraak … zal voor altijd vechten over de betekenis van zijn geschiedenis”, schrijft Lepore, “maar het aangaan van die strijd door het verleden te bestuderen, maakt deel uit van het werk van burgerschap”. Met “These Truths” heeft Lepore een boek geschreven dat onze kijk op de Amerikaanse geschiedenis voor de komende decennia zal bepalen.In Deel een, “Het idee (1492-1799)”, leest u over de aard van het verleden, de heersers en de overheersten, over oorlog en revolutie, en over een grondwet voor de natie. Deel twee, “Het volk (1800-1865)”, gaat over een democratie van de grote aantallen, de ziel en de machine, van schepen en scheepswrakken, en het gezicht van de strijd. In Deel drie, “De staat (1866-1945)” worden staatsburgers, personen en mensen, efficiency en de massa, een grondwet voor xe ether, en de gruwzaamheid van de moderniteit besproken, en in Deel vier, “De machine (1946-2016)”, heeft de auteur het over een wereld van kennis, goed en fout, gevechtslinies en Amerika ontwricht.Dit boek is een erudiete, vlijmscherpe analyse van de Amerikaanse politiek, het recht, de journalistiek, de technologie, de erfenis van de slavernij en de blijvende ongelijkheid. Bekende en onbekende Amerikanen bevolken het relaas. Zowel presidenten als schurken, rijken als armoedzaaiers, wetenschappers en kunstenaars, dragen bij aan Lepore’s meeslepend verhaal. “These Truths, a History of the United States” werd vertaald door Piet Dal, Ineke van den Elskamp, Sjaak de Jong, Rob Kuitenbrouwer, Arjanne van Luipen, Nannie de Nijs Bik en Pon Ruiter. Niet te missen!De Amerikaanse historica, Jill Lepore (°1966) uit West Boylston (Worcester, Massachusetts), studeerde aan Tufts University in Massachusetts en de University of Michigan, en behaalde een PhD in 1995 aan de Yale-universiteit in American Studies. Sinds 2003 is ze verbonden aan de Harvard-universiteit als docent Amerikaanse geschiedenis.Jill Lepore Deze waarheden, een geschiedenis van de Verenigde Staten 1040 bladz. Het Getij uitg. De Arbeiderspers ISBN 9789029541688

https://www.stretto.be/2020/11/21/fredrik-logevall-jfk-kennedy-jonge-jaren-in-de-twintigste-eeuw-1917-1956-een-monumentale-uitgave-van-spectrum/