Geoffrey Parker, “Keizer Karel V, landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser”, een magistrale uitgave van Omniboek.

Geoffrey Parker beschrijft in ‘Keizer Karel V’ de machtigste vorst die de Lage Landen ooit hebben gekend. De in Gent geboren Karel was keizer van het Heilige Roomse en het Habsburgse Rijk, koning van Spanje, heer der Nederlanden en ridder van het katholiek geloof. Er zijn al tientallen biografieën over Karel V verschenen, de eerste nog tijdens zijn leven, maar deze van Parker bundelt de uitkomsten van decennialang onderzoek.Op basis van essentieel nieuw bewijsmateriaal herinterpreteerde een tophistoricus de heerser van ’s werelds eerste trans-Atlantisch rijk. Het leven van keizer Karel V (1500-1558), heerser van Spanje, Duitsland, Nederland en een groot deel van Italië en Midden- en Zuid-Amerika, heeft biografen lang geïntrigeerd. De heerschappij van Karel V zag o.a. immers de opkomst van globalisering door verovering en kolonialisme, het onopgelost conflict met de islam, en de opkomst van protestantse religies. Maar de ongrijpbare aard van de man, ondanks een overvloed aan documentatie, zijn onophoudelijke reizen en de controle over zijn eigen imago, samen met de complexiteit van het besturen van ’s werelds eerste trans-Atlantisch rijk, bemoeilijkten de taak. Geoffrey Parker, een van ’s werelds meest vooraanstaande historici van vroegmodern Europa, heeft de overgebleven schriftelijke bronnen in het Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Latijn en Spaans onderzocht, evenals visueel en materieel bewijs. Hij onderzocht de cruciale beslissingen die dit immens rijk hebben gecreëerd en behouden, analyseert de prestaties van de keizer binnen de context van zowel persoonlijke als structurele factoren, en onderzocht de intieme details van het leven van de heerser op zoek naar aanwijzingen voor zijn karakter en neigingen. Het resultaat is een unieke biografie die elke dimensie van Karels regering ondervraagt en de wereld door de ogen van de keizer bekijkt.Het huwelijk van zijn ouders, Filips de Schone en Johanna van Castilië (foto), dat Bourgondië, de Lage Landen, Oostenrijk en Spanje met elkaar verbond, vond plaats in de Sint-Gummaruskerk in Lier en wordt daar nog steeds gevierd tijdens de Ommegang. Het huwelijk was echter niet gelukkig. Karels vader overleed jong en zijn moeder ging de geschiedenis in als Joanna de Waanzinnige. Een tragisch verhaal, dus. De toekomstige keizer werd als tweede kind geboren in de opstandige stad, Gent, en werd samen met zijn oudere zuster, Eleonora ()1498), en zijn twee jongere zusters, Isabella ()1501) en Maria ()1505), aan het Hof in Mechelen, door zijn tante, Margaretha van Oostenrijk (foto), de landvoogdes van de Nederlanden, opgevoed. Al snel werd de jonge heerser overspoeld door adviseurs in een milieu van intriges en machinaties.Na zijn familie en opvoeding, verlovingen, huwelijk met Isabella van Portugal en kinderen, leest u over de Bourgondische en Oostenrijkse erflanden en het Gulden Vlies, de Spaanse rijken en het keizerschap, het regentschapssysteem en de conflicten op Europees niveau. Daarna volgen de Ottomaanse dreiging en de oorlogen met Frankrijk, de staatsvorming in de Nederlanden, Spanje en de Nieuwe Wereld en Duitsland en de Reformatie. Tot slot leest u over de Troonsafstand en Karels laatste jaren. In deel I: “De jonge Karel”, beschrijft Parker de toekomstige keizer als hertog van Luxemburg en prins van Castilië, (1500-1508), een prinselijke wees, (1509-1514) met een lastige erfenis, (1515-1517), en besluit met een portret van de keizer als jongeman. In deel II: “Spel der tronen”, beschrijft hij hem als koning van Spanje en koning der Romeinen (rooms-koning), (1517-1519), en gaat het over “Van vrede via rebellie naar oorlog”, (1519-1521) en “Overwinning ternauwernood”, (1521-1525), “Een nederlaag, weggesleept voor de poorten van een overwinning” (1525-1528), en “Kampioen van de westerse wereld”, (1528-1531). Deel II eindigt met een portret van de keizer als renaissancevorst.  In deel III: “Heerser van een rijk waar de zon nooit ondergaat”, gaat het over “De laatste kruisvaarder (1532-1536) en de Jaren van tegenslag”, (1536-1541), “Rekeningen vereffenen”, (deel 1: Gelre en Frankrijk, (1541-1544) en deel II: Duitsland en Italië, (1545-1548)), en “Amerika wordt getemd”. Dit deel eindigt met een portret van de keizer in de kracht van zijn leven. Deel IV: “Neergang”, gaat over “De keizer als Pater familias”, (1548-1551), “Karels laatste veldtochten”, (1551-1554), “Rusteloos retireren”, (1555-1558), en “De keizer in historie en legende”. Als epiloog, “Balans van de regering”.Als bijlagen “De Memoires van de keizer”, “Het leven na de dood van het lichaam van Karel V”, “Karels laatste instructies aan Filips II” en “Infante Isabel van Castilië, dochter van Zijne Majesteit de Keizer”. De chronologie, noten, bronnen en literatuur, een lijst van kaarten en tabellen en het personenregister, besluiten dit magistraal boek. Op basis van een indrukwekkende hoeveelheid bewijsmateriaal heeft Parker een epische, gedetailleerde en levendige biografie van deze complexe man en zijn onmogelijk groot rijk geschreven. Geoffrey Parkers “Keizer Karel V” (“Emperor, A New Life of Charles V”), is een meesterwerk, door Omniboek uitgegeven als een prachtboek met meer dan tweehonderd afbeeldingen in kleur. Niet te missen!De Engelse, militair historicus, Geoffrey Parker (°1943) (foto), studeerde geschiedenis aan Christ’s College, Cambridge. Reeds drie jaar na zijn afstuderen in 1965, behaalde hij in 1968 zijn doctoraat en van 1968 tot 1972, was hij fellow in Cambridge. In 1981 verleende de Universiteit van Cambridge hem een doctoraat in de literatuur vanwege zijn publicaties over de vroegmoderne tijd. Hij doceerde aan de universiteiten van Cambridge, Sint Andrews en Illinois, en van 1993 tot 1996, doceerde hij aan de Yale-universiteit. In 1997 ging hij over naar de Staatsuniversiteit van Ohio. Parker is intussen Amerikaans staatsburger. In 1977 publiceerde hij een invloedrijk werk over de Tachtigjarige Oorlog (“The Dutch Revolt”). Zijn belangrijkste werk is “The Military Revolution, Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800”, dat in 1998 werd gepubliceerd door Cambridge University Press.Geoffrey Parker Keizer Karel V, landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser  607 bladz. geïllustreerd uitg. Omniboek EAN 9789401916622

https://www.stretto.be/2022/02/12/geoffrey-parker-wereldcrisis-oorlog-klimaatverandering-en-catastrofe-in-de-zeventiende-eeuw-een-indrukwekkende-uitgave-van-omniboek/