Gunter Hauspie, “De Grote van Eyck Atlas”, uitgegeven door Lannoo. Niet te missen!

Jan van Eyck (ca.1390-1441) was in de 15de eeuw een van de grootste vernieuwers die de schilderkunst ooit heeft gekend. Dankzij zijn oog voor detail en enorme technische vaardigheid oogsten zijn schilderijen tot op de dag van vandaag grote bewondering van kunstkenners en liefhebbers.De hoge kwaliteit van het werk van Jan van Eyck wordt mede verklaard door zijn openheid naar de wereld. In de bruisende handelsstad Brugge maakte hij kennis met nieuwe ingrediënten en materialen die daar van heinde en ver aangevoerd werden. Hij experimenteerde en reisde naar het zuiden en waarschijnlijk ook naar het Midden-Oosten. Hij deed er als aandachtig toeschouwer menig indruk op en verwerkte die in zijn prachtige schilderijen.Het belang van Jan van Eyck voor de kunst van de 15de eeuw en daarna kan nauwelijks worden overschat. Met zin voor detail en een hoge technische onderlegdheid zette hij een nieuwe standaard die nooit geëvenaard zou worden. Het Lam Gods van Jan en zijn broer Hubert van Eyck bijvoorbeeld is een absoluut meesterwerk dat sinds zijn ontstaan in de Sint-Baafskathedraal in Gent te bewonderen is. Dankzij dat uitzonderlijk talent kwam de meester al snel in de gunst van vorsten en van de toenmalige elite. Maar, over het levenspad van Jan van Eyck weten we eigenlijk weinig. Dat hij veel onderweg was, staat buiten kijf. In opdracht van de Bourgondische hertog Filips de Goede maakte hij nl. lange, geheime reizen. Die voerden hem waarschijnlijk naar het Heilig Land en in Portugal portretteerde hij de toekomstige echtgenote van Filips. De schilder was aanwezig tijdens het congres dat leidde tot de Vrede van Atrecht, woonde en werkte in het dan bruisend Brugge, maar verbleef o.a. ook in Den Haag, in Rijsel, en Hesdin in Noord-Frankrijk, en in Gent.De weinige werken die Jan van Eyck naliet, ongeveer twintig schilderijen, zijn puzzelstukken waarmee “De Grote van Eyck Atlas” het nomadisch bestaan van de kunstenaar wil reconstrueren. Aan de hand van historisch en nieuw kaartmateriaal brengt deze magnifieke atlas een bezoek aan bekende kunststeden, maar ook aan minder bekende bestemmingen. In het spoor van Jan van Eyck voeren verrassende wandelroutes je zo naar de 15de-eeuwse wereld van deze wereldvermaarde Vlaamse meester. In De Grote van Eyck Atlas reis je in het spoor van Jan van Eyck naar de plaatsen die hem gemaakt hebben tot de inspirerende kunstenaar die hij was, van het kleine Maaseik tot de paleizen van grote vorsten. Dankzij het veel oud en nieuw kaartmateriaal en de inspirerende routes wandel je als het ware zelf mee op het levenspad van de meester. Alweer een prachtboek. Warm aanbevolen.Gunter Hauspie De Grote van Eyck Atlas 192 bladz. geïllustreerd uitg. Lannoo ISBN 9789401445887

https://www.stretto.be/2020/09/20/op-reis-met-peter-paul-rubens-gunter-hauspie-de-grote-rubens-atlas-alweer-een-prachtuitgave-van-lannoo-niet-te-missen/

https://www.stretto.be/2020/09/05/gunter-hauspie-de-grote-bruegel-atlas-een-prachtuitgave-van-lannoo/