Richard J. Evans, “Het nazisme en complottheorieën, De paranoïde verbeelding en het Hitler-tijdperk”, een belangwekkende uitgave van uitgeverij Spectrum.

Richard Evans bespreekt in dit nieuw boek, vijf bekende, ophefmakende complottheorieën en onderwerpt ze aan een grondig onderzoek. Niet te missen. Bij complottheorieën gebeurt alles met een reden, is niets wat het op het eerste gezicht lijkt, en zijn alle gebeurtenissen het resultaat van geheime streken van kwaadwillende groeperingen die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Deze ideeën zijn zo oud als de geschiedenis, maar complottheorieën worden de laatste jaren wel almaar populairder en raken steeds meer wijdverbreid.  Dat is het duidelijkst zichtbaar in de verhalen over het Derde Rijk. Fabels die al lang geleden ontkracht werden, hebben een tweede leven gekregen, dankzij nieuw bewijsmateriaal en nieuwe invalshoeken.Het idee dat in de geschiedenis niets toevallig gebeurt, is het resultaat van geheime machinaties van kwaadaardige groepen mensen die alles van achter de schermen manipuleren. Complottheorieën zijn nergens duidelijker geworden dan in revisionistische verslagen van de geschiedenis van het Derde Rijk. Lang in diskrediet gebrachte samenzweringstheorieën hebben een nieuw leven gekregen, omdat ze geloofwaardig zijn geworden door claims van pas ontdekt bewijs en nieuw onderzoek.Richard Evans onderzocht en besprak in zijn boek de theorie dat de Joden en de vrijmetselaars, een samenzwering organiseerden om de maatschappij te ondermijnen, zoals naar de “De protocollen van de wijzen van Sion” (“The Protocols of the Elders of Zion”) wordt beweert, en vervolgens, dat het Duits leger in 1918, ‘in de rug werd gestoken’ door socialisten en Joden.Hij bespreekt daarna de theorie dat de nazi’s de Reichstag in brand hebben gestoken om de macht te grijpen, en als vierde, dat n.a.v. een getuigenis van adjudant Karlheinz Pintsch, Hitler wel degelijk op de hoogte zou zijn geweest van het feit dat de vlucht in 1941, van Rudolf Hess in een Messerschmitt naar Engeland/Schotland, gepland was om vredesbesprekingen te voeren met Churchill.
Tot slot, heeft hij het over de claim dat Hitler in 1945, ontsnapt zou zijn uit zijn bunker in Berlijn en naar Zuid-Amerika zou zijn gevlucht. Tijdens zijn onderzoek kwamen enkele verrassende gelijkenissen tussen deze vijf en tussen andere complottheorieën naar voren. Zeker lezen. “The Hitler Conspiracies” werd vertaald door Robert Neugarten.
Richard J. Evans (°1947) (foto) studeerde aan Oxford University. Hij was Regius Professor of History aan de universiteit van Cambridge en President van Cambridge’s Wolfson College. Zijn talrijke publicaties omvatten een veelgeprezen geschiedenis van het Derde Rijk in drie delen, “The Coming of the Third Reich”, “The Third Reich In Power”, en “The Third Reich at War” (2003-2008), en een meer recente verzameling essays, “The Third Reich in History and Memory”. In 2012 werd hij vanwege zijn verdiensten voor de wetenschap, door koningin Elizabeth, benoemd tot Knight Bachelor. Eerder werd hij Fellow of the British Academy en Fellow of the Royal Society of Literature.Richard J. Evans Het nazisme en complottheorieën 292 bladz. uitg. Spectrum ISBN 9789000369904

https://www.stretto.be/2023/10/31/brad-meltzer-en-josh-mensch-het-nazicomplot-het-geheime-plan-om-roosevelt-stalin-en-churchill-te-vermoorden-tijdens-de-tweede-wereldoorlog-uitgegeven-door-meulenhoff/

https://www.stretto.be/2017/04/05/europa-aan-de-macht-een-boek-over-politiek-maar-ook-over-muziek/