Louis P. Masur, “Een land van dromen, De geschiedenis van de Verenigde Staten van 1585 tot heden”, uitgegeven door Spectrum. Schitterend!

De geschiedenis van de Verenigde Staten en de Amerikaanse droom zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Amerika is de som van onze dromen,’ zo verwoordde oud-president Barack Obama het treffend. In deze toegankelijke en compacte geschiedenis dook gevestigd historicus Louis Masur in de rijke en tumultueuze historie van het land om deze wereldmacht te doorgronden.De titel van dit boek is ontleend aan een toespraak die Barack Obama in 2007 hield in Bettendorf, Iowa. Als kandidaat voor het presidentschap legde Obama nl. de nadruk op wat Amerikanen verbond, niet op wat hen scheidde. Amerikanen, zei hij, ‘delen een geloof in eenvoudige dromen. Een baan met een salaris waarmee we een gezin kunnen onderhouden. Een gezondheidszorg waarop we kunnen rekenen en die betaalbaar is. Een pensioen dat waardig en veilig is. Scholing en kansen voor onze kinderen. Gemeenschappelijke verwachtingen. Amerikaanse dromen.’ Ze inspireerden zijn grootouders, zijn schoonvader en zijn moeder. Die hadden visioenen van een beter leven voor zichzelf, en een nog beter leven voor hun kinderen. Aan het einde van zijn toespraak formuleerde hij zijn doel: ”Iedere Amerikaan heeft recht om zijn dromen na te streven. Amerika is de som van al onze dromen”.Door Barack Obama’s overtuiging op te roepen dat Amerika de som van zijn dromen blijft, lokaliseerde Masur de oorsprong van die dromen – van vrijheid, gelijkheid en kansen – en volgde hij hun vooruitgang chronologisch, waarbij hij de strijd van de natie in de loop van de tijd belichtte om hun belofte te verwoorden en te vervullen. Via het koloniaal tijdperk naar de revolutionaire periode, de vroege republiek en door de burgeroorlog, richtte Masur zijn aandacht op wederopbouw, het verguld tijdperk, het progressief tijdperk, de Eerste Wereldoorlog, de Grote Depressie, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, burgerrechten, Vietnam en Watergate, om vervolgens duidelijk en beknopt uiteen te zetten wat ten grondslag lag aan de verdeeldheid die het Amerikaans burgerleven de afgelopen veertig jaar heeft gekenmerkt, nu meer dan ooit. Maar bovenal liet Masur het verhaal van de Amerikaan zichzelf vertellen. Geïnspireerd door de observatie van James Baldwin dat de Amerikaanse geschiedenis langer, groter, mooier en vreselijker is dan wat iemand er ooit over heeft gezegd, breidt hij ons begrip van die geschiedenis uit terwijl hij de afzonderlijke draden ervan identificeert. ‘The Sum of Our Dreams’ is een boek voor iedereen die een fundamenteel begrip wil van het verleden en het heden van de natie.Het resultaat is een zeer leesbaar en gepolijst overzicht van de belangrijkste culturele, sociale en politieke gebeurtenissen in de Verenigde Staten van 1585 tot het heden. Masur schetst heldere portretten van historische figuren, van George Washington en Alexander Hamilton tot Barack Obama en Donald Trump, en neemt u mee langs alle keerpunten die de VS hebben gevormd. Zijn hernieuwde ontdekking van de nieuwe wereld leidt hem naar het heden – naar een land dat steeds verder gepolariseerd raakt en waar de Amerikaanse droom verder weg lijkt dan ooit.“Een van de eersten die onderzochten hoe de Amerikanen een collectieve identiteit konden ontwikkelen”, zo schrijft Masur, “was een Fransman. De soldaten avonturier J. Hector St. John de Crèvecoeur (foto) arriveerde in 1759 in New York en ging boeren op een stuk grond in Orange County, New York, in de buurt van Goshen. Zijn boek, ‘Lettres from an American farmer’ (1782), maakte hem tot een kleine beroemdheid. Crèvecoeur stelde een vraag die sindsdien is blijven klinken: ‘Wie is nu eigenlijk de Amerikaan, deze nieuwe mens?’ De strijd over die Amerikaanse idealen vormt de basis van deze geschiedenis van de Verenigde Staten. Een eerder voorbeeld van het genre, Allan Nevins en Henry Steel Commagers ‘A Pocket History of the United States’ (foto), werd voor het eerst gepubliceerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de herziene en uitgebreidere uitgaven gedurende de decennia daarna werden meer dan twee miljoen exemplaren verkocht”.Verdeeld in 12 hoofdstukken, vertelt Masur eerst over kolonisatie en verovering: Virginia en de zuidelijke kolonies, de kolonies Massachusetts en New England, New York en de midden kolonies, Indianen, de inheemse Amerikanen, de Zevenjarige Oorlog. Daarna volgen de hoofdstukken “Als mensen engelen waren”, “Het imperium van de vrijheid”, “Een hogere wet” en “Het volk aan de macht”. Daarin bespreekt hij Revolutie, de grondwet, het Missouri – compromis, de Mexicaans-Amerikaanse oorlog, de trek naar het westen, het compromis van 1850, abolitionisme, de aanval van John Brown, en de burgeroorlog. De daaropvolgende hoofdstukken, “Survival of the fittest”, “Het beloofde land”, en “Dit nieuwe gevecht”, gaan over corruptie, concurrentie, imperialisme, immigratie, progressivisme, segregatie, socialisme, de Eerste Wereldoorlog, drooglegging, depressie, de New Deal en de Tweede Wereldoorlog. Als laatste thema’s komen globalisering, sociale media en Amerikaanse idealen aan bod.In “The Sum of Our Dreams” biedt Louis P. Masur een ingrijpende maar compacte geschiedenis van Amerika vanaf het begin tot vandaag. Voor lezers die op zoek zijn naar een toegankelijk boek dat uitdaagt maar niet overweldigt, en dat de belangrijkste gebeurtenissen en figuren uit het verleden van het land in één verhaal distilleert en verbindt, is dat hét boek. “Een land van dromen” is de ideale inleiding tot de Amerikaanse geschiedenis en een fantastische studie naar de identiteit van de VS.The Sum of Our Dreams, A Concise History of America werd vertaald door Conny Sykora, Margreet de Boer en Martine Both.De Amerikaanse historicus, Louis P. Masur (°1957) is professor American Studies and History aan Rutgers University. Hij is lid van de American Antiquarian Society, de Massachusetts Historical Society, en van de Society of American Historians. Eerder schreef hij o.a. “The Civil War: A Concise History”, “1831: Year of Eclipse”, “Runaway Dream: Born to Run and Bruce Springsteen’s American Vision”, “The Soiling of Old Glory: The Story of a Photograph That Shocked America”, en “Lincoln’s Hundred Days: The Emancipation Proclamation and the War for the Union”.Louis P. Masur Een land van dromen, de geschiedenis van de Verenigde Staten van 1585 tot heden 448 bladz. geïllustreerd uitg. Spectrum ISBN 9789000356751