Peter Schmidt, “Het Lam Gods”, een prachtboek, uitgegeven door Sterck & De Vreese.

Een verhaal van God en mens. Het Lam Gods van Jan en Hubrecht van Eyck is een uitzonderlijk meesterwerk. Het is een van de invloedrijkste schilderijen ooit gemaakt, maar het is geen esoterisch schilderij. Peter Schmidt brengt in zijn prachtboek met talrijke illustraties en afbeeldingen van de gerestaureerde panelen, het verhaal en de symboliek achter dit meesterwerk. In het eerste deel “De levensloop van een retabel”, schetst hij de historische achtergrond, het ontstaan en de verdere lotgevallen van het retabel. Hij beschrijft de stad Gent aan het begin van de 15de eeuw, de parochiekerk van Sint-Jan, Joos Vijd en Elisabeth Borluut, en de gebroeders Hubrecht en Jan Van Eyck. In het tweede deel, “Een retabel vertelt over God en mens”, leidt hij u binnen in de complexe verhouding tussen beeld en interpretatie, de heilige schrift en de verlossing, en de immense iconografische rijkdom van Het Lam Gods.Maar, hoe verhouden al die beelden zich nu precies tot elkaar? Hoe kijk je als mens van 21ste eeuw naar een dergelijk imaginair universum en het daar aan gekoppeld wereldbeeld, en hoe bereik je een juiste inschatting van de betekenis ? Peter Schmidt beantwoordt deze vragen op een uiterst grondige en deskundige manier en gidst u vervolgens in deel 3, “Een wandeling door het retabel”, langs de 24 panelen, waarbij de bijbel en de geschriften van de kerkvaders gebruikt worden als sleutels.Peter Schmidt bespreekt in detail het gesloten retabel, o.a. de profeten en de sibyllen, het geopend retabel, o.a. Adam en Eva en de hemelse lofzang, en in hoofdstuk 12, gaat het over Maria, Christus en Johannes de Doper, gevolgd door een hoofdstuk over de liturgie van het lam, de vormgeving, de achthoek en de symboliek van het doopsel, de allegorische theologie en de vroeg kerkelijke architectuur. In hoofdstuk 14, “De verloste mensheid viert het Lam Gods”, gaat het tot slot, over de 4 groepen rond het altaar en de fontein, de uitverkorenen, heiligen, maagden en martelaressen, o.a. Barbara, Dorothea en Ursula. Beschouwingen over en vergelijkingen met andere kunstwerken, vervolledigen zijn schitterende analyses. Grandioos. Niet te missen!Peter Schmidt (°1945) (foto) studeerde klassieke filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en exegese en Bijbelse theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana en het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome. Hij werd priester gewijd en werd hoogleraar aan het Bisschoppelijk Seminarie Gent. Hij doceerde er van 1973 tot 1980, fundamentele en systematische theologie, en vervolgens exegese van het Oude en Nieuwe Testament, geschiedenis van Israël en Bijbelse talen. In 1974 werd hij aangesteld als bibliothecaris van de Bibliotheek van het Bisschoppelijk Seminarie in Gent. In 2000 promoveerde hij tot doctor in de theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was deeltijds docent aan de faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven en geeft ook lessen exegese over het Nieuwe Testament aan het Centrum voor Priester- en diakenopleiding Bovendonk in Breda, het Internationaal Noviciaat van de Broeders van Liefde in Maria-Aalter en het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent. Hij is titulair-kanunnik van de Sint-Baafskathedraal en is lid van de European Academy of Sciences and Arts in Wenen.Peter Schmidt Het Lam Gods 224 bladz. geïllustreerd Uitgeverij Sterck & De Vreese ISBN 9789056155841

https://www.stretto.be/2022/06/12/steve-berry-het-geheim-van-gent-uitgegeven-door-de-fontein/

https://www.stretto.be/2020/12/18/gunter-hauspie-de-grote-van-eyck-atlas-uitgegeven-door-lannoo-niet-te-missen/