Joseph Campbell, “Paden naar geluk, mythen en verhalen als bron van persoonlijke groei”, een uitgave van Ten Have

Duizenden jaren vertelt de mens zichzelf al verhalen over goden en helden. Tegenwoordig doen we ze vaak af als onzin, omdat we niet geloven dat ze echt gebeurd zijn. Volgens Campbell verliezen we daardoor iets belangrijks. Mythen houden ons nl. een ideaal voor waardoor we onszelf kunnen verheffen. In deze sprankelende essays hielp Campbell ons het contact met deze laag in onze cultuur te herstellen. Joseph Campbell definieerde mythe als ‘de religie van andere mensen’. Maar hij zei ook dat een van de basisfuncties van de mythe was om elk individu door de reis van het leven te helpen, als een soort reisgids of kaart, om vervulling te bereiken of, zoals hij het noemde, gelukzaligheid. Voor Campbell ondersteunden veel van ’s werelds krachtigste mythen het heroïsch pad van het individu naar gelukzaligheid. In “Pathways to Bliss” onderzocht hij deze persoonlijke, psychologische kant van mythe. Net als zijn “Myths to Live By” en “The Power of Myth”, putte “Pathways to Bliss” uit Campbells populaire lezingen en dialogen, die de nadruk legden op zijn opmerkelijke verhalen en vermogen om de grotere thema’s van de wereldmythologie toe te passen op persoonlijke groei en de zoektocht naar transformatie. Hier verankerde hij de symbolische wijsheid van de mythologie aan het individu en paste hij de meest poëtische mythische metaforen toe op de uitdagingen van het dagelijks leven.Campbell stond stil bij de belangrijke levensvragen. Door interculturele verhalen te combineren met de leer van de moderne psychologie, onderzocht hij de manieren waarop mythen ons leven vormgeven en verrijken, en liet hij zien hoe mythen ons kunnn helpen om onze gelukzaligheid echt te identificeren en te volgen.In “Paden naar geluk” sloeg hij een brug tussen de mythologische oer thema’s en ons streven naar persoonlijke groei. En, wat bleek ? Deze zoektocht is van alle tijden. Met veel humor paste hij de grote voorbeelden uit de mythische-religieuze wereldliteratuur toe op persoonlijke uitdagingen van alledag. Campbell hielp ons op deze manier om het contact met een vergeten laag in onze cultuur en psyche te herstellen met als belangrijkste doel je ware bestemming te vinden. De essays zijn “De noodzaak van riten”, “Mythen door de eeuwen heen”, “Samenleving en symbool”, “Mythe en het zelf”, “Persoonlijke mythe”, “Het zelf als held” en “Dialogen”. Teksten over de in 1990 opgerichte Joseph Campbell Foundation en over zijn verzameld werk vervolledigen het boek. “Pathways to Bliss; Mythology and Personal Transformation” werd uit het Engels vertaald door Marc Noordenbos en werd bewerkt en ingeleid door David Kudler (°1962), publishing director van de Joseph Campbell Foundation. Warm aanbevolen.Joseph Campbell (1904-1987) studeerde menswetenschappen aan de Columbia Universiteit.  Hij werd professor in de literatuurwetenschap aan het Sarah Lawrence College in Yonkers, New York, en was medeoprichter van Princeton University Press. Hij werd bekend door zijn werk in de vergelijkende mythologie en vergelijkende godsdienstwetenschap. Hij schreef o.a. het vierdelige “The Masks of God” (1959-1968), 2 volumes van zijn “Historical Atlas of World Mythology” en “The Hero with a Thousand Faces” (1949), zijn invloedrijkste boek.Joseph Campbell Paden naar geluk, mythen en verhalen als bron van persoonlijke groei 208 bladz. uitg. Ten Have EAN 9789025909420