Johan De Cock, “Vorsten, van Pepijn tot Karel”, een uitgave van uitgeverij Elena.

Johan De Cock neemt u in dit prachtboek mee op reis doorheen 1000 jaar geschiedenis. Hij start in het jaar 580 met Pepijn van Landen, om vierenveertig vorsten later, in 1558, te eindigen bij Keizer Karel V, het stamelende prinsje, waaruit de man zou groeien die over bijna de helft van Europa zou heersen.De hertogen van Brabant, de graven van Leuven, de Pepijnen en de Karolingen, de Bourgondiërs en de Habsburgers, met veel animo brengt Johan De Cock deze kleurrijke figuren weer tot leven. Met een vlotte en gedreven pen, voorzien van de nodige kwinkslag, brengt de auteur ons in zijn boek niet alleen op de hoogte van de historische feiten, maar maakt ook plaats voor bijzondere anekdotes en bizarre voorvallen. Samen met tijdsverwante onderwerpen maken ze dit werk tot een boeiend en rijk geïllustreerd geschiedenisboek. Bij het lezen van dit boek vindt u verhalen die zich niet alleen in Vlaanderen afspelen maar tot ver buiten onze landsgrenzen reiken. De medaillons in bas-reliëf aan het Stadhuis van Mechelen waren de leidraad die de auteur volgde voor de vorsten die hier aan bod komen.Halverwege de 7de eeuw lieten de Merovingen het regeren van hun koninkrijk over aan hofmeiers. Van 548 tot 751, regeerden zij feitelijk in Austrasië, Neustrië en Bourgondië. Het was trouwens Pepijn de Korte, uit een familie van hofmeiers, die 751, de macht van de Merovingen overnam. Het ambt van hofmeier werd erfelijk vanaf de Pepijnen of vadsige koningen en de erop volgende Karolingen. Pepijn van Herstal (ca. 635-714) (de laatste Pepijn), was hofmeier van Austrasië, en daarop ook hofmeier van heel het Frankisch Rijk onder de Merovingische koningen, Theuderik III, Clovis IV, Childebert III en ten slotte Dagobert III. Na Pepijn van Herstal, regeerde zijn zoon, Karel Martel, de stamvader en naamgever van de Karolingen.De Karolingen onttroonden de Merovingen in 751, toen Pepijn de Korte, de zoon van Karel Martel, de Frankische edelen achter zich kreeg en de laatste Merovingische koning, Childerik III, afzette. De 16 Karolingische vorsten regeerden het Frankische Rijk van de 8ste – tot de 10de eeuw. Lodewijk V was de laatste Franse koning uit het geslacht van de Karolingen. Na hem werden de Capetingen, koningen van Frankrijk. Het Karolingisch Rijk viel uiteen en men kreeg invallen van de Vikingen te verduren, waarmee een einde kwam aan de Karolingische renaissance. Deze werd gevolgd door de Ottoonse renaissance, de culturele overgang van de vroege middeleeuwen naar de hoge middeleeuwen, ten tijde van de eerste drie keizers van de Ottoonse dynastie. Lodewijk V (Louis le Fainéant) werd in 987, opgevolgd door Hugo Capet, de eerste capetinger.Het graafschap Leuven was een klein, Karolingisch graafschap in de Haspengouw, gelegen rond de gelijknamige plaats Leuven. In 1183 verwierf Hendrik I de titel hertog van Brabant. Zijn vader, Godfried, onderscheidde zich bij de verdediging van de stad Jeruzalem tegen Saladin. Als beloning verhief Keizer Frederik I Barbarossa het landgraafschap Brabant tot hertogdom. In 1396 kreeg de dochter van Margaretha van Brabant, Margaretha van Male, getrouwd met de hertog van Bourgondië, Filips de Stoute, het hertogdom Brabant toegewezen In 1430 kwam Brabant formeel bij de Bourgondische hertogen. De hertogen van Bourgondië heersten tussen 1363 en 1506. Maria van Bourgondië was hertogin van Bourgondië van 1477 tot 1482. Zij huwde met Maximiliaan van Habsburg. De laatste Bourgondische hertog was hun zoon, Filips de Schone (foto). Hij huwde met Johanna van Castilië. Hun zoon werd Keizer Karel V (1500-1558). Niet te missen!Johan De Cock, geboren in 1947, in het Oost-Vlaamse Zottegem, studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de KULeuven. Tot 2012 was hij ambtenaar voor de overheidsdienst die de examens organiseert en de vliegvergunningen uitreikt aan de piloten in de burgerluchtvaart. Hij werkte als tekstschrijver mee aan een aantal televisieprogramma’s en schreef artikels voor tijdschriften. Hij is de auteur van “Margareta van Oostenrijk, parel van Bourgondië 1480-1530”, en de laatste jaren schrijft hij vooral kortverhalen.Johan De Cock Vorsten, van Pepijn tot Karel 264 bladz. geïllustreerd uitg. Elena EAN 9789082416046

https://www.stretto.be/2021/06/11/johan-de-cock-margareta-van-oostenrijk-parel-van-bourgondie-uitgegeven-door-uitgeverij-elena-een-aanrader/