Elke Wiss, “En ze filosofeerden nog lang en gelukkig”, uitgegeven door ambo/anthos.

“En ze filosofeerden nog lang en gelukkig” is een frisse gids met illustraties die je op weg helpt om verdiepende en verrassende gesprekken te voeren. Het bevat verhalen om je denken uit te dagen.In “Socrates op sneakers” leerde Elke Wiss de kunst van het vragen stellen aan de hand van Socrates en andere beroemde filosofen, zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en verbinding. In haar nieuw boek “En ze filosofeerden nog lang en gelukkig”, laat Elke Wiss, aan de hand van korte filosofische verhalen, zien hoe je een nog beter gesprek met elkaar kunt voeren. Welke vragen werken wel en welke niet? Hoe bouw je een goed gesprek op? Hoe kun je je eigen oordelen helder krijgen en die van de ander scherp bevragen? Hoe stimuleer je het denken van jezelf en van de ander?“Ik denk dat de wereld er baat bij heeft als we het beter doen, als we onze gedachten helderder kunnen verwoorden, scherper durven doorvragen, verschillende perspectieven kunnen verkennen. En ook als we breder, groter, creatiever en innovatiever leren denken dan nu veelal het geval is. En vooral: als we durven te twijfelen aan ons eigen gelijk. Als we onze eigen mening, ons eigen ikje, eens níét in bijna elk gesprek op de voorgrond zetten. Als we niet zozeer zelf willen zenden, maar eerder willen vragen en onderzoeken.”Elke Wiss neemt eerst alle ingrediënten voor een dergelijk gesprek met je door. Wat volgt zijn inspirerende verhalen en prikkelende vragen die troosten, verlichten en uitdagen. Of je ze nu in je eentje voert of met anderen, ze leiden tot goede gesprekken en nieuwe inzichten. “Ik wil mensen met dit boek gereedschap geven om andere gesprekken te voeren. Met meer verdieping, verrassing, prikkelend en creatief”, schrijft ze. Elke Wiss stelt zich de vragen waarom en hoe verhalen je denken uitdagen, wat is filosoferen en levert dat filosoferen iets op, waarom zou je je denken uitdagen met verhalen, en, hoe doe je dat, filosoferen met verhalen?In deel I neemt ze je mee in wat filosoferen is (en wat niet), krijg je concrete tips en trucs om vanuit deze verhalen een filosofisch gesprek te voeren over de thema’s in de verhalen, en lees je in welke verschillende situaties, je praktisch met dit boek aan de slag kunt. Ook legt ze uit hoe je met de vragen bij de verhalen kunt werken. In deel II vind je de verhalen, met na elk verhaal steeds drie verschillende soorten vragen. Achterin vind je een handig overzicht met de verhalen en hun thema’s. Wil je je verdiepen in één specifiek onderwerp, nadenken over een thema dat jou op dit moment bezighoudt, of zoek je een verhaal dat past bij een bepaalde gelegenheid? Achter in het boek vind je de verhalen en hun thema’s, een overzicht van welk thema in welk verhaal voorkomt. Die thema’s zijn o.a. falen en fouten maken, zelfreflectie, winnen en verliezen, kennis en twijfelen, liefde en relaties, boosheid, oneerlijkheid, stilte en verwondering.“En ze filosofeerden nog lang en gelukkig” is een toegankelijk en mooi door Barbara van den Berg geïllustreerd boek, dat je met inspirerende verhalen en prikkelende vragen leert om tot meer verdieping in gesprekken te komen. Voor ouders die met hun kinderen willen filosoferen, voor managers die worstelen met leidinggeven en delegeren, en voor iedereen die tijdens een etentje met familie of vrienden, een goed en diepgaand gesprek wil voeren. Een mooie aanvulling op haar bestseller “Socrates op sneakers”. Warm aanbevolen.Elke Wiss is theatermaker en praktisch filosoof. Ze schrijft en regisseert voorstellingen en geeft diverse trainingen en workshops in praktische filosofie en de kunst van het vragen stellen. Ook voert ze socratische gesprekken binnen organisaties en geeft ze individuele filosofische consulten.Elke Wiss En ze filosofeerden nog lang en gelukkig 191 bladz. uitg. ambo/anthos ISBN 978 90263 5510 3

https://www.stretto.be/2020/05/29/guillaume-martin-socrates-op-de-fiets-een-filosofische-tour-de-france-en-elke-wiss-socrates-op-sneakers-filosofische-gids-voor-het-stellen-van-goede-vragen-2-bijzonder-originele-en-aanste/