Edward De Maesschalck, “Oranje tegen Spanje (1500-1648)”, een uitgave van Davidsfonds.

De anderhalve eeuw tussen de geboorte van keizer Karel in 1500 en de Vrede van Munster in 1648, vormt een van de meest fascinerende periodes uit onze geschiedenis. De welvaart bloeide als nooit tevoren en de kunsten bereikten een ongekend hoogtepunt. Tegelijkertijd was het ook een periode van religieuze twisten en oorlog.De Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) was de opstand van de Nederlanden onder leiding van Willem van Oranje tegen de Spaanse koning Filips II. Maar, wat was eigenlijk de betekenis van die oorlog en waarom is deze periode voor Nederland nog steeds zo belangrijk? Begonnen als een opstand tegen het gevestigd gezag van koning en kerk, ontwikkelde het conflict zich tot een oorlog tussen twee staten, Nederland en Spanje, met een wereldwijd karakter. Wat ooit één land was, viel in twee delen uiteen, waarna beide gebieden, nu Nederland en België, uit elkaar groeiden. Het noorden, het huidige Nederland, werd mede door de oorlog ongelooflijk welvarend én een wereldmacht. Deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor zowel noord als zuid, staan in het boek centraal, waarbij verschillende perspectieven aandacht krijgen. Steeds wordt de vraag gesteld wat de betekenis van deze periode was voor de samenleving waarin wij nu leven. Nederland is immers uit deze oorlog voortgekomen. Bovendien ging het tijdens de opstand om essentiële thema’s als tolerantie, opstand, zelfbeschikking en vrijheid, thema’s die ook nu nog heel belangrijk zijn.De strijd tussen Willem van Oranje en het overmachtig Spanje in de Tachtigjarige Oorlog, heeft het collectief geheugen van de Nederlanders getekend. “Oranje tegen Spanje” gaat terug in de tijd, de tijd van Alva (foto), Farnese (de zoon van Margaretha van Parma) (foto) en Spinola, de bevlogen bestuurders Albrecht en Isabella, en de succesrijke rebellen, Maurits en Frederik-Hendrik van Nassau (foto’s), de zonen van Willem van Oranje uit zijn huwelijk met Anna van Saksen en Louise de Coligny, die na de moord op hun vader, in 1584, stadhouders werden van de Republiek.Het boek bestaat uit 6 delen, “Hoe Karel keizer werd (1500-1530)”, “De plichten van de keizer (1530-1555)”, “De prins van Oranje (1555-1584)”, “Van Farnese tot Maurits’ (1584-1598)”, “Het tijdperk van de aartshertogen (1598-1621)”, “De splitsing van de Nederlanden (1621-1648)”, en een epiloog. Het boek is voorzien van wel 250 illustraties, kaarten en plattegronden, stambomen en citaten uit brieven, redevoeringen, gedichten en traktaten. Warm aanbevolen.De Belgische historicus en programmamaker voor de VRT, Edward De Maesschalck (°1946) uit Leuven, studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de École nationale des chartes in Parijs. In 1969 werd hij assistent nieuwe geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en in 1977 promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte en letteren aan deze universiteit. Hij bleef tot in 1979 assistent. Hij was vervolgens gedurende meer dan dertig jaar programmamaker bij de VRT en verzorgde onder meer diverse programma’s met historische onderwerpen. Vanaf 1996 was hij programma-adviseur bij Canvas. Daarnaast schreef hij een aantal historische werken en werkte onder meer aan publicaties voor het grote publiek, uitgegeven door de uitgeverij Waanders in Zwolle, zoals “Waar is de tijd in Leuven” en “De 25 dagen van Vlaanderen”. Hij trad ook op als begeleider bij cultuurreizen.Edward De Maesschalck Oranje tegen Spanje (1500-1648) 365 bladz. geïllustreerd uitg. Davidsfonds EAN 9789002269370

https://www.stretto.be/2020/11/28/edward-de-maesschalck-de-bourgondische-vorsten-1315-1530-uitgegeven-door-davidsfonds/

https://www.stretto.be/2021/01/22/edward-de-maesschalck-de-graven-van-vlaanderen-861-1384-een-boeiende-uitgave-van-davidsfonds/

https://www.stretto.be/2021/06/29/edward-de-maesschalck-leuven-en-zijn-colleges-trefpunt-van-intellectueel-leven-in-de-nederlanden-1425-1797-een-magnifieke-uitgave-van-sterck-de-vreese/