Yvan Houtteman, “Ken jezelf, Inleiding in de filosofie”, een uitgave van Owl press. Ronduit, schitterend!

“Ken jezelf” is een inleidend handboek over filosofie. Het boek volgt een historische lijn, waarbij de belangrijkste ideeën en stromingen worden behandeld. Voorts belicht elk hoofdstuk een van de ‘grote vragen’, zoals de vraag of er absolute waarheid bestaat, of we een vrije wil hebben, wat geluk is of wat de verlichting ons heeft bijgebracht. De antwoorden zijn niet eenduidig, maar tasten af en laten de lezer zelf tot een oordeel komen. Ten slotte komt in elk hoofdstuk de vraag naar zelfkennis aan bod, nu eens psychologisch of existentieel, dan weer politiek of ethisch. Wie ben ik en wat is het ‘zelf’? Elk hoofdstuk eindigt met een kernachtig thema, samengevat en ken jezelf.De geschiedenis van de filosofie is een immens boeiend epos over de ontdekking van ideeën, inzichten en leringen van de grootste en meest creatieve denkers in de geschiedenis. Maar, hoewel we in de afgelopen 2000 jaar, beter zijn gaan begrijpen hoe wijzelf en de wereld om ons heen in elkaar steken, weten we eigenlijk nog steeds niet zo goed hoe het precies zit. Filosofie blijkt niet iets voor suffe oude mensen met baarden, maar een middel dat ieder gesprek kan veranderen in het interessantste gesprek ooit.Wie ben ik en wat is het ‘zelf’? Via deze invalshoeken, het historisch overzicht, de grote thema’s en de queeste ‘ken jezelf’, wordt de lezer verschillende manieren aangereikt om de wereld en zichzelf beter te begrijpen. In tijden waarin alles een direct praktisch nut moet hebben, vragen sommigen zich af, wat ben je nu met filosofie? Nochtans is filosoferen de manier bij uitstek om te ontsnappen aan de waan van de dag en stil te staan bij wat er echt toe doet. Door te denken leer je nl. jezelf kennen en bevrijd je jezelf van betweterige eigenwijsheid.In Hoofdstuk 1, “De oorsprong van de filosofie”, leest u de omschrijving en indeling van de filosofie en over de pre-Socratische filosofie. Daarna volgen in de vertrouwelijke volgorde, “Socrates en de sofisten” met als thema, waarheid, “De grot van Plato”, thema, de aard van de werkelijkheid, “De teleologie van Aristoteles”, thema, over doel en zingeving, “De tuin van Epicurus”, thema, geluk, “De Stoicijnen en het lot”, thema, vrijheid, “Michel de Montaigne, kind van de renaissance”, thema, reflectie, en “Rationalisme, empirisme en de wetenschappelijke revolutie”, thema, wetenschap. De 4 laatste hoofdstukken zijn gewijd aan “De copernicaanse wending van Kant, een rationele ethiek en een nieuw maatschappijmodel” met als thema, de waarden van de Verlichting, “Schopenhauers wil tot leven”, thema, de Romantiek, “Nietzsche, filosoof met de hamer”, thema, het postmodernisme, en “Emmanuel Levinas en Hannah Arendt”, alteriteit en pluraliteit?, thema, over de aard van de mens.Yvan Houtteman is lector filosofie, ethiek en interculturele vaardigheden binnen de professionele bacheloropleidingen orthopedagogie en sociaal werk aan Hogeschool Gent. Hij doctoreerde in de vergelijkende cultuurwetenschappen met een onderzoek naar de rituele tradities bij de Dassanech in Ethiopië. Tegenwoordig verdiept hij zich vooral in oosterse wijsbegeerte en ervaringsleren.Yvan Houtteman Ken jezelf,  Inleiding in de filosofie 287  bladz. uitg. Owl press ISBN 9789463934596

https://www.stretto.be/2021/10/06/filip-buekens-inzicht-en-illusies-inleiding-tot-de-filosofie-een-uitgave-van-owl-press/