Hans-Joachim Noack, “De Weizsäckers Een dynastie in de Duitse geschiedenis”, nu vertaald in het Nederlands en uitgegeven door Omniboek. Een monument. Niet te missen!

In ‘De Weizsäckers’ vertelt Hans-Joachim Noack het verhaal van de opmerkelijke familie von Weizsäcker. Het presenteert daarnaast ook een rijk geïllustreerde cultuurgeschiedenis van Duitsland, want, als geen andere, hebben zij hun stempel gedrukt op de Duitse geschiedenis. Dat begon al in de 19de eeuw met Karl als premier van Württemberg, maar in deze familiebiografie focust de auteur zich op de 20ste eeuw.Richard Karl Freiherr von Weizsäcker (1920-2015) was de zesde bondspresident (1984-1994) van Duitsland. Hij werd geboren in een vleugel van het Neue Schloss in Stuttgart en werd in 1955, doctor in de rechten. Van 1969 tot 1981 was hij lid van de Bondsdag en in 1981, werd hij de eerste CDU burgemeester van West-Berlijn. In de grote familie von Weizsäcker, die gekenmerkt werd door ambitie, lag de lat altijd hoog. Noack gaat in op Ernst, de SS-generaal, en zijn broer Viktor, de medisch antropoloog, en op zijn kleinzonen, de filosoof en natuurkundige, Carl Friedrich en natuurlijk, Richard, de bondspresident. Dit boek vertelt het ongelofelijke verhaal van de “von Weizsäckers”.Het molenaarsgeslacht Weiszäcker had niet alleen vooraanstaande kerkelijke waardigheidsbekleders en natuuronderzoekers voortgebracht, maar had in de persoon van de grootvader van de bondspresident, Karl Hugo (1853-1926), ook de regeringsleider van de laatste Württembergse koning geleverd, aan wie de familie bovendien het erfelijke adelspredicaat “von” te danken had. In zijn streven om ook ter wille van zijn eigen ambitieuze doelen, ‘de zaak van het volk’ te dienen, maakte als eerste de in het Zwabische Öhringen geboren kloosterpredikant, Christian Ludwig Friedrich Weizsäcker (1785-1831), naam aan het hof van de vorst van Hohenlohe.  Dit voorbeeld zouden de meesten van zijn afstammelingen volgen.Zoals in de perioden voor en na de oprichting van het Duitse Keizerrijk in 1871, de broers Carl Heinrich en Julius Ludwig Friedrich, hun theologische en geschiedkundige expertise verbonden met een aanzienlijk politiek elan, bewees na de Tweede Wereldoorlog, het duo Carl Friedrich en Richard, zijn deugdelijkheid. Het was in de Bondsrepubliek tot dusver immers niet voorgekomen dat twee broers tegelijk voor de positie van staatshoofd werden genoemd.Maar, naast de bloedige tol die de wijdvertakte ‘Öhringer lijn’ met zijn talrijke aangetrouwde jonge mannen en vrouwen in twee rampzalige oorlogen heeft moeten betalen, lag vooral het verleden van Ernst Heinrich von Weizsäcker (1882-1951) (foto), de broer van de arts, Viktor von Weizsäcker, als een schaduw over de familie. Deze topdiplomaat van Hitler was nl. medeplichtig aan de deportatie van Franse Joden naar Auschwitz, en was in april 1949 door de militaire rechtbank van de geallieerden, als oorlogsmisdadiger veroordeeld. Eén van zijn advocaten had als dienstplichtig officier bij de Duitse Wehrmacht, een nauwe vriendschap ontwikkeld met Axel von dem Bussche en Fritz-Dietlof von der Schulenburg, die betrokken waren bij de aanslag op Hitler (het complot van 20 juli 1944) van Claus Schenk von Stauffenberg. Deze advocaat was zijn zoon, de latere bondspresident, Richard… Toen Richard op 94-jarige leeftijd overleed, had hij meer dan tien eredoctoraten. Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg werd in 1944 opgehangen. Axel Freiherr von dem Bussche-Streithorst overleefde het. Deze oudoom en goede vriend van prins Claus, werd in 1969, één van de peetouders van Claus’ en prinses Beatrix’ jongste zoon, prins Constantijn. “Die Weiszäckers. Ein deutsche familie” werd vertaald door Goverdien Hauth-Grubben. Spannend, verrijkend, onnoemelijk interessant en fantastisch goed geschreven. Een monument. Zeker lezen!Hans-Joachim Noack (1940-2020) (foto) was de legendarische ‘eminence grise’ van de Duitse parlementaire journalistiek. Hij was de geniale politiek verslaggever bij o.a. de Frankfurter ‘Allgemeine Zeitung’ en ‘Der Spiegel’, werd driemaal bekroond voor zijn werk, en schreef biografieën van Willy Brandt, Helmut Kohl en Helmut Schmidt.

Hans-Joachim Noack De Weizsäckers Een dynastie in de Duitse geschiedenis 335 bladz. uitg.Omniboek ISBN 9789401918046 400blz