Friedrich Weinreb, “De Bijbel als Schepping”, uitgegeven door Skandalon. Een monument!

Weinrebs standaardwerk “De Bijbel als Schepping”, biedt een diepgaand inzicht in de betekenis van de Tora en geldt als een hoogtepunt in de joodse mystiek. Achter de woorden, de gebeurtenissen en de vele ogenschijnlijke details gaan nl. betekenisvolle lagen schuil, die Weinreb op een samenhangende manier begrijpelijk maakt.Met zijn publicatie in 1963, was dit boek de aanzet tot een daadwerkelijke herontdekking van de oudtestamentische bijbel. Voor het eerst zal iedereen die geïnteresseerd is in het woord van de Bijbel een uitgebreid inzicht hebben in de oude Joodse kennis als de sleutel tot het begrijpen van het bijbels verhaal. Tegelijkertijd wordt kennis van het Hebreeuws, de Bijbeltaal, zo levendig en diepgaand overgebracht dat men spoedig de geest en de volheid van de oorspronkelijke tekst kan ervaren. De eerste sterk ingekorte editie van dit werk verscheen in 1965 onder de titel “Der göttliche Bauplan der Welt”. In zijn voorwoord beschreef de auteur het destijds als ‘een inleiding tot de volledige Duitse editie die hopelijk binnenkort wordt verwacht … het boek heeft eigenlijk … elk woord van de originele versie nodig om redelijk correct te kunnen worden beoordeeld in zijn volle betekenis.’De oorspronkelijk Oost-Europese traditionele chassidische familie van Friedrich Weinreb (1910-1988) (foto), verhuisde in 1916 van Wenen naar Nederland. De jonge Friedrich bracht zijn jeugd door in Scheveningen en studeerde later economie in Wenen en Rotterdam, waar hij in 1938 zijn doctoraalexamen behaalde. Van hem verschenen tientallen boeken over joodse mystiek. “De Bijbel als Schepping” was zijn basiswerk. In zijn andere publicaties verwees hij regelmatig naar dit boek. Een ander belangrijk werk van Weinreb is “Ik die verborgen ben. Oude overleveringen vertellen het geheim van het Esther-verhaal”. De titel is de betekenis van de naam Esther. Aan de hand van het Bijbelboek Esther liet de auteur de grondstructuur van de Bijbel zien, een grondstructuur die zich ook uitdrukt in het menselijk leven. Al lijkt alles toeval, de verborgen God blijkt toch zijn stempel te drukken.Friedrich Weinreb, een autoriteit op het gebied van de joodse mystiek, kabbala en Bijbelinterpretatie, was een vernieuwer in het vertellen van de Bijbel en een pionier in het verkrijgen van toegang tot Kabbalah. Voor hem stonden jodendom en christendom in een creatieve verbinding. Het Oude en Nieuwe Testament vormen een eenheid. Zijn werk opende ook wegen om spirituele ervaringen te begrijpen en stond ook dicht bij andere mystieke tradities. Weinreb wordt beschouwd als een grote uitzondering in het 20ste -eeuws jodendom. Met zijn baanbrekende werk, opende hij de schatkamer van Joodse kennis. De ‘heilige mondelinge leer’, die duizenden jaren in afgezonderde wetenschappelijke kringen werd bewaakt, werd door Friedrich Weinreb opengesteld als een inspiratiebron voor het heden. Als schrijver en docent liet hij een omvangrijk levenswerk na waarin verrassende manieren te vinden waren om de Bijbelse kijk op de wereld en de mens en de tijd en levenservaring van nu te verbinden. Buiten de theologie was het, in tegenstelling tot de wetenschappelijke exegese, het eerste basiswerk over de Bijbel, waarin de betekenis van de Bijbelse mededelingen voor de mens duidelijk naar voren kwam. Weinreb vertelde over de onuitputtelijke rijkdom aan relaties die de Bijbelse taal structureren zoals de natuurwet de kosmos structureert, en liet zo de begraven bronnen van oude joodse kennis, opnieuw stromen.De verhalen in het boek Genesis, van het verhaal van de schepping van de wereld en van de mens, tot Kaïn en Abel, de zondvloed, de bouw van de toren van Babel, Abraham en Isaak, Jacob en Esau tot het verhaal van Jozef, werden even gedetailleerd geïnterpreteerd als de uittocht van Israël uit Egypte, de doortocht door de zee en de talrijke gebeurtenissen op de tocht door de woestijn naar de grens van het Beloofde Land. De auteur was altijd bezig met het zien van de overweldigende diversiteit van de wereld en al het leven in het woord van de Bijbel. Op de vele vragen die het begrijpen van de Bijbel zo moeilijk maken, kon de lezer voor het eerst bevredigende en zeer verrassende antwoorden krijgen. Hoe zit het met verschillende moreel twijfelachtige verhalen, bijvoorbeeld dat aartsmoeder Sarah Hagar de woestijn in stuurde, dat Jacob de zegen krijgt, ook al verraadt hij zijn broer Esau en zelfs zijn vader dat Jozef door zijn broers wordt verkocht? Waarom spreekt de Bijbel zoveel over offers, vooral dierenoffers? Waarom bijvoorbeeld de genealogische tabellen, de honderden namen die ons niets meer vertellen?De structuur van de schepping, van het leven, drukt zich in de Tora net zo uit als in de mens. Wie meer van de Tora begrijpt, begrijpt meer van het leven. Een tijdloze klassieker uit 1963. Nu in een vernieuwde negende druk. Een uitgebreide bijlage bevat de aantekeningen en bronnen van de auteur, een bibliografie van de belangrijkste bronnen van de traditie, redactionele notities, biografische en bibliografische informatie over Friedrich Weinreb en een gedetailleerd indexgedeelte, een persoons- en onderwerp index, Hebreeuwse woorden en getallen, en de index van de Bijbelpassages.“Lees dit boek als een inleiding tot een nieuwe manier van denken. Ik geloof dat net zoals hem de schepping werd gegeven om in te leven, de Bijbel hem ook werd gegeven om mee te leven als mens. De wereld is een schepping en de Bijbel is een creatie en beide horen bij elkaar.” (Friedrich Weinreb).Friedrich Weinreb De Bijbel als Schepping 784 bladz. Skandalon Uitgeverij B.V. 9789076564319