Jona Lendering, “De vergeten oorlog, De strijd tussen Rome en Karthago”, een uitgave van Omniboek.

De Romeinen en Karthagers hebben elkaar ruim een eeuw bestreden om de heerschappij in het Middellandse Zeegebied. In ‘De vergeten oorlog’ behandelt Jona Lendering de Eerste Punische Oorlog.

Na ruim 20 jaar strijd moest Karthago zich gewonnen geven. Sicilië kwam in de Romeinse invloedssfeer en de controle door Karthago over Sicilië ging verloren. In de 3e eeuw v.Chr. was het Karthaagse Rijk de grootste rivaal van de Romeinen. Na de nederlaag van de stad in de oorlog tussen Rome en de Karthaagse generaal Hannibal, verloor Karthago in 202 v.Chr. alle bezittingen buiten Noord-Afrika. Karthago werd uiteindelijk tijdens de Derde Punische Oorlog door de Romeinen in 146 v.Chr. geheel verwoest en het resterend deel van de Karthaagse invloedssfeer werd als de provincie Africa onderdeel van het Romeinse Rijk.

De geschiedschrijver Polybios maakte de verwoesting van Karthago en Korinthe mee. De Eerste Punische Oorlog 264-241 v.Chr. was volgens deze Griekse geschiedschrijver ‘de langste, intensiefste en grootste oorlog uit de geschiedenis’. De door Feniciërs gestichte handelsstad Karthago handhaafde al ruim twee eeuwen een maritiem overwicht in het westelijk deel van het Middellandse Zeegebied. Het conflict met veldslagen en belegeringen, een oorlogvoering ter zee, die vooral rond Sicilië plaats vond, had dan ook ingrijpende gevolgen, zoals de eenwording van Italië, de opkomst van Numidië en maatschappelijke veranderingen. De Tweede Punische Oorlog 218-201 v.Chr. was daarentegen een landoorlog, die zich vooral afspeelde op het Italiaans en Iberisch Schiereiland.

Jona Lendering (°1964) is historicus, schrijver en recensent. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1996 beheert hij Livius.org, een grote website over de oude geschiedenis. Lendering is medeoprichter van Livius Onderwijs, een onafhankelijke school voor historisch onderwijs. Kort na het verschijnen van Lenderings “Spijkers op laag water”, kenden de Nederlandse classici en oud-historici hem in 2010 voor zijn website Livius.org, de Oikos publieksprijs toe. Een jaar later volgde de NKV Homerusprijs voor zijn boek “De rand van het rijk” (een bewerking van De randen van de aarde. De Romeinen tussen Schelde en Eems). In hetzelfde jaar (2011) werd hij uitgenodigd voor de eerste Habetslezing van het LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap), en in 2016, werd de Theodor Award aan hem toegekend.

Jona Lendering De vergeten oorlog De strijd tussen Rome en Karthago 180 bladz. geïllustreerd uitg. Omniboek ISBN 9789401918640

https://www.stretto.be/2018/05/30/jona-lendering-vincent-hunink-over-het-visioen-van-constantijn-een-uitgave-van-omniboek/

https://www.stretto.be/2021/02/12/jona-lendering-xerxes-in-griekenland-de-mythische-oorlog-tussen-oost-en-west-een-boeiende-uitgave-van-omniboek/