Alain de Botton & The School of Life, “Hoe overleef ik de moderne wereld”, nu in vertaling, magnifiek uitgegeven door atlas contact.

Alain de Botton schreef een magnifieke, rijk geïllustreerde gids voor de moderne tijd, die de uitdagingen verkent, die het leven in de 21ste eeuw kan vormen voor ons mentaal welzijn.

Filosofie wordt vaak gezien als een zingevingssysteem dat alles in één klap probeert te verhelderen. Maar in die zoektocht naar inzicht zijn we immens manipuleerbaar, bijvoorbeeld door goeroes en obscurantisten. Het is de taak van de filosofie om inzicht van illusie te onderscheiden. Daarvoor gebruiken we de ‘analytische’ stijl van filosoferen. De vrije markt is overal: ze verspreidt zich over de hele wereld en haar rol in ons persoonlijke leven is groter dan ooit. Allerlei goederen en diensten zijn toegankelijk geworden voor steeds meer mensen en het mondiale welvaartsniveau was nooit eerder zo hoog. Toch dringt zich de laatste jaren ook de vraag op naar de schaduwkanten van de globaliserende markt.Wat gebeurt er met een samenleving als allerlei maatschappelijke sectoren steeds meer in termen van de markt worden uitgelegd? Wat doet het met de kwaliteit van onze relaties als mensen zichzelf en elkaar als homo economicus opvatten en zij zichzelf gaan begrijpen als producerende, consumerende en concurrerende individuen? Bovendien, kunnen we ons op de lange termijn wel een dergelijke economische bedrijvigheid veroorloven, bijvoorbeeld ten opzichte van de natuur? En welke rol speelt de moderne techniek in dit verband? Met dergelijke vragen raken we aan de centrale thematiek van dit boek: brengt de vrije markt in haar huidige vorm het goede leven dichterbij of staat ze dit juist in de weg? En wat dienen we dan te verstaan onder ‘het goede leven’?

Hoe overleef ik de moderne wereld” van Alain de Botton & The School of Life is dé ultieme gids voor het navigeren door onze ongewone tijden. Het boek behandelt onze relatie met de nieuwsmedia, onze ideeën over liefde en seks, onze veronderstellingen over geld en onze carrières, onze houding ten opzichte van dieren en de natuur, onze bewondering voor wetenschap en technologie, ons geloof in individualisme en secularisme – en onze verhouding tot rust en eenzaamheid. De moderne wereld heeft ons een reeks buitengewone voordelen en geneugten gebracht, waaronder technologie, medicijnen en entertainment. Maar het kan ook voelen alsof de moderne tijd ons steeds dieper in hebzucht, wanhoop en opwinding dompelt. Zelden heeft de wereld zich meer bevoorrecht gevoeld. Maar tegelijk voelt de mens zich ook bezorgd, woedend en angstig. Als de moderne tijd (gedeeltelijk) als een ziekte gezien kan worden, is een juiste diagnose misschien wel de remedie. Het boek helpt ons om een kalmere, authentiekere, soms luchtigere relatie aan te gaan met de dwaasheden en obsessies van onze tijd.

Wat betekent het om verstandig en goed te leven in de 21ste eeuw? En hoe moeten we het doen? Dat is de vraag die Alain de Bottons School of Life de afgelopen 10 jaar heeft onderzocht. En het antwoord ligt in emotionele intelligentie. Emotionele intelligentie beïnvloedt elk aspect van de manier waarop we leven, van romantische tot professionele relaties, van onze innerlijke veerkracht tot ons sociale succes. Het is misschien wel de belangrijkste vaardigheid om te overleven in de moderne wereld. In The School of Life introduceert de Botton de verzamelde wijsheid van tien jaar innovatief onderzoek en gesprek, lesgeven en luisteren, over de aard en praktijk van emotionele intelligentie. Met behulp van de combinatie van sociale analyse, filosofisch inzicht en praktische wijsheid die het essentiële werk van de School of Life is gaan definiëren, werkt het door vijf kerngebieden – Zelf, Anderen, Relaties, Werk en Cultuur – en laat zien hoe niemand van ons perfect zal zijn maar ieder van ons kan een beetje beter zijn. Rigoureus en onthullend, humaan en hoopvol presenteren Alain de Botton en zijn team van experts The School of Life: een uitgebreide gids voor de moderne kunst van emotionele intelligentie.

Alain de Botton beschreef 18 belangrijkste aspecten van moderniteit, consumentenkapitalisme, reclame, materialisme, media, democratie en familie, liefde, seks en eenzaamheid, werk, individualisme, een rustig leven en bezigheid, lelijkheid, onderwijs, perfectionisme, wetenschap, religie en natuur. Deze filosofische concepten werden treffend en origineel geïllustreerd door tal van kunstwerken uit de afgelopen 200 jaar. “How to Survive the Modern World” werd vertaald door Jelle Noorman. Schitterend. Niet te missen!

Alain de Botton werd in 1969 geboren in Zwitserland en woont en werkt in Londen. Hij debuteerde in 1993 met ‘Proeven van liefde’ en schreef daarna nog ‘De romantische school’, ‘De biograaf’, ‘Hoe Proust je leven kan veranderen’ en ‘De troost van de filosofie’. In 2009 verschenen ‘Ode aan de arbeid’ en ‘Een week op de luchthaven’. Het werk van Alain de Botton is in twintig talen vertaald. In maart 2022 verscheen in samenwerking met The Scientist,  ‘Hoe overleef ik de moderne wereld’.

Hoe overleef ik de moderne wereld Alain de Botton, School of Life 340 bladz. geïllustreerd uitg. atlas contact ISBN 9789045045962

https://www.stretto.be/2022/12/25/alain-de-botton-de-troost-van-de-filosofie-uitgegeven-door-atlas-contact/