Alain De Botton, “De troost van de filosofie”, uitgegeven door Atlas Contact.

Alain de Botton laat in zijn boek 6 bekende denkers aan het woord over alledaagse problemen. Ontdek wat o.a. Socrates, Seneca en Nietzsche te zeggen hadden over geldgebrek, liefdesverdriet, stress en faalangst. Kan Socrates ons helpen bij impopulariteit, of zou Epicurus ons bij geldgebrek en Seneca ons bij frustraties terzijde kunnen staan? 

De 6 filosofen en de 6 onderwerpen/problemen zijn, Socrates (impopulariteit), Epicurus (geldzorgen), Seneca (frustratie), Montaigne (onmacht), Schopenhauer (liefdesverdriet) en Nietzsche (moeilijkheden). Alain de Botton levert het overtuigend bewijs dat de grote filosofen beslist niet alleen theoretisch toepasbaar zijn. Een gebroken hart kan wel degelijk geheeld worden met de filosofie van Schopenhauer en moeilijkheden in het menselijk bestaan zijn weliswaar vervelend maar ook een absolute noodzaak, zo vond Nietzsche.

De geschiedenis van de filosofie is een immens boeiend epos over de ontdekking van ideeën, inzichten en leringen van de grootste en meest creatieve denkers in de geschiedenis. Maar, hoewel we in de afgelopen 2000 jaar, beter zijn gaan begrijpen hoe wijzelf en de wereld om ons heen in elkaar steken, weten we eigenlijk nog steeds niet zo goed hoe het precies zit. Filosofie blijkt niet iets voor suffe oude mensen met baarden, maar een middel dat ieder gesprek kan veranderen in het interessantste gesprek ooit. Socrates, Epicurus, Seneca, Montaigne, Schopenhauer en Nietzsche worden gelezen vanwege het licht dat hun werk kan laten schijnen op bepaalde grote universele problemen, waaronder impopulariteit, armoede, ontoereikendheid, liefdeloosheid en verlegenheid. Het boek komt neer op een gids voor wijsheid en voor het praktisch nut van filosofie.

In het oude Griekenland of Rome werden filosofen gezien als natuurlijke autoriteiten op de meest prangende vragen. Sindsdien lijkt het idee om wijsheid uit de filosofie te halen echter bizar. Ga vandaag een universiteitsafdeling binnen en vraag om wijsheid te studeren, en je wordt beleefd maar resoluut de deur gewezen. The Consolations of Philosophy (De troost van de filosofie”) verzamelt zes grote filosofen die overtuigd waren van de kracht van filosofisch inzicht om een praktisch effect op ons leven te hebben.

Arthur Schopenhauer bv. ontwikkelde een atheïstisch metafysisch en ethisch systeem als een voorbeeldige manifestatie van filosofisch pessimisme, waarbij de post-kantiaanse filosofieën van het Duits idealisme werden verworpen. Schopenhauer was nl. een van de eerste denkers in de westerse filosofie die belangrijke leerstellingen van de oosterse filosofie deelde en bevestigde (bijv. Ascese, de wereld-als-uiterlijk), nadat hij aanvankelijk tot vergelijkbare conclusies was gekomen als resultaat van zijn eigen filosofisch werk. “Ons geluk”, zegt Schopenhauer, “is afhankelijk van wie je bent, wat je hebt, wat je voorstelt. Maar bezit en aanzien zijn onzeker. De zekerste pijler is onze persoonlijkheid, want die kan ons niet worden afgenomen. En die persoonlijkheid kunnen we ontwikkelen”.

Misschien kon alleen Alain de Botton praktische wijsheid ontdekken in de geschriften van enkele van de grootste denkers aller tijden. Het resultaat is een onverwacht boek vol troost en humor. Door zijn werk op te splitsen in zes secties, die elk een andere paranormale aandoening en de juiste filosoof belichten, biedt De Botton troost voor de impopulariteit van Socrates, voor het niet hebben van genoeg geld van Epicurus, voor frustratie van Seneca, voor ontoereikendheid van Montaigne (foto), en voor een gebroken hart van Schopenhauer, de donkerste denker en toch, paradoxaal genoeg, de meest juichende. Het laatste woord over troost komt van Nietzsche: “Niet alles waardoor we ons beter voelen, is goed voor ons.” “The Consolations of philosophy” werd vertaald door Tjadine Stheeman. Zeker lezen!

De Britse filosoof en schrijver van Zwitserse afkomst, Alain de Botton (°1969), onder zijn vrouwelijke lezers, bekend als “Dr. Love”, studeerde van 1988 tot 1990, geschiedenis aan het Gonville and Caius College van de Universiteit van Cambridge en daarna in 1991/92 filosofie aan het King’s College van dezelfde universiteit. Hij is de auteur van o.a. “Essays in Love” (zijn eerste boek uit 1993), “The course of love”, “The Romantic Movement”, “Kiss and Tell” en “How Proust Can Change Your Life”. Zijn werk is in wel twintig talen vertaald. Hij woont in Washington D.C. en Londen, waar hij directeur is van het Graduate Philosophy Program aan de London University.

Alain De Botton De troost van de filosofie Alain De Botton 304 bladz. geïllustreerd uitg. Atlas Contact 9789045036878

https://www.stretto.be/2022/03/25/alain-de-botton-school-of-life-hoe-overleef-ik-de-moderne-wereld-nu-in-vertaling-magnifiek-uitgegeven-door-atlas-contact/